...

                        

16:33

Anatomia funcţională a sistemului nervos parasimpatic, neuronii parasimpatici pre- şi postganglionari, localizarea, mediatorii şi receptoriin  Partea sistemului nervos care controlează funcţiile viscerelor se numeşte     sistem nervos autonom sau vegetativ.

n  Acest sistem controlează tensiunea arterială, secreţia şi motilitatea gastrointestinală, evacuarea vezicii urinare, transpiraţia, termoreglarea.

n  SNV este activat de către centrii din măduva spinării, trunchiul cerebral şi hipotalamus.

n  Impulsurile vegetative eferente ajung la viscere prin două subdiviziuni majore, numite sistem nervos simpatic şi sistem nervos parasimpatic.

Deosebirile între SNV şi cel somatic

n  SNV reprezintă partea sistemului nervos, care controlează funcţiile viscerelor şi nu se supune controlului cortical, este relativ autonom, pe când cel somatic este controlat de cortex.

n  SNVinervează musculatura netedă a tuturor organelor interne, pe când cel somatic – musculatura scheletică.

n  Centrii vegetativi au o repartizare strict determinată în SNC, iar cei somatici sunt plasaţi în diferite regiuni ale SNC.

n  După ieşirea din măduva spinării fibrele somatice inervează segmentar musculatura corpului (metamer), iar cele vegetative inervează organe din diferite regiuni ale corpului.

n  Calea eferentă somatică este formată din fibrele unui neuron, pe când cea vegetativă este formată din fibrele a doi neuroni – 1 neuron în SNC,  2 neuron în ganglionul vegetativ.

n  Fibrele eferente somatice fac parte din grupa A (v = 70-120m/s), cele vegetative preganglionare sunt din grupul B (v = 3-18m/s) şi cele postganglionare din grupul C (v = 0,5-2m/s).

n  Durata potenţialului de acţiune în fibrele vegetative este de 10 ori mai mare ca în cele somatice, de acea labilitatea fibrelor vegetative este foarte joasă – 10-15 impulsuri pe sec. 

SNV parasimpatic (segmentul central)

Segmentul central al SNV parasimpatic este localizată în 3 regiuni ale SNC:                          

Mezencefalul - aici se aflănucleul n. oculomotor,

Bulbul rahidian – aici se află nucleele a3 nervi cranieni: n.facial, n glosofaringian, n.vag

Porţiunea sacrală a MS (S2- S4) – neuronii din coarnele laterale formează fibrele parasimpatice ale n.pelvius.

În componenţa n. oculomotor n.facial, n. glosofaringian, n.vag fibrele preganglionare părăsesc trunchiul cerebral şi ajung la ganglionii parasimpatici.

n  Fibrele preganglionare parasimpatice ale n.pelvius părăsesc MS şi ajung la ganglionii parasimpatici.

n  Ganglionii vegetativi parasimpatici sunt localizaţi în apropierea organelor  inervate sau în peretele organului inervat – intramural.

n  Fibrele parasimpatice preganglionare tip B (lungi) şi fibrele parasimpatice postganglionare tip C  (scurte), inervează musculatura netedă a organelor din cavitatea abdominală şi bazin, de asemenea inervează ţesutul glandular.


Ganglionii vegetativi

n  Sunt formaţi din numeroşi neuroni uniţi prin sinapse chimice, de aceea, transmiterea excitaţiei prin ganglion posedă aceleaşi particularităţi ca şi propagarea excitaţiei prin centrii nervoşi (convergenţa, sumarea, ocluzia, transformarea ritmului ş.a.)

n  Toate fibrele preganglionare secretă acetilcolină – fibre colinergice

n  Fibrele postganglionare parasimpatice secretă acetilcolină – fibre colinergice

n  Fibrele postganglionare simpatice secretă noradrenalină – fibre adrenergice

n  Transmiterea excitaţiei de la fibra postganglionară vegetativă are loc prin intermediul sinapsei chimice, asemenea  sinapsei neuromusculare

n  La nivelul celulelor efectoare fibra prezintă varicozităţi (varice) ce conţin vezicule cu neurotransmiţător

n  Secreţia mediatorului are loc prin depolarizarea membranei  varicozităţilor cu mărirea permeabilităţii pentru Ca+2 care induce difuziunea mediatorului din varicozități

 

Clasificarea receptorilor

Receptori colinergici – specifici acetilcolinei

1. Receptorii colinergici nicotinici – N- colinoreceptori se găsesc la nivelul sinapselor preganglionare parasimpatice şi simpatice şi sinapsele neuromusculare

N – colinoreceptorii

n  Sunt situaţi la suprafaţa membranei

n  Legaţi de molecula proteică a canalului ionic

n  Complexul mediator- receptor produce modificarea conformaţională a moleculei proteice

n  Are loc deschiderea canalului  ionotrop pentru Na+

n  Influxul de Nainduce depolarizarea cu apariţia excitaţiei

 

  1. Receptorii colinergici muscarinici  - M- colinoreceptori se găsesc în sinapsele postganglionare parasimpatice, şi simpatice (fibre simpatice colinergice)

M- colinoreceptorii

n  Cuplaţi cu proteina G

n  După fixarea mediatorului creşte activitatea GT-pazică a  subunităţii  α

n  Subunităţile β şi γ eliberate modifică permeabilitatea membranei direct sau prin intermediul mesagerilor secunzi (PiP, IP3, DAG)

n  Efectul poate fi hiperpolarizant – inhibiţie sau depolarizant - excitaţie

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

675

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2021