...

                        

09:37

Cauza PseudotuberculozeiPseudotuberculoza este o boală infecţioasă acută, caracterizată printr-un polimorfism al manifestărilor clinice : lezarea tractului gastrointestinal, apa­ratului locomotor, ficatului şi altor organe, fenomene de intoxicaţie generală, exantem, bacteriemie, deseori cu evoluţie trenantă şi recidivantă.

Etiologic

Microbul pseudotuberculos este atribuit la familia Enterobacteriaceae, la genul de sine stătător Yersinia, din care face parte şi agentul patogen ai pestei, cu care el are asemănare morfologică, culturală, biochimică, imunogenă.legioneloza

Agentul patogen al pseudotuberculozei este un bacii cu capetele, rotunjite de 0,8—1,2 u,m lungime şi 0,5—0,8 im lăţime. Dimensiunile bacililor pot varia în funcţie de vechimea culturii, de temperatura de cultivare, de disociere. Micro­organismul reacţionează la toţi coloranţii anii iniei Se poate colora bipolar, ceea ce se evidenţiază mai bine în frotiurile dfp culturi pe bulion sau în preparatele din organe de animale care au pierit în urma pseudotuberculozei Microbul este gramnegativ Nu formează spori, este mobil doar la 18—20°C. Mobilitatea este asigurată de 3—5 flageli. Agentul creşte nu numai pe medii nutritive obiş­nuite, ci şi pe cele'sărace în substanţe nutritive. pH ul optim al mediului se află în limitele 7,2—7,4. Cea mai favorabilă pentru creştere ce consideră tem­peratura de 22—28°C. După 18—20 ore de incubare la 25°C coloniile ating 0,1—0,2 mm în diametru, sînt bombate, semitransparente.

Agentul patogen al pseudotuberculozei elimină amoniac, reduce nitraţii în nitriţi, fermentează, pînă la acid fără gaz, ramnozaf xilozliTaTabinoza, glucoza, galactoza, manoza, maltoza, dextrina, glicerina, adonita, manita, inozita, escii lina, salicina ; nu fermentează lactoza, zaharoza, inulina, sorbită, dulcitn, amjgdalina. Variantele biochimice lipsesc. La încălzire pînă la 100c(. micro­organismele se distrug după 30—40 s La temperatura de la —15 la —25r'C sînt viabile Agenţii patogeni ai pseudotuberculozei pier după 6-8 ofe sub acţiunea radiaţiei solare difuze şi după 30 min la lumina solară directă ; se distrug rapid şi la desicare, totodată pot exista timp îndelungat în afara orga­nismului animai şi uman. Soluţiile dezinfectante (sublimat, cioramină şi alcool) omoară microbul în cîteva minute.

Agentul pseudotuberculozei este patogen pentru mai multe specii de rnami fere, păsări si pentru om. Virulenta diferitelor tulpini variază în limite mari

Bacilii pseudotuberculozei conţin substanţe toxice de tipul endotoxinei.singe

După antigenul somatic neted tulpinile de microb pseudotuberculos se împart în 6 serovariante (I, II, III, IV, V şi VI). Cea mai mare parte a tulpini­lor, izolate de la om şi animale, aparţin serovariantei I (circa 90% din totalul tulpinilor izolate), pe locul doi după frecvenfa se plasează tulpinile serova-riantejH Jcjrca 9%) şi mult mai puţin (circa 1%) — ale serovariantei IV. Tul­pinile serovariantelor II, V şi VI se întîlnesc rar. Bacilii au proprietăţi alergi-zante pronunţate. Sînt sensibile la aminoglicozide, tetraciclină şi levomicetină. O acţiune bacteriostatică slabă are polimixina. Faţă de penicilină, eritromicină bacilii pseudotuberculozei nu sînt sensibili.

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

152

Ar putea sa te intereseze:
Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2018