...

                        

20:50

Clasificarea factorilor de risc cardiovascularClasificarea FRCV:

 • factori de risc clasici (cei demonstraţi de numeroase studii populaţionale a fi corelaţi cu riscul CV).
 • factori de risc noi (pentru care există studii mai recente şi care pot fi implicaţi în diverse puncte ale verigii fiziopatogenice De ex: lipoproteina, homocisteina, factori proinflamatorii sau trombotici).

 

HOMOCISTEINA

 Prima asociere dintre concentraţia crescută a homocisteinei (Hcys) serice şi ateroscleroză s-a bazat pe studii necroptice la pacienţi cu deficit homozigot al unor enzime necesare în metabolismul homocisteinei (e.g. cistation-betasintetaza, CBS; metilentetrahidrofolat reductaza, MTHFR).

 •  
 • La pacienţii cu aceste defecte, ateroscleroza severă se dezvoltă încă din copilărie, şi mulţi dintre ei prezintă un prim IMA înainte de vîrsta de 20 ani.
 • Homocieteina are efecte toxice asupra endoteliului, este protrombotică, creşte sinteza colagenului şi scade disponibilitatea oxidului nitric.
 • În funcţie de laborator, hiperhomocisteinemia se defineşte printr-un nivel al Hcys maimare de 12-16 mmol/l. Un nivel dintre 15-100 mmol/l este considerat moderat crescut, iar peste 100mmol/l este sever crescut.
 • Cauza principală a hiperhomocisteinemiei rămîne cea genetică. Principalile mutaţii întîlnite în populaţie sunt mutaţiile genei MTHFR de tip C677T respectiv A1298C.
 • Aceşti pacienţi au un risc aterosclerotic crescut la nivelul arterelor coronare, periferice şi cerebrale
 • Concentraţia serică poate fi redusă la normal prin tratament cu acid folic, dar sunt încă necesare studii pentru a determina dacă acest tratament previne progresia şi eventual produce regresia leziunilor aterosclerotice.

 

LIPOPROTEINA (a)

 • Lipoproteina (a) (LP (a)) este o particulă ce conţine un ester de colesterol şi o apolipoproteină B100, diferind de LDL colesterol prin prezenţa glicoproteinei apo(a), analog de plasminogen.
 • Studiile în vitro şi în vivo au dovedit că favorizează aterogeneza şi trombogeneza, reprezentînd un FRCV independent moderat.
 • O metaanaliză incluzănd 31 de studii prospective a raportat un risc relativ de 1,5 ori la pacienţii cu valori al Lp(a)în treimea superioară faţă de treimea inferioară a distribuţiei Lp(a) (corespunzînd la valori medii în aceste categorii de 50 versus 5 mg/dl).
 • Cooexistenţa unui nivel crescut de LDL, scăzut de HDL sau HTA creşte suplimentar RCV la pacienţii cu nivel crescut de Lp(a).

FACTORII PROTROMBOTICI

 • Tromboza joacă un rol central în patogeneza sindroamelor coronariene acute, prin procese ce implică atît plachetele cît şi factorii de coagulare.
 • Un factor hemostatic important asociat cu riscul de BCI este fibrinogenul. Astfel, nivelul înalt de fibrogen este semnificativ asociat cu RCV independent faţă de profilul lipidic.
 • Alţi factori hemostatici corelaţi cu RCV crescut sunt:
  • factorul VII activat,
  • inhibitorul activatorului plasminogenului-1 ,
  • activatorul tisular al plasminogenului (TPA),
  • factorul von Willebrand (care reprezintă şi un marker de disfuncţie endotelială).
 • Defecte genetice relativ răspîndite în populaţie ce conduc la un potenţial procoagulant sunt cunoscute sub numele de trombofilii (e.g. mutaţia factorilor V Leiden, mutaţia factorului II – protrombinei, deficitele de protein C, S sau antitrombină III).
 • Indicaţii pentru stabilirea profilului complet trombofilic :
  • în cazul apariţiei bolii la vîrstă tînără (sub 45 de ani),
  • a agregării sale familiale,
  • a asocierilor de tromboze arteriale cu tromboze venoase

scoruri de risc CV:

Estimarea efectului combinat al FRCV asupra morbidităţii şi mortalităţii cardiovasculare necesită utilizarea unor scoruri de risc, în care factorii de risc major să fie incluşi pe baza ponderii lor prognostice.

SCORUL FRAMINGHAM

 • Scorul Framingham se calculează pe baza unor ecuaţii ce iau în calcul sexul, vîrsta, colesterolul total, nivelul de HDL colesterol, statutul de fumător şi TA sistolică, atribuind un număr de puncte în funcţie de prezenţa şi magnitudinea fiecărui factor.
 • O formă mai simplu de utilizat în practica curentă este derivată din acest scor sub forma unei hărţi a riscului coronarian (Coronary Risk Chart).
 • Pentru evaluarea riscului de morbiditate şi mortalitate CV, scorul a stabilit limite arbitrare de:
 • <10% pentru riscul scăzut,
 • 10-20% pentru riscul intermediar
 • >20% pentru riscul crescut, ce necesită intervenţie farmacologică.
® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

926

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2020