...

                        

18:44

Diagnosticul serologic al hepatitelor virale acute si croniceMetode specifice de diagnostic al HVA. Virusul hepatitei A în materile fecale ale bolnavului cu HVA se depistează în ultima săptămâna a perioadei de incubaţie, pe parcursul perioadei preicterice şi în prima săptămână a celei icterice. Metoda de detectare a ăntigenului hepatic A este strict specifică, dar nu are priză în medicina practică, fiind complicată, de lungă durată şi nu totdeauna pozitivă.

Metode serologice. în HVA cea mai importantă valoare de diagnostic o au anti-HAV clasa IgM, care apar în ser precoce la finele perioadei de incubaţie. Frecvenţa lor sporeşte rapid în perioada preicterică şi de creştere a icterului,  atingând apogeul (100%) peste  1-2 săptămâni din debutul maladiei, ulterior micşorându-se treptat timp de 1-2 luni, uneori şi mai îndelungat.Anti-HAV clasa IgM actualmente se socot markerii principali ai HVA acute în toate ţările de pe glob. Anti-HAV clasa IgG apar în serul bolnavilor cu HVA peste 2-3 săptămâni de la debutul maladiei, incidenţa cărora se măreşte, atingând apogeul (100%) la finele acestei patologii şi persistând, probabil, pe parcursul vieţii celuia care a suportat-o  Depistarea anti-HAV clasa IgG din primele zile la pacientul cu HV de etiologie nedeterminată, în absenţa la anti-HAV clasa IgM, ne indică că el în trecut a suportat HVA Anti-HAV clasa IgM şi IgG se decelează în ser prin reacţia radioimună sau imunoenzimatică (ELISA). Aceste reacţii au o sensibilitate şi specificitate majoră, însă numai ELISA a fost implementată pe larg în practica medicală, deoarece prima este legată de laboratoarele cu izotopi, având unele neajunsuri. Anti-HAV clasa IgG au fost depistaţi (după datele colaboratorilor noştri) în 95-97% dm donatorii cu vârsta de 29-30 ani, ce denotă că în Republica Moldova majoritatea populaţiei suportă HVA până la vârsta de 30 ani.

Hepatita virală E. în HVE cea mai importantă valoare pentru confirmarea specifică a diagnosticului o au depistarea la anti-HEV clasa IgM, care apar în serul bolnavilor precoce şi au aproape aceeaşi dinamică ca şi în HVA. Anti-HEV clasa IgG apar în serul bolnavilor cu HVE peste 2-3 săptămâni de la debutul maladiei, dinamica lor fiind aproape asemănătoare cu dinamica anti-HAV clasa IgG în HVA. Decelarea la anti-HEV clasa IgG în primele zile la pacientul cu HV de etiologie nedeterminată, în apsenţa la anti-HEV clasa IgM, indică că el a suportat în trecut HVE şi în momentul de faţă are imunitate. Pentru depistarea markenlor virusului hepatitei E se utilizează aceeaşi reacţie imunoenzimatică (ELISA), care privitor la HVB în Republica Moldova încă nu este implementată.

Hepatita virală B. Pentru diagnosticul HVB sunt utilizate teste specifice, care pun în evidenţă numeroşi markeri ai prezenţei infecţiei cu virusul B şi anume: AgHBs şi anti-HBs; AgHBcore, anti-HBcore IgM şi anti-HBcore IgG; AgHBe şi anti-HBe; ADN-viral. Pentru decelarea markerilor virusului B enumeraţi, cu excepţia lui ADN-viral, actualmente se utilizează pe larg ELISA. care devine pozitivă în 98-100% din cazuri.

în HVB acută AgHBs este markerul principal al acestei infecţii, insă nu şi unicul. El se detectează încă din perioada de incubaţie, cu 4-8 săptămâni înainte de debutul clinic al maladiei şi de modificările biochimice, incidenţa lui crescând în perioada preicterică şi icterică, ajungând la maximum în faza de apogeu a icterului, unde se menţine 2-3 săptămâni, ulterior frecvenţa scăzând treptat până la 10-15% în perioada de convalescenţă. AgHBs este markerul constant nu numai în HVB acută, dar şi în cea cronică şi la purtători. în forma de HVB acută AgHBs dispare din serul sanguin al bolnavului peste 2 3 luni, uneori şi mai târziu.

Anti-HBs se ivesc în serul bolnavului după 1-2 luni de la dispariţia AgHBs ("fereastra îmunologica ), indicând vindecarea pacientului şi apariţia imunităţii specifice

AgHBe apare în serul bolnavului cu HVB concomitent cu AgHBs, însă cu o frecvenţă mult mai scăzută şi o durată mai scurtă. AgHBe se consideră în ultimul timp markerul de replicare şi de jnfecţiozitate. Dacă el persistă în ser peste 6-8 săptămâni, indică evoluţia bolii spre cronicizare Anti-HBe se ivesc după dispariţia AgHBe, denotând încetarea contagiozităţii şi o evoluţie mai favorabilă a maladiei. Rezultatele studierii profilului serologic la bolnavii cu HVB acută denotă că în 10-15% din cazuri nu se depistează AgHBs, însă la ei diagnosticul de HVB acută se confirmă prin decelarea a anti-HBcore IgM. Acesta este unicul marker specific, care mai confirmă maladia menţionată, în special, HVB acută AgHBs negativă. Conform datelor lui A. Spâ-nu (2004) importanţa de diagnostic a anti-HB care IgM în HVB acută AgHB negativă rămâne net superioară investigaţiei PCR şi altor teste serog'ocice.

Anti-HBcore IgM apar în serul sangvin la bolnavii cu HVB în ultimele zile ale perioadei de incubaţie, incidenţa cărora sporeşte rapid în perioada preicterică, în faza de creştere şi apogeu al icterului, ajungând la maximum (100%) şi păstrându-se la acest nivel timp de 2-3 săptămâni, ulterior scăzând treptat şi dispărând peste 2-t3 luni de la debutul maladiei. Totodată, în serul bolnavului cu HVB acută, peste 1-2 săptămâni de la debut, se ivesc anti-HBcore IgG, incidenţa cărora ulterior sporeşte rămânând ridicată la un nivel înalt pe o perioadă de timp îndelungată. Prezenţa în serul sanguin al anti-HBcore IgG, luată separat, nu este informativă. Markerul Anti-HBcore IgG împreună cu anti-AgHBe şi anti-HBs confirmă veridic că persoana în cauză a suportat HVB şi în momentul de faţă are imunitate.

Persistenţa îndelungată (timp de 3-6 luni şi mai mult) a anti-HBcore IgG şi AgHBs în serul bolnavului cu HVB confirmă că maladia are o evoluţie trenantă (subacută) sau cronică.

In ultimul timp începe a fi implementată în practica medicală una din cele mai sensibile şi specifice reacţii - PCR (Polymerase Chain Reaction - reacţia de polimerizare în lanţ), prin intermediul căreia se determină ADN sau ARN viral. Deocamdată ea este implementată în câteva laboratoare din Chişinău şi se utilizează în calitate de test specific de referinţă în confirmarea sau excluderea hepatitei virale, atunci când diagnosticul este îndoielnic. însă în HVB acută AgHB negativă (A. Spânu, 2004) PCR rămâne pozitivă într-o concentraţie mică sau deseori negativă. Probabil că PCR va fi mai larg utilizată în monitorizarea tratamentului hepatitelor virale cronice active cu_, interferon î pentru a determina eficienţa lor.

Hepatita virală Delta. HVD acută se subdivizează în coinfecţia acur.ă delta (CAD) şi suprainfecţia acută delta (SAD). La rândul său, SAD. are 2 variante - suprainfecţia delta pe fundalul la HVB cronică şi suprainfecţia delta pe fundal de portaj al AgHBs.

CAD se confirmă prin prezenţa la anti-HBcore IgM şi anti-HDVIgM în serul bolnavului; SAD pe fundal de HVB cronică -prin prezenta la AgHBs, anti-HBcore IgG şi anti-HDV IgM în serul bolnavilor; SAD pe fundal de portaj de AgHBs - prin prezenţa la AgHBs şi anti-HDV IgM în serul bolnavului.

Hepatita virală C. Diagnosticul serologic al HVC acută se confirmă prin detectarea la anti-HCV cu ajutorul metodei imunoenzimatică. în HVC acută în ultimele zile ale perioadei de incubaţie în senil bolnavilor apar anti-HCV IgM, frecvenţa cărora sporeşte rapid în penoada preicterică şi în faza de creştere a icterului. în faza de apogeu al icterului incidenţa la anti-HCV IgM atinge un nivel înalt, menţinându-se timp de 1—2 săptămâni, ulterior scăzând treptat. Peste o săptămână de la debutul maladiei, în serul bolnavilor cu HVC apar şi anti-HCV IgG, frecvenţa cărora rapid se măreşte, menţinându-se la un nivel înalt un timp îndelungat, chiar şi după suportarea acestei patologii. Anti-HCV IgG nu totdeauna permite confirmarea HVC acute sau cronice. Pentru confirmarea acestor forme de HVC un rol mai important în ultimul timp îl are detectarea ARN-HCV prin testul PCR. Această reacţie se mai utilizează pentru determinarea încărcăturii virale în serul sanguin la tratamentul cu interferam al bolnavilor de HVC cronică activă, pentru a determina eficacitatea acestora.

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

1059

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2020