...

                        

09:56

Boala ParkinsonEste o afecţiune neurologică progresivă cauzată de degenerarea neuronilor dopaminergici.

 

            Epidemiologie:

 • Cea mai frecventă afecţiune neurologică după bolile cerebrovasculare şi epilepsie.

 • Cea mai frecventă boală neuro-degenerativă după boala Alzheimer.

 • Răspândită pe tot globul, în toate regiunile geografice, în toate populaţiile.

 • Prevalenţă: în populaţia generală 1‰; peste 65 ani, 1%; peste 85 ani,2%

 • Incidenţă: 20 / 100 000 de persoane

 • Predominanţă:  rasa albă

 • bărbaţi

 • populaţia din regiunile nordice

 • mediul rural (pesticide?)

 • Este o afecţiune sporadică.

 • Nu prezintă în general tendinţă familială. Incidenţa familială este de 1-2%. Formele familiale prezintă caractere de transmitere de tip autosomal dominant şi autosomal recesiv. Nu s-a identificat nici un tip mendelian de transmitere. Gena responsabilă s-ar găsi pe braţul lung (q) al cromosomului 4, locusurile 21-23. În aria linkage-ului se găseşte gena a synnucleinei (proteină presinaptică ce se găseşte în bulb,tract olfactiv,hipotalamus,substanţa neagră şi este o componentă abundentă a corpilor Levy)

 

Patogenie:

 • Anomaliile răspunzătoare sunt la nivelul circuitelor motorii extrapiramidale.

 • Rol important au ganglionii bazali:

 • striatum: nucleul caudat, putamen, nucleul acumbes septi

 • palidum: segment intern şi extern

 • nucleii subtalamici

 • substanţa neagră->pars compacta (dopaminergică) şi pars reticulata

 • De asemenea cu rol important:

 • ariile corticale motorii, premotorii,somatomotorii

 • regiunea ventrală talamică

 • segmentul pedunculo-pontin

Circuitele ganglionilor bazali:

-direct->globus palidus intern şi substanţa neagră reticulată

-indirect->globus palidus extern şi nucleii subtalamici

-bucle de feed-back de la cortex la substanţa neagraă

-neurotransmiţători excitatori->acetilcolină,glutamat

-neurotransmiţători inhibitori->GABA

-neurotransmiţători excitatori şi inhibitori->dopamina

Striosomii:

 • cele mai studiate molecule din striat

 • nivele crescute de receptori opiacei şi receptori D1 pentru dopamină

 • neuropeptide: dinorfina şi substanţa P

 • Matricea extrastriosomală: bogată în receptori D2, markeri colinergici,enkefaline

 

Histopatologie:

 • Degenerarea neuronilor dopaminergici din sistemul nervos central, cu o pondere de peste 60%.

 • Degenerarea se produce în: locus caeruleus, talamus, cortex cerebral, sistemul nervos autonom (vegetativ).

 • Prezenţa corpilor Lewy, markeri genuini (veritabili) ai bolii Parkinson; sunt incluziuni intracitoplasmatice eozinofile.


Factori implicaţi în lezarea neuronală:

 • producţia de radicali liberi

 • stressul oxidativ

 • producţia de glutation disulfid

 • eliberare de aminoacizi excitatori

 • oxizii nitrici

     Date neurochimice:

 • ↓ concentraţia de dopamină.

 • Dopamina şi alte catecolamine se sintetizează din tirozină.

 • Dopamina se metabolizează:

 • MAO (70%)

 • Catecol O-metil transferază (10%)

 • Repreluare de către neuroni prin intermediul unui transportor specializat (20%)

 • Confirmarea importanţei sistemului dopaminergic apare din observaţiile asupra intoxicaţiilor accidentale la drogaţi cu 1 metil 4 fenil 1, 2, 3, 6 tetrahidroxipiridină (MPTP), când este distrus neuronul dopaminergic->boală Parkinson

Clinic:

Debut insidios, în general în decada a 6-a, cu o medie în jurul vârstei de 55 ani, cu manifestări asimetrice, printr-o tremurătură uşoară sau o akinezie mai mult sau mai puţin globală.

Tremor:

 • semnul cel mai frecvent

 • este postural

 • frecvenţă de cca. 4-6 / secundă

 • predomină la mâini, dar poate afecta şi m.i., trunchi, buze, limbă

 • diminuă în mişcările voluntare,dispare în somn

 • accentuat de emoţii,frig,dacă pacientul se concentrează

Rigiditate:

 • domină la musculatura tronculară şi a gâtului

 • atitudine particulară->trunchi uşor aplecat înainte,coatele şi genunchii uşor flectaţi,degete în flexie,articulaţiile mâinii în extensie

 • Akinezia/hipokinezia:

 • mişcările se fac cu întârziere

 • facies imobil, de mască,fijat,de poker

Tulburări de postură:

 • pierdere particulară a mişcărilor mici spontane, normale, de adaptare posturală

 • bolnavul are tendinţa de cădere în faţă sau în spate

Tulburări psihice:

 • anxietate

 • depresie

 • demenţă (până la 1/3 din pacienţi)

Tulburări în sfera sistemului nervos autonom:

 • hipercrinie sebacee

 • hiperhidroză palmară şi plantară

 • hipersudoraţie

 • încetinirea tranzitului intestinal

 • tulburări urinare

 

Examen obiectiv neurologic

-tremor

-rigiditate

-akinezie

-tulburări de postură

-reflectivitate normală (cu excepţia reflexelor de postură)

-sensibilitate normală

 

Forme clinice:

 • Generalizată: se întâlnesc toate elementele

 • Hemiparkinsonism

 • Parkinsonism:

 • tremulant

 • akinetic

 • akinetic-hipertonic

 

Evoluţie: dependentă de forma clinică, de condiţiile de viaţă şi tratament.

Investigaţii complementare:

 • CT cerebrală:

 • nu se evidenţiază modificări specifice ale substanţei negre

 • poate totuşi arăta atrofia cerebrală în evoluţie

 • RMN: poate releva diminuarea de volum a substanţei negre (pars compacta)

 • PET: se utilizează fluoro dezoxiglucoza, evidenţiindu-se o scădere cu peste 50% a captării în nucleii bazali.

Diagnostic pozitiv: 

Pe baza criteriilor Societăţii Britanice de Studiu al Bolii Parkinson.

 1. Prezenţa a cel puţin 2 din următoarele:

 •  tremor,

 • rigiditate,

 • bradikinezie,

 • tulburări posturale.

 1. Debut

 2. Asimetria manifestărilor este persistentă.

 3. Răspuns bun la L-Dopa.

 4. Absenţa unor semne care pot exclude diagnosticul de boală Parkinson:

 • antecedente de encefalită, AVC, tratamente cu antagonişti dopaminergici

 • crize oculogire

 • semn Babinski

 • semne cerebeloase

 • paralizii supranucleare

 • disautonomii severe şi precoce

 • demenţă severă şi precoce

 • răspuns negativ la L-Dopa

 • remisiuni persistente ale simptomelor

 • modificări particulare la CT,RMN,PET

 

Definiţii:

Boala Parkinson: tablou clinic datorat unei degenerări primare.

Sdr. parkinsonian: grup de manifestări similare celor din boala Parkinson, care apar în afecţiuni sau condiţii determinante (în mod secundar).

Parkinson plus: afecţiuni neurologice care, ca şi boala Parkinson, sunt degenerative, idiopatice, dar sunt acompaniate de leziuni la nivelul altor centri, căi nervoase, nuclei, cortex cerebral, cerebel.

 

Diagnostic diferenţial:

 • parkinsonian postencefalitic.

 • parkinsonian toxic, în intoxicaţii cu disulfit de carbon, alcool metilic, CO, MPTP.

 • parkinsonian medicamentos (iatrogen):

 • Fenotiazine (tioridazin, prometazin, clorpromazin)

 • Depletive de dopamină->rezerpină

 • Substanţe care acţionează ca falşi transmiţători (a metildopa, Dopegyt)

 • Alte preparate: antagonişti de calciu, metoclopramid, Haloperidol,amfotericină

 • parkinsonian vascular.

 • parkinsonian posttraumatic.

 • parkinsonian posttumoral.

 • parkinsonian metabolic: pancreatita acută, disfuncţii paratiroidiene, tulburări ale metabolismului acidului folic.

 • parkinsonian prin degenerări sistemice neuronale.

 • paralizii supranucleare progresive

 • degenerescenţa striato-nigrală

 • atrofia olivo-ponto-cerebeloasă

 • degenerescenţa cortico-bazală

 • Shy-Dräger

 • demenţiale.

 • Boala Wilson.

 • Coreea Huntington.

 • Boala Halleborden-Spatz

 • Atrofia palidală primară

 • Atrofii multisistemice

 

Tratament:

 • individualizat

 • trebuie să ţină cont de profesie, vârstă, angrenare socială şi starea emoţională

 • în principiu, terapia trebuie să fie ghidată de severitatea simptomelor şi de gradul de disabilitate funcţională

 • să se controleze adecvat simptomele şi semnele

 • să se evite cât mai bine efectele secundare

 • să fie eficient un timp cât mai îndelungat

 • Dieta: să fie bogată în legume, fructe; aminoacizii de origine animală, resorbiţi intestinal în cantitate mare, pot inhiba competitiv L-Dopa.

 • Activitate fizică:adaptată posibilităţilor dar constantă.

Medicamentos:

 1. Agenţi dopaminergici:

         L-Dopa , precursor dopaminic:

 • cel mai eficient, dar nu reuşeşte să compenseze pierderea neuronală.

 • străbate bariera hematoencefalică

 • în timp apar efecte secundare:

 • fluctuaţii sau variaţii în răspunsul farmacologic (de sfârşit de doză,on-off,paradoxale,circadiene,paroxostice,”freezing”), mişcări involuntare (diskinezii, distonii), halucinaţii se asociază cu medicamente care îi inhibă metabolizarea în afara neuronului:

 •  inhibitori de decarboxilază (carbidopa-Sinemet, benserazidă-Medopar), care favorizează trecerea L-Dopa prin bariera hematoencefalică; inhibitori de COMT (Entacapone, Tolcapone); agonişti ai dopaminei (Bromcriptina, Pergolid, Lisurid, Apomorphina, Pramipexole); eliberatori de dopamină (Amantadină); blocanţi ai receptorilor de dopamină (Dromperidone); IMAO (Selegilina, Lazabemide, Rasagiline)

 1. Agenţi nondopaminergici:

 • anticolinergice->trihexifenidil,benztropină,biperiden,ethopropazine

 • antihistaminice->difenhidramină,orfenadină,clorfenozamină

 • antidepresive triciclice->amitriptilină

 • antipsihotice

 • antistress->BZD

 • miorelaxante

 • vitamine

 • antioxidante

În timp, terapia cu L-Dopa îşi pierde eficienţa, ceea ce duce la reapariţia progresivă a manifestărilor. Din acest motiv sunt încurajate cercetările asupra unor substanţe trofice, care să stopeze degradarea neuronală:

-efect neuroprotector->selegilina

-factor neurotrofic ce derivă din linia celulară glială (GDNF)->refacerea sistemului nigrostriat

 

Chirurgical:

 • chirurgie stereotaxică: talamotomie, palidotomie

 • talamostimulare

 • implante neuronale cu ţesut fetal potenţial dopaminergic

 

Altele:

 • kineziterapia

 • psihoterapia

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

516

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2019