...

                        

17:24

Coma lactacidozicaEste un accident mai rar întâlnit în diabet, dar mai grav. Este vorba de o acidoză metabolică severă generată de o creştere a nivelului plasmatic a lactatului produs prin glicoliza anaerobă. Glicoliza este oprită la nivelul acidului lactic, care nu mai este degradat şi se acumulează în ţesuturi. Fenomenul este favorizat de anoxia tisulară, fiind declanşat deseori de medicaţia antidiabetică orală, în special de biguanide.

Faza prodromală de acidoză lactică este caracterizată prin oboseală şi dureri musculare. Instalarea acesteea se exprimă clinic printr-o hiperventilaţie intensă (fără miros de acetonă) şi tulburări digestive (greţuri, vărsături, dureri abdominale). în final evoluţia se complică cu hipotensiune, colaps şi oligurie, care explică absenţa deshidratării. 

Diagnosticul pozitiv se pune în baza datelor de laborator:

  • cresc concentraţia lactatului (mai mare de 2 mmol/1, norma fiind de 0,4-1,4 mmol/1) şi a piruvatului (norma 0,07-0,14 mmol/1) în serul sanguin, raportul lactat/piruvat, care în normă este de 10/1;
  • se micşorează pH-ul sanguin (devine mai mic ca 7,2), rezerva alcalină şi bicarbonaţii. Glicemia şi glucozuria sunt moderat crescute. Uneori se depistează corpi cetonici în urină.

 

Tratamentul comei lactoacidotice

Acidoza lactică este o urgenţă cu o mortalitate de aproape 50%. Tratamentul preventiv constă în neprescrierea biguanidelor în caz de contraindicaţii.

 

Tratamentul curativ vizează corectarea acidozei, combaterea şocului, hipoxiei. In cazul micşorării volumului de lichid circulant (hemoragie) şi de hipotonie arterială, se va aplica transfuzia plasmei, sângelui şi substitu-enţilor sanguini. în caz de şoc, se prescriu suplimentar agenţi vasopresori, însă utilizarea catecolaminelor cu acest scop este contraindicată, acestea influenţând acumularea lactatului în organism. Se va indica izadrină (novodrina, izoproterenol), care exercită acţiune inotropă pozitivă asupra inimii şi acţiune vasodilatatoare asupra vaselor periferice.

Izadrină se administrează prin perfuzie intravenoasă în soluţie de glucoza de 5%, reieşind din raţionamentul 0,5-5 ug (0,0005-0,005 mg) pe minut.

Poate fi folosită izadrină în comprimate a câte 0,005 g (se ţine în cavitatea bucală până la dizolvarea deplină). în asocierea lactoacidozei cu cetoacidoza diabetică, se efectuează in­sulinoterapia. în lactoacidoza pe fond de fenformină, insulinoterapia se asociază cu glucoza. Se aplică terapia intensivă cu scopul corecţiei acidozei, folosind infuzie de bicarbonat de sodiu într-o cantitate de până la 2000-2300 mmol. Atunci când perfuzia îndelungată a bicarbonatului este contraindicată (insuficienţă cardiovasculară), corecţia acidozei se realizează cu ajutorul dializei peritoneale sau al hemodializei cu dializat alactic. în acidoza extrem de pronunţată se recomandă administrarea intravenoasă în jet a 45 mmol de bicarbonat de sodiu (45-50 ml soluţie de bicarbonat de 8,5%).

 

Ulterior, în decursul primelor 3-4 ore, se vor utiliza până la 180 mmol bicarbonat. Pe parcursul perfuziei se va efectua controlul ECG, nivelului de potasiu, calciu în sânge şi EAB, se va determina tensiunea venoasă centrală. în insuficienţa cardiovasculară sau în infarctul miocardic, când folo­sirea bicarbonatului este contraindicată, pentru combaterea acidozei se utilizează trisamina (trioximetilaminometan, triolamină, tris-tampon).

 Preparatul în cauză pătrunde în celulele organismului mai rapid decât bicarbonatul, având priorităţi comparativ cu ultimul, îndeosebi în primele ore de tratament al acidozei extrem de pronunţate, când pH-ul sanguin este sub 6,9. Trisamina scade concentraţia ionilor de hidrogen şi măreşte rezerva alcalină a sângelui. Se administrează intravenos, sub formă de soluţie de 3, 66%, circa 500 ml soluţie pe oră. Doza maximă a preparatului nu va depăşi 1,5 g/kg corp pentru 24 ore.

Albastrul de metilen de asemenea leagă ionii de hidrogen, răpindu-i de la coenzima oxidată NADH şi convertind-o pe aceasta în NAD, ceea ce se manifestă prin diminuarea formării lactatului şi transformarea lui în piruvat. Se administrează intravenos, sub formă de soluţie de 1% câte 1- 5 mg/kg corp. Efectul se manifestă după 2-6 ore şi persistă până la 14 ore.

Există date privind tratamentul reuşit al lactoacidozei cu dicloracetat, care activează piruvatdehidrogenaza intensificând astfel transformarea lactatului în piruvat.

Prognosticul în lactoacidoza este nefavorabil, mortalitatea atingând circa 70-80%. în lactoacidoza indusă de administrarea fenforminei, letalitatea este mai mică (circa 40-50%). Prognosticul depinde de gradul de manifestare al acidozei şi de concen­traţia lactatului în sânge. Când conţinutul acestuia este mai mare de 4 mmol/1, letalitatea creşte până la 90-98%. Cu cât mai reuşit şi intensiv se efectuează alcalinizarea organismului, cu atât mai favorabil este prognosticul

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

708

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2020