...

                        

16:33

Determinarea variantelor de leucemii acute. Principiile de tratament al leucemiilor acuteÎn fiecare caz de leucemie acută se folosesc un şir de reacţii citochimice, ce permit de a identifica varianta morfologică a acestei maladii.

Cel mai frecvent sunt folosite patru reacţii citochimice: la peroxidază, la lipi­de (reacţia cu sudan negru), la glicogen (reacţia PAS) şi la esterază nespecifică.

Pentru varianta limfoblastică este caracteristică reacţia PAS pozitivă, gli-cogenul se depistează în citoplasmă celulelor limfoblastice în formă de granule. Celelalte trei reacţii simt negative.

Varianta mieloblastică se caracterizează prin două reacţii pozitive - la lipide şi peroxidază. Reacţia la glicogen este negativă sau se poate manifesta printr-un fon roz difuz al citoplasmei, însă fără granule.

Varianta monoblastică se caracterizează prin reacţia pozitivă la esteraza ne­specifică inhibată de fluorura de sodiu. Celelalte trei reacţii sunt negative.

Varianta mielomonoblastică: o parte din celulele blastice conţin lipide şi peroxidază, altele - esterază nespecifică. Reacţia PAS vopseşte citoplasmă într-un fond slab roz difuz.

Pentru varianta promielocitară sunt caracteristice aceleaşi reacţii pozitive ca şi la varianta mieloblastică.

Există leucemie acută promielocitară tipică (M3) care constituie 75-85%. In 15-25% din cazuri se întâlneşte varianta M3, când la microscopia obişnuită nu se observă granule. în varianta M3 numărul de leucocite este mai mic de 5,0*1 C/l, în cazurile de M.v se constată leucocitoză înaltă.

Eritroleucemia în majoritatea cazurilor poate fi identificată morfologic. In eritrocariocite este pozitivă reacţia PAS în formă de granule.

În cazurile când toate cele patru reacţii citochimice sunt negative, stabilim varianta nediferenţiată a leucemiei acute.

După confirmarea citochimică a variantei de leucemie acută celulele blas­tice se studiază din nou morfologic pentru a numi leucemia în conformitate cu Clasificarea FAB, care include 2 grupe mari de leucemii (limfoblastice şi nelimfoblastice)

 

Principiile de tratament al leucemiilor acute

 

In prezent tratamentul leucemiilor acute se efectuează după anumite programe elaborate în corespundere cu varianta morfologică a leucemiei acute.

Tratamentul leucemiei acute, indiferent de varianta morfologică, include următoarele etape: inducerea remisiunii, consolidarea remisiunii, profilaxia neu-roleucemiei, tratamentul de menţinere în perioada de remisiune.

Prima etapă de tratament - inducerea remisiunii constă în admiriistrarea chimioterapiei intensive, care include câteva citostatice (polichimioterapia). In­tensificarea tratamentului urmează din teoria clonală a hemoblastozelor şi are drept scop eradicarea clonei de celule leucemice. Problemele de polichimioterapie includ preparate cu diferit mecanism de acţiune asupra celulelor neoplazice, luând în considerare fazele cineticii celulare în care acţionează citostaticele. La momentul administrării chirniopreparatelor celulele leucemice se află în diferite faze ale cineticii celulare. Folosind medicamente cu un mecanism de acţiune diferit, mai multe celule nimeresc "în ţintă" şi sunt distruse. în al doilea rând, la alcătuirea programelor de tratament se iau în considerare efectele adverse ale chirniopreparatelor. In program nu se includ preparate cu aceleaşi efecte adverse pentru a preveni efectul de sumare a toxicităţii.

Există pacienţi cu patologii concomitente sau de vârstă înaintată, care nu rezistă la programe intensive de polichimioterapie. In aceste cazuri se foloseşte monochimioterapia. Ultima se administrează şi bolnavilor, care n-au reacţionat pozitiv la câteva din schemele de polichimioterapie. Monochimioterapia şi trata­mentul transfuzional de substituţie pot prelungi viaţa acestor pacienţi.

Eficacitatea tratamentului de inducere a remisiunii se apreciază în felul ur­mător: remisiune clinico-hematologică completă, remisiune clinico-hemato logi­că parţială, ameliorare clinico-hematologică, absenţa eficacităţii.

A doua etapă de tratament - consolidarea remisiunîi - se efectuează în ca­zurile de obţinere a remisiunii complete. Scopul tratamentului de consolidare constă în eradicarea mai completă a celulelor blastice. Pentru terapia de conso­lidare se folosesc scheme intensive de policliirnioterapie, care se deosebesc de schemele de inducere. E posibilă însă şi repetarea terapiei folosită în inducerea remisiunii.

Etapa a treia prevede profilaxia de bază a neuroleucemiei. Această etapă se realizează la copiii cu toate variantele de leucemie acută, la adulţii cu variantele limfoblastică, mielomonoblastică, monoblastică, mieloblastică cu numărul iniţi­al de leucocite mai mare de 30,0*1Q9/1 şi în cazurile de leucemie acută promielo-citară cu folosirea ATRA în tratamentul complex.

Etapa a patra - tratamentul de menţinere în perioada de remisiune. Trata­mentul activ în faza de remisiune are ca scop reducerea maximală a cantităţii de celule blastice cu perspectiva de vindecare a pacientului.

Dacă remisiunea nu este obţinută timp de 2 luni de tratament se constată forma de leucemie acută primar rezistentă. Recidivele apărute în primele 12 luni de Ia momentul constatării primei remisiuni la fel sunt un argument pentru a considera leucemia acută primar rezistentă la tratament.

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

602

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2021