...

                        

16:38

Anatomia glandelor suprarenaleSuprarenalele sunt glande endocrine pare,  situate retroperitoneal, superior şi mai medial de polii superiori ai rinichilor. Localizarea suprarenalelor este la nivelul vertebrelor toracice  XI şi XII. Suprarenala dreaptă are o formă de triungi şi este plasat puţin mai jos, are o greutate şi dimensiuni mai mici  ca cea stângă. Suprarenala dreapă este situat în apropierea venei porte inferioare şi ficatului, iar cel stâng este în vecinătate cu pancreasul şi vasele splenice. Suprarenala stângă are o formă de semilună. Greutatea ambelor glande suprarenale la o persoană matură ajunge la 8-13 gr, dimensiunile în medii fiind 50x25x5mm.(lungimea 40-60 mm, lăţimea 20-35mm şi grosimea 6-10mm).

Vascularizarea suprarenalelor are loc de arterele:

  • suprarenalienă superioară → ramură a arterei diafragmale inferioare
  • suprarenalienî medii → ramură a porţiunii abdominale a aortei
  • suprarenalienă inferioare → ramură a arterei renale.

Refluxul venos are loc printr-o singură venă suprarenală. Vena suprarenală dreaptă se varsă în vena portă inferioară, iar ce stângă în vena renală stângă. O parte din venele din stratul medular se revarsă în sistemul venei portă  Inervaţia suprarenalelor are loc de nervii splanhnici şi nervul vag. Stratul cortical este inervat de fibre postganglionare iar cel medular ca şi ganglionii simpatici de fibrele preganglionare simpatice.

 

Embriogeneza:

Structură:

Fiecare glandă suprarenală este alcătuită din 2 straturi: stratul cortical şi cel medular. Stratul cortical alcătuieşte 90% din greutatea suprrenalei. Stratul medular se află în centru şi la aspecul exterior are o culoare roşie brună şi este  acoperit de cel cortical care are la secţiune o culoare galbenă.

Stratul cortical este formatdin 3 zone:

  • Zona glomerulară sau externă;
  • Zona fasciculată
  • Zona reticulară.

Zona glomerulară este amplasată sub capsula suprarenalei. Este cea mai îngustă zonă căreia îi revin 15% din tot volumul  corticosuprarenalei. Această zonă este alcătuită din celule mici epiteloide, care conţin o cantitate mică de citoplasmă slabcolorată. În această zonă sunt şi celule mari bogate în lipide de asemenea celule vacuolizante şi sinciţiale. Acestee celule sunt amplasate sub formă de glomeruli. Se presupune că celulele acestei zone pot servi ca celule stem şi pentru celulele zonei fasciculate şi reticulare

Zona fasciculată este cea mai mare reprezintă 75% din corticosuprarenală, ocupă o poziţie de mijloc. Această zonă este formată din celule mari glandulare de formă cubică sau de prismă care sunt amplasate sub formă de fascicule de la zona glomerulară până la cea reticulară. Celulele acestei zone sunt bogate în colesterol, Vitamina C şi lipide.

Zona reticulară este limitrofă cu stratul cortical şi este formată din  celule glandulare  mai mici care formează un reticul (plasă).

Raportul acestor zone poate fi reprezentat astfel  1 : 9 : 3. Particularitatea ultrastructurală a celulelor corticosuprarenalelor este aceea că la ele lipseşte reticolul endoplasmatic rugos şi ribosomii, ceea ce determină o intensitate mică a proteosintezei precum şi o stabilitate şi o durată mai lungă a enzimelor suprarenaliene. Prezenţa cantităţii mari de lipide determină o steroidogeneză intensivă.

Stratul medular are  o structură laxă şi reprezintă a 10 parte din stratul cortical. Acest strat este compus din celule cromafine care au formă multiunghiulară, prismatică sau ovală şi de asemenea din celule ganglionare simpatice. Celulele cromafine sunt amplasate sub formă de grupuri sau fascicole. Vascularizarea acestor două straturi are loc de artere care se ramifică în particular pentru fiecare strat, astfel încât arterele pentru stratul medular parcurg cortexul şi numai în medulă se ramifică formând plexuri vasculare

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

792

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2021