...

                        

18:00

ColagenulColagenul:
n cea mai răspîndita proteină din organism.
n Este o proteină extracelulară, fibrilară, componenta majoră a ţesutului conjuctiv şi osos. În ţesutul conjuctiv ea oferă rezistenţă, iar în cel osos constituie carcasa organică a mineralizării.
n Particularităţile structurale:
1. Fiecare al treilea aminoacid din catenă este prezentat prin glicină (30%)
2. Fiecare al patrulea - prin prolină şi hidroxiprolină (25%)
3. Conţine 10% alanină
4. Conţine hidroxilizină
5. Conţinutul tioaminoacizilor şi tirozinei este redus
n Se deosebesc cinci feluri de lanţuri primare: a1I, a1II, a1III, a1IV, a2. Prin combinarea lor se formează 4 tipuri principale de colagen.

Colagenul:
n Structura primară prezintă o catenă polipeptidică curbată alcătuită din circa 1000 resturi de aminoacizi.
n Structura secundară reprezintă alfa catene spiralate răsucite spre stânga
n 3 alfa catene spiralate, răsucite spre stânga formează tropocolagenul. Tropocolagenul este subunitatea structurală a colagenului.
n Structura cuaternară: aşezarea subunităţilor de tropocolagen sub formă de trepte, fiecare moleculă fiind deplasată cu ¼ din lungime faţă de moleculele vecine. Monomerii sunt legaţi stabil prin legături covalente încrucişate inter şi intramoleculare, care le conferă microfibrilelor rezistenţă mecanică. Prin asocierea microfibrilelor se formează fibrilele, iar din ele - fibra de colagen.
n Colagenul este proteina care activ fixează ionii de Ca2+.

Clasificarea contemporană a proteinelor.
Savanţii M.Levitt şi C.Chiothia (1970) examinînd structura proteinelor le-au devizat în 5 clase (fiecare clasă diferă după prezenţa şi poziţia α-spiralei şi β-structurii).
n Proteine ce conţin 100% α-elice, formînd o structură globulară;
n Proteine ce conţin β-structură şi, de regulă, sunt alcătuite din două straturi antiparalele sau situate în forme “butoiaşe”;
n Proteine ce conţin atît α cît şi β componente;
n Proteine ce înglobează α/ β segmente alternate în structura secundară, formînd structura terţiară cu centrul β şi încercuite de α-spirale;
n Proteine neorganizate cu structura secundară evidenţiată nesemnificativ.

După dinamica domeniilor structurale
n Proteine cu domenii rigide, imobile, dure, unite prin segmente mari, flexibile, ce le permit fluctuaţii în diapazon larg;
n Proteine cu domenii rigide, dure, unite prin porţiuni mici, denumite “balama” cu o circulaţie mai redusă;
n Proteine unde domeniile au roluri diverse – folosesc flexibilitatea pentru asigurarea unor funcţii.

Proteinele simple (holoproteine)
- Histonele -localizate în nucleu, conţin aminoacizi bazici pînă la 30% (Arg, Liz). Au sarcina pozitivă, sunt legate electrostatic cu acizii nucleici. Funcţia: iau parte la reglarea metabolică a activităţii genomului, funcţie structurală
- Albuminele şi globulinele prezintă masa principală a proteinelor sanguine, a lactatelor, masei musculare. Raportul albumine-globuline rămîne constant: 1,5 – 2,3.
- Albuminele – masă moleculară mică, PI 4,7, sarcină negativă, sunt solubile în apă. Rolul: determină presiunea oncotică, participă la transportul substanţelor.
- Globulinele - masă moleculară mai mare ca albuminele, au caracter acid (PI – 6 -7,3), conţin în cantitate mare Glu, se dizolvă în soluţii saline slabe, dar nu în apă.
Rolul imunologic: sintetizează anticorpi.
n Protaminele, prolaminele, glutelinele
Proteinele conjugate (Proteide):
n Nucleoproteine
n Cromoproteine
n Fosfoproteine
n Lipoproteine
n Metaloproteine
n Glicoproteine
Nucleoproteinele
n compuse din:
1- proteine (histonele, bogate în Arg şi Liz.)
2 - acizi nucleici.
Rol: constituie baza moleculară a unor procese biochimice fundamentale ca: stocarea, transmiterea şi exprimarea informaţiei genetice, biosinteza proteinelor, diviziunea celulară.

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

527

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2020