...

                        

18:54

Absorbţia în tractul gastrointestinal. Bazele anatomice ale absorbţiei       Absorbţia în tractul gastrointestinal. Bazele anatomice ale absorbţiei. Mecanismele de bază ale absorbţiei.  Absorbţia substanţelor nutritive, a apei şi   ale electroliţilor în diverse regiuni ale tractului digestiv. Reglarea  absorbţiei.    

  

ABSORBŢIA ÎN TUBUL DIGESTIV

se subînţelege pătrunderea în sistemul circulant sanguin şi limfatic a monomerilor şi compuşilor alimentari. Unele substanţe pot fi absorbite fără digestie: apa, glucoza, sărurile minerale, vitaminele, medicamentele. În timpul digestiei glucidele sunt transformate în monomeri, proteinele în aminoacizi, grăsimile în glicerol şi acizi graşi, adică în substanţe ce pot traversa peretele intestinal spre capilarele venoase sau limfatice. De aici sângele se îndreaptă spre vena portă a ficatului, iar mai apoi spre inimă. Limfa se întoarce în circulaţia generală prin ductul toracic. Sângele transportă substanţe spre diferite organe unde aceste substanţe pot fi depozitate, transformate în alte substanţe, sau oxidate pentru producerea energiei.absorbţia digestivă  Prin

 

Absorbţia în tubul digestiv

•      Absorbţia este penetrarea în sistemul sangvin şi limfatic a substanţelor nutritive simple

Mecanismele de absorbţie:

  1. Difuzia şi filtrarea – transportul substanţelor are loc conform gradiantului de concentraţie, electrolitic şi de presiune

  2. Difuzia facilitată – transportul are loc prin intermediul transportatorilor

  3. Transportul activ – cu consum de energie şi oxigen, contra gradientului de concentraţie

Absorbţia proteinelor

     •      prin membrana celulelor epitelialeintestinului subţireAre loc la nivelul

     •      Se absorb sub formă de di-, tripeptide şi aminoacizi liberi

     •      (Na+ se deplasează conform gradientului electrochimic şi atrage aminoacizii)Este proces activ cu solicitare de energie, dependent de Na+

     •      Absorbţia AA prin difuzie e limitată, se efectuiază cu ajutorul unor proteine transportatoare

     •      Se cunosc 5 tipuri de proteine transportatoare pentru aminoacizi şi peptide

 

Mecanismul: co-transportul Na+ dependent

Absorbţia lipidelor

→  monogliceride

•      Trigliceride → acid gras→ micelii :           + acid biliar, colesterol

•          Micelii → → enterocitele intestinaledifuzie simplă

•          → sângele portalDin enterocit,  acizii graşi (≤12 atomi C)

•          din monogliceride şi acizii graşi ( >de 12 atomi C)trigliceridelorResinteza în enterocit a

•          toate sintetizate în reticulul endoplasmatic al enterocitului)Formarea chilomicronilor: globule de trigliceride nou sintetizate,  colesterol şi betalipoproteină (

•            limfă Excreţia prin pinocitoză a chilomicronilor  din enterocit în spaţiul extracelular, apoi

Absorbţia glucidelor

Glucidele se absorb sub formă de monozaharide:

•      Glucoza se absoarbe prin mecanism activ secundar consumator de energie, dependent de Na+ , co-transport Na+-glucoză

•      Galactoza – la fel ca glucoza

•      Fructoza – proteine "carrier”, independent de Na+ , difuziune facilitată

•      – sunt absorbite prin difuziune simplă(riboza, dezoxiriboza)Pentozele

Absorbţia vitaminelor

  1. B1 B2 B6 PP, H, C, ac. pantotenic, ac. folic  Vitaminele hidrosolubile:

•      Se absorb prin pinocitoză, cotransport  Na+ -dependent

•      Preponderent în partea de sus a intestinului subţire

•      Excepţie – Vit. B12 se absoarbe în stomac, prin mecanism activ în prezenţa factorului Kastl 

A, D, E, K2.  Vitaminele liposolubile:

•      Se absorb în prezenţa bilei şi lipidelor

•      Prin mecanism – macrotransport activ

•      Excepţia – Vit. A se absoarbe în lipsa bilei

Absorbţia apei şi electroliţilor

       •      Apa difuzează  în ambele direcţii prin mucoasa intestinului subţire şi gros în funcţie de gradientul osmotic. 80% din apă - în intestinul subţire.

       •  Electroliţii:

       •      Na+ -difuzie simplă, co-transport cu aminoacizi şi glucoză.

       •      K+ - difuzie simplă

•      Cl- - difuzie simplă, în ileonul distal şi intestinul gros prin antiport cu bicarbonaţii

•      şi difuzie simplă (la cerinţele organismului)Ca+2 – transport activ

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

8804

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2020