...

                        

13:35

Escherichiozele. Fenotipurile diareigene, bacteriemice, uropatogene. Infectiile intestinale Escherichiozele. Clasificarea E.coli dupa structura antigenica. Habitatul, rolul in fiziologia omului. Factorii de patogenitate. Fenotipurile diareigene, bacteriemice, uropatogene. Infectiile intestinale cauzate de categoriile fenotipurilor diareigene. Infectiile extraintestinale cauzate de E.coli.  Diagnosticul microbiologic al colienteritelor la copii. Prelevate. Izolarea, acumularea, identificarea culturii  pure (biochimica, serologica), diagnosticul serologic.

 

FAMILIA ENTEROBACTERIACEAE. Peste 30 genuri cu 130 specii. Habitat: intestinul omului, animalelor . Martor al contaminării fecale a mediului. Majoritatea constituie flora normală (comensală) intestinală

Enterobacterii patogene: genurile Shigella, Salmonella, Yersinia, unele variante ale speciei Escherichia coli;

Enterobacterii condiţionat patogene: genurile Citrobacter, Enterobacter, Hafnia, Klebsiella, Morganella, Proteus, Providencia, Serratia, Edwardsiella, etc.

Teste-cheie ale familiei: Bacterii (bastonaşe) gramnegative; Nesporogene; Mobile-peritriche/imobile; Facultativ-anaerobe; Fermentează glucoza (A, AG); Catalaza-pozitive; Oxidaza-negative; Reduc nitraţii în nitriţi

Teste primare (identificarea genurilor): Utilizarea citratului de Na (mediul Simmons); Utilizarea malonatului de Na; Hidroliza ureei (testul Preus); Decarboxilarea lizinei (LDC); Dezaminarea fenilalaninei (FAD); Producere de H2S în mediul multitest (ex.: Kligler); Fermentarea glucozei până la acizi (testul MR); Fermentarea glucozei până la acetoină (testul VP); Mobilitatea (în geloză semilichidă)

Teste secundare (identificarea speciilor/variantelor): Teste biochimice (fermentarea glucidelor, decarboxilarea aminoacizilor (arginină, ornitină), producerea indolului, etc); Fagoidentificarea şi lizotipia; Colicinogenotipia; Seroidentificarea ; Antibiograma

Caractere morfologice: bastonaşe G-, 1 - 6 µm x 0,3 - 1 µm, mobile peritriche (Klebsiella, Yersinia pestis, Shigella – imobile), nesporogene, formează microcapsule (Klebsiella – capsulată), posedă fimbrii.

Caractere de cultură: Anaerobe facultativ; Temperatura optimă 37 grade C (limite – 18 – 45 grade) ; Nepretenţioase nutritiv; Colonii S, apar după 18-24 h de incubare,   2 - 3 mm (după repicări pot apare colonii R), Klebsiella – mucoide, Proteus – invadează suprafaţa mediului

MEDII DE CULTURĂ

De transport: glicerină 30%, soluţie salină 3%, soluţie tampon-fosfat

De îmbogăţire a bacteriilor patogene: Kauffmann, Muller, bulion selenit, etc

Diferenţial-diagnostice:

 1. De izolare

ENDO, LEVIN, PLOSKIREV

Componenţa: bază nutritivă, lactoză, indicator

Coloniile L+ : colorate    Coloniile L- : incolore (frecvent flora patogenă)

Mediul Wilson-Blair cu sulfit de Bi (Salmonella reduce sulfitul în sulfură de Bi – colonii negre pe mediul verde)

 1. De acumulare şi identificare preliminară (medii multitest)

Russel, Kligler (glucoză, lactoză, săruri de Fe)

Olkeniţki (glucoză, lactoză, zaharoză, uree, săruri de Fe)

 1. III.            De identificare finală (medii cu citrat, malonat, şirul Hiss, medii cu aminoacizi, gelatina, etc)

 

CARACTERE ANTIGENICE

Ag O (R), de perete, LPZ, termostabil şi rezistent la alcool, sensibil la formol, specificitate de gen, specie, grup

Ag H, flagelar, proteic, termolabil şi inactivat de alcool, rezistent la formol, specificitate de tip (variantă)

Ag K, superficial, capsular, termovariabil, specificitate de specie, tip (maschează Ag O, inaglutinabilitate cu seruri anti-O). Variante – L, A, B la E.coliVi – la Salmonella şi Citrobacter

Ag F, fimbrial, termolabil, nespecific

ECA – antigen comun fam. Enterobacteriaceae  (interes taxonomic) – Ag Kunin

 

GENUL ESCHERICHIA

Genul Escherichia

Spp.: E.coli, E.blattae, E.fergusonii, E.vulneris, E.hermanii

Habitat: intestinul omului şi animalelor (80% din flora aerobă intestinală), 107-109 bacterii/gram fecale.

Contaminează solul şi apele de suprafaţă. Prezenţa E.coli - indicator de contaminare fecală.

Rolul E.coli în fiziologia umană

 1. Manifestă activitate antagonistă faţă de alte bacterii, inclusiv cele patogene.
 2. Stimulează dezvoltarea ţesutului limfoid prin intermediul Ag sale
 3. Participă la procesele de digestie, inclusiv în metabolismul colesterolului şi acizilor biliari
 4. Asigură organismul cu vitamine, sintetizând vitamine B, K, acid nicotinic, acid folic, etc.

 

CARACTERE MORFOBIOLOGICE

E.coli – enterobacterie tipică, mobilă, lactoza+, fermentează glucidele cu formare de AG (teste primare: MR +, mobilitate +, celelalte sunt negative)

Structura antigenică: Ag O – 180 tipuri (O1, O2, O3......O180); Ag H – 60 tipuri (H1, H2, etc); Ag K – 100 tipuri

Din combinaţii rezultă serovariante: ex. O55:H2:K1

Factori de patogenitate

 1. Capsula (antifagocitar, Ag K1 – camuflaj imunologic datorită epitopilor comuni cu polisialozil-glicopeptide cerebrale la nou-născuţi)
 2. Proteine din ME şi LPZ (anti-complement, protecţie de factorii bactericizi ai sângelui, adeziune, invazie)
 3. Fimbrii (adeziune)
 4. Toxine (endotoxina, enterotoxine termostabile - ST şi termolabile - LT, citotoxine – “Shiga-like toxine (SLT-1, SLT-2)
 5. Hemolizina
 6. Siderofori (sisteme de captare a Fe)

 

ROLUL E. COLI ÎN PATOLOGIA UMANĂ

 • FENOTIPURI DIAREIGENE

Tulpini enteropatogene: EPEC (O26, O55, O111, O125, O142, etc). Responsabile de gastro-enterite infantile (infecţii salmoneliforme). Aderă la mucoasa intestinului subţire printr-o proteină din membrana externă fără a penetra intracelular.

Tulpini enteroinvazive: EIEC (O28, O124, O143, etc). Responsabile de sindrom dizenteric cu invazia mucoasei colonului, penetrare intracelulară, ulceraţii. Factori de patogenitate: adezine, citotoxine.

Tulpini enterotoxigeneETEC (O6, O8, O20, O25, O115, etc). Responsabile de “diareea călătorului”, sindrom holeriform. Adeziunea la enterocitele intestinului subţire este asigurată de pili (CFA “colonization factor antigen” sau CS “coli surface factors”). Elaborează toxine – enterotoxine ST şi/sau LT. Activează adenilat- respectiv guanilat ciclaza enterocitelor, provocând o secreţie sporită a ionilor de Cl- şi inhibiţia absorbţiei ionilor de Na+, antrenând o pierdere hidrică importantă.

Tulpini enterohemoragice: EHEC (O157:H7; O26, O111). Responsabile de colite hemoragice cu sindrom uremic-hemolitic (anemie hemolitică+trombocitopenie+insuficienţă renală). Posedă factori de adeziune şi produc citotoxine capabile de difuzie în organism (“Shiga-like” toxine – SLT 1 şi SLT 2). Produc frecvent hemolizină.

Tulpini enteroagregative: EAggEC (O111:H12). Posedă adezine, hemolizine şi SLT. Provoacă diaree persistentă (peste 14 zile) la copii.  Aderă agregativ la suprafaţa culturilor de celule.

Tulpini enteroadezive: EAEC. Aderă difuz la celulele intestinale şi culturile de celule. Provoacă sindroame diareice.

 • FENOTIPURI UROPATOGENE (O1, O2,O4,O6). Posedă afinitate pentru mucoasa uro-genitală (fimbrii tipul P sau 1, Ag O şi K specifice, hemolizine, etc).
 • FENOTIPURI BACTERIEMICE

Alte forme clinice provocate de E.coli: Şoc endotoxinic; Meningite la nou-născuţi (preponderent tulpini cu Ag K1); Infecţii ale plăgilor (frecvent de origine nozocomială); Colecistite, peritonite, salpingite, etc.; Toxiinfecţii alimentare

 

DIAGNOSTIC DE LABORATOR

Prelevate în funcţie de forma clinică: materii fecale, urină, sânge, LCR, puroi, etc

Metode de diagnostic. Examenul microscopic de orientare (frotiu Gram în infecţii extra-intestinale, RIF); Examenul bacteriologic (de bază, cantitativ); Examenul serologic (retrospectiv, de confirmare); RA cu autotulpini (titru diagnostic – 1:200)

Tratamentul: Antibiotice (conform antibiogramei); Eubiotice (colibacterină, lactobacterină, bifidumbacterină, bificol, etc). Profilaxia escherichiozelor - nespecifică

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

709

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2020