...

                        

08:50

Diateze hemoragice. Componentul vascular in hemostaza. Rolul trombocitelor in hemostazaComponentul vascular in hemostaza

Vorbind de vasele sangvine şi rolul lor în hemostaza, în primul rând se au în vedere microvasele - capilarele. Structura capilarului este simplă. Peretele capi­larului constă dintr-un strat de celule endoteliale, aşezate pe membrana bazală, care se sprijină pe ţesutul conjunctiv pericapilar de susţinere, bogat în fibre de colagen.

Celulele endoteliale sunt unite între ele cu ciment interendotelial, care umple spaţiile interendoteliale. Lângă celulele endoteliale din partea lumenului se află o peliculă de fibrină care permanent se reînnoeşte. Pe toată suprafaţa in­ternă a capilarului este absorbit un strat fin de plasmă cu circulaţie foarte lentă, care formează atmosfera plasmatică endotelială.

La găurile spaţiilor intercelula-re din partea lumenului capilarului sunt lipite trombocite, care se află de gardă. Peste fiecare 5 zile ele se schimbă, deoarece cu "îmbătrânirea" îşi pierd funcţia de adezivitate, locul lor fiind ocupat de trombocite mai tinere

Toate elementele structurale ale capilarului numai ce descrise contribuie nemijlocit la hemostază. Structura normală morfofuncţională a peretelui capila­relor nu permite eritrocitelor şi altor elemente figurate ale sângelui să pătrundă în afara capilarelor. Elasticitatea le permite vaselor să reziste nu numai la presiu­nea sângelui, dar şi la acţiuni exterioare traumatice, prevenind astfel dezvoltarea hemoragiilor.

 Rolul trombocitelor in hemostaza

Proprietăţile funcţionale ale vaselor sangvine în mare măsură depind de trombocite - cantitatea şi calitatea lor. In caz de micşorare a numărului de trombocite şi de defecte calitative ale lor se intensifică fragilitatea microvaselor şi se creează condiţii de sângerare prin diapedeză: uşor apar peteşii şi echimoze, devin pozitive probele de fragilitate a capilarelor.

S-a dovedit că trombocitele în capilare ocupă poziţie de margine în apropierea nemijlocită de endoteliu. După cum s-a menţionat, ele închid fisurile interendoteliale din partea rumenului capilarelor şi în aşa fel previn ieşirea eritrocitelor din capilare.

In afară de aceasta trombocite­le alimentează endoteliul, adică înfăptuiesc funcţia angiotrofică şi contribuie la menţinerea structurii şi funcţiei normale a microvaselor. Folosind microscopia electronică şi microautoradiografia, s-a constatat, că trombocitele periodic se unesc cu celulele endoteliale şi "revarsă" în ele conţi­nutul lor.

Acest proces de înghiţire a trombocitelor de către celulele endoteliale are loc deosebit de intensiv după o trombocitopenie pronunţată. In astfel de con­diţii de acum peste 30 min după transfuzia trombocitelor marcate aproximativ 80% din masa lor se depistează în endoteliu. De aceea s-a ajuns la concluzia, că trombocitele sunt „alimentatori" fiziologici ai endoteliului, care nu asimilează substanţele necesare direct din plasmă.

Pentru funcţia angiotrofică zilnic se consumă aproximativ 15% din trombocitele care se află în circulaţie (adică endoteliul zilnic consumă în medie 35 000 de trombocite din fiecare mi-crolitru de sânge). Dacă celulele endoteliale sunt lipsite de alimentaţia trombocitară, ele se supun unui proces de distrofie şi se creează condiţii de pătrundere a eritrocitelor în afara capilarelor.

Aşadar, starea peretelui microvaselor în mare măsură depinde de canti­tatea şi calitatea trombocitelor. Ele menţin structura şi funcţia microvaselor sangvine. în fiecare zi prin diverse microtraumatisme se produc multiple leziuni ale capilarelor cu dereglarea integrităţii peretelui vascular, însă semne hemoragice nu apar, deoarece hemostaza normală previne dezvoltarea lor.

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

293

Ar putea sa te intereseze:
Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2018