...

                        

20:01

Afectarea pulmonara in cadrul infectiei cu HIVManifestări respiratorii- Suferinţele respiratorii inferioare au o etiologie variată: bacteriene (pneumococ, M. tuberculosis, micobacterii NTB), fungice (P. jiroveci, Cryptococcus neoformans, Aspergillus, Histoplasma), virale (CMV), idiopatice (pneumonia interstiţială limfoidă, pneumonia interstiţială nespecifică), boli maligne (sarcom Kaposi, limfoame non-Hodgkin), suferinţe secundare anemiei sau cardiomiopatiei.

Pneumonia cu P. j iroveci este infecţia oportunistă cea mai frecvent întâlnită. Clinic, pacienţii prezintă febră, tuse seacă, dispnee. Aspectul radiologie clasic este de infiltrat interstitial difuz, bilateral dar pot fi şi aspecte atipice: noduli, afectare asimetrică, localizare la nivelul lobilor superiori sau chiar aspecte radiologie normal (10-20%). Datele de laborator arată o saturaţie scăzută în oxigen, CD4<400cel/mm3, LDH>500 mg/dl.

Tuberculoza trebuie suspectată la orice bolnav cu infecţie cu HIV şi simptomatologie respiratorie. Boala poate apare în orice stadiu al infecţiei, indiferent de nivelul limfocitelor CD4+, dar spectrul manifestărilor clinice se corelează cu acesta. Astfel, dacă la bolnavii cu CD4+ > 350/mm3, manifestările clinice şi radiologice sunt cele clasice, pe măsură ce acestea scad apar tot mai frecvent aspecte atipice: adenopatii hilare (uneori cu absenţa infilitratelor pulmonare), infiltrate pulmonare difuze, revărsate pleurale.

Manifestările extrapulmonare sunt o prezenţă comună la bolnavii cu tuberculoză activă: ganglionară, neurotuberculoza, genitourinară, pleurală. In stadiile avansate de imunodepresie (CD4 < 50/mm3), trebuie suspectate micobacteriozele non-tuberculoase (M.avium intracelularae, M.kansasii), care determină atingeri respiratorii în cadrul unei suferinţe sistemice (hemoculturi!).

Diagnostic

Date epidemiologice - apartenenţa bolnavului la o grupă la risc.

Date clinice - manifestările infecţiei, atât la copil cât şi la adult, fiind polimorfe şi nespecifice în majoritatea lor (semne generale constituţionale, limfadenopatie, hepato/splenomegalie, tulburări de dezvoltare staturo-ponderală/stagnare/scădere ponderală, candidoza orală persistentă, diaree trenantă/ recidivantă, infecţii bacteriene recidivante, parotidita cronică, suferinţe neurologice, infecţii oportuniste, boli maligne ş.a) trebuie judecate şi interpretate în context epidemiologie.

In perioada de latenţă clinică, demersul diagnostic pleacă de la datele epidemiologie şi se precizează prin investigaţii de laborator.

Date de laborator:

  1. Dovedirea deficitului şi a perturbărilor imu-nologice caracteristice: număr de celule T CD4+, celule T CD8+, raport CD4/CD8, teste cutanate cu diverse antigene (urlian, Candida, Trichophyoton, PPD), nivelul imuno-globulinelor serice (în special Ig G şi IgA).
  2. Dovedirea infecţiei cu HIV se bazează pe determinarea anticorpilor specifici anti-HIV (teste curente, de screening), evidenţierea antigenului p24 sau prin detectarea ADN-ului proviral sau a ARN HIV prin teste de amplificare genetică (PCR).

In mod curent, detectarea anticorpilor anti-HIV-1 şi/ sau HIV-2 se face prin teste imunoenzimatice (ELISA), bazate pe folosirea ca antigene a proteinelor virale specifice purificate, realizate prin tehnici de recombinare. Testul are o specificitate şi o sensibilitate >99%. Având o valoare predictivă pozitivă mai scăzută în populaţiile cu incidenţă redusă a infecţiei cu HIV, necesită un test de confirmare pentru a garanta că răspunsul în anticorpi este specific pentru HIV.

Există mai multe teste de confirmare: Western-blot, imunofluorescenţa indirectă (IFA), testul de radioimuno-precipitare.

Western blot - este mai specific decât ELISA ( dar mai puţin sensibil, mai dificil tehnic şi mai scump); detectează anticorpii serici folosind proteine HIV separate prin electroforeză şi transferate (blotate) pe benzi de nitroceluloză. Există mai multe seturi de criterii de interpretare. Testul poate fi pozitiv, negativ sau indeterminat (sunt prezenţi anticopi faţă de una sau mai multe proteine, dar nu sunt întrunite în întregime criteriile de pozitivitate F 13.49.). O urmărire corectă a persoanelor cu Western blot indeterminat va permite confirmarea sau infirmarea infecţiei cu HIV.

Detectarea antigenului p24 este util la persoanele suspecte de infecţie acută sau cu debut recent, la care anticorpii pot lipsi.

Este un test imunoenzimatic (ELISA) care utilizează anticorpi anti-p24. Deşi specific, numai 20-30% din persoanele infectate cu HIV au antigen detectabil. Un bolnav cu infecţie cu HIV acută are niveluri detectabile de Ag p24, dar poate fi ELISA-negativ, ELISA-pozitiv/ Western blot negativ sau indeterminat.

Testul mai este folositor în supravegherea evoluţiei bolii: reapariţia Ag p24 se asociază cu un risc crescut de dezvoltare a simptomatologiei majore.

Cultura virală - sensibilitatea culturilor variază între 10 -100%, dar specificitatea este aproape 100%.

Mononuclearele din sângele periferic a persoanei investigate sunt co-cultivate cu limfocite stimulate cu fitohemaglutinină provenind de la un donator sănătos; prezenţa virusului este dovedită prin determinarea în supernatantul culturii a antigenului p24 sau a reverstranscriptazei. Testul este consumator de timp, costisitor, laborios şi nu este disponibil decât în laboratoare hiperspecializate.

PCR ( acronim de la Polymerase Chain Reaction ) -test de amplificare genetică, bazat pe folosire unor primeri cunoscuţi pentru identificarea secvenţelor ADN sau ARN specifice HIV. Este mai sensibil decât determinarea Ag p24, dar mai costisitor şi necesită echipamente sofisticate.

Testul PCR cantitativ pentru ARN HIV (i.e. numărul de copii HIV ARN din plasmă; încărcătura virală) este folosit în monitorizarea evoluţiei bolnavilor, formularea prognosticului şi urmărirea răspunsului la terapie.

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

1122

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2021