...

                        

14:54

Analizatorii   Informaţia despre evenimentele ce au loc în mediul intern şi despre starea organelor interne vine spre SNC de la receptori sau de la organele receptive, dar pentru ca organismul să poată analiza schimbările mediului intern şi extern este nevoie de un sistem mult mai complicat. Fiecare receptor este parte a acestui sistem , şi se numeşte analizator.

 Învăţătura despre analizatori a fost făcută de I.Pavlov. El şi-a expus teoria, că analizatorul este un sistem format din trei părţi legate între ele funcţional şi anatomic.

1. receptor

2. partea conducătoare

3. porţiunea centrală a SNC

Porţiunea superioară a oricărui analizator se găseşte într-o anumită zonă a cortexului cerebral şi este formată dint-un nucleu central şi neuroni în jurul nucleului.

Analiza primară, simplă a excitaţiei ere loc la nivelul receptorului. Impulsurile de la receptor ajung la zona corticală prin căile de conducere. În zona corticală are loc analiza superioară, detaliată a informaţiei şi sinteza răspunsului respectiv la excitaţie.

Învăţatul german Muler a studiat mai mult partea receptorie a analizatorului. Muler a fondat „Legea energiei nervoase specifice”. Conform acestei legi receptorii sunt specializaţi, adică au o sensibilitate mărită la un anumit fel de energie, ce le este adecvată (ex: receptorii vizuali la energia luminoasă). Impulsurile cu energie neadecvată provoacă la excitarea receptorilor durere. Această teorie poate fi aplicată doar asupra exteroreceptorilor.

Savanţii Lomonosov, Iung, Helmholţ au studiat analizatorul vizual şi anume perceperea culorilor. Ei au fost fondatorii „Teorie tricromatice a perceperii culorilor”.

Receptorii. Clasificarea receptorilor

Receptorii sunt formaţiuni nervoase distante specializate în transformarea energiei diferite impulsuri de excitaţie în impulsuri nervoase.

Celulele receptorii au anumite particularităţi:

- Procesele de transformare a impulsului la nivelul receptorului au loc pe baza energiei potenţiale interne proprii;

- Formează câmp electric, ce poate fi transmis altor neuroni;

- Posedă o sistemă de cili mobili;

- Membrana celulelor receptorii conţine diferite substanţe biologic active: pigmenţi, enzime, etc..

- Pot recepţiona excitaţia prin intermediul corpului în întregime (ex: hemoreceptorii), sau prin microcili (ex: cilii gustativi)

- Impulsurile recepţionate pot fi adecvate (ex: lumina pentru fotoreceptori) şi neadecvate (lovitura mecanică pentru receptori).

 

Clasificarea receptorilor:

I. După caracterul şi mediul excitantului

- exteroreceptori – primesc impulsuri din mediul extern

- interoreceptori – primesc impulsuri din mediul intern (visceroreceptori, proprioceptori)

II. După sensibilitatea selectivă:

- monomodali – primesc numai impulsuri adecvate.

- polimodali – primesc mai multe tipuri de impulsuri (excitaţii chimice, termice, mecanice pentru interoreceptori)

III. După caracterul excitantului

- Mecanoreceptori → excitaţii mecanice

- Termoreceptori → excitaţii termice

- Baroreceptori → excitaţii de presiune

- Chimoreceptori → agenţi chimici

- Fotoreceptori → lumină

- Electroreceptori → acţiunea curentului electric

- Mecanoreceptori → durere.

IV. După structură

- Primari (sensibilitate primară) – este format dintr-o singură celulă nervoasă, neuron bipolar, situat la periferie. Dendritele lui pot avea cili şi percep impulsurile de excitaţie, axonul transmite excitaţia spre centru.

- Secundari (sensibilitate secundară) – neuronul receptor primeşte impulsul prin celula receptivă. Excitaţia este iniţiată în celula receptivă şi este trensmisă neuronului receptor, care o transmite spre partea centrală.

  

Recepţia şi transformarea impulsurilor diferă la receptorii primari de cei secundari.

Pentru receptorii primari:

I etapă – interacţiunea specifică a excitantului cu membrana receptorului la nivel molecular

II etapă – apariţia potenţialului receptor în locul interacţiunii excitantului cu receptorul în rezultatul schimbării permeabilităţii membranare.

III etapă – răspândirea electrică a potenţialului receptor spre axonul neuronului sensorial (receptorului)

IV etapă – generarea potenţialului de acţiune în proeminenţa axonală.

V etapă – propagarea potenţialului de acţiune spre neuronul central.

Pentru receptorii secundari:

I – III etapă coincide, numai că au loc în celula receptivă.

IV – eliberarea mediatorului de structurile presinaptice

V – apariţia potenţialului generator pe membrana postsinaptică a fibrei nervoase.

VI – propagarea potenţialului generator prin fibra nervoasă

VII – generarea potenţialului de acţiune în proeminenţa axonală a neuronului receptor.

VIII – propagarea potenţialului de acţiune spre neuronul central.

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

3746

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2020