...

                        

20:05

Fractura platoului tibialFRACTURILE CONDILILOR TIBIEI

Fracturile condilului medial al tibiei pot fi cu şi fără deplasarea frag­mentelor. Mecanismul traumatizării-lovitură directă în plan frontal a genunchiului în extensie sau indirectă-cădere de la înălţime cu gamba în varus. Condilul medial se deplasează de obicei în jos anterior şi posterior, rar-compresat interior. Clinic:semnele fracturei intraarticulare (durere în focar, hemartroză, poziţie de adducţie), deformaţia genun­chiului-cu devierea medială a gambei (gena varus), mişcare patologică frontală. La palpare, în focarul fracturii-deformitate cu crepitaţie osoasă.

Fracturile prin compresiune, radiografic: comprimarea condilului deformînd suprafaţa articulară. Fisura articulară este mărită din partea focarului de fractu­ră. Deformitatea axei longitudinale schimbă biomecanica genunchiului

Fracturile condilului lateral pot fi fără deplasarea şi cu deplasarea laterală, posterior şi mai frecvent în jos. Clinic-hemartroză, durere în focar, crescîndă prin devierea late­rală a gambei. Aceste fracturi pot fi complicate cu fractura colului fibu­lar, leziunea nervului peroneu. In regiunea condilului lateral se apreciază deformitate cu crepitaţie osoasă. Devierea gambei în abducţie este caracte­ristică pentru genu valgus.

Frecvent sînt observate fracturi prin compresie cu înfundarea con­dilului lateral în substanţa spongioasă a osului, deformînd suprafaţa arti­culară. Fisura articulară devine mai larga din partea laterală ca rezultat al prăbuşirii condilului. Necorespunderea suprafeţelor articulare schimbă axa normală a membrului şi este cauza deformităţii - valgus.

Fracturile prin compresiunea condilului medial sînt deseori însoţite de leziunea ligamentului colateral fibular şi a meniscului medial. Acestea se evidenţiază prin mişcări cu deviaţie medială anormală şi acutizarea durerii în regiunea meniscului.

D-stic:anamneza+obiectiv+Radio­grafia în două proiecţii

Tratament. Primul ajutor medical infiltrarea focarului cu soluţie de novocaină 2% (30—40 ml, imobilizare cu atelă de trans­port de la călcîi pînă la treimea superioară a coapsei.

La spital:Fracturile fără deplasare, după anestezie, vor fi tratate con­servator : puncţia şi evacuarea sîngelui din articulaţie şi imobi­lizare cu aparat ghipsat de la marginile degetelor şi pînă la rădăcina mem­brului inferior, în mică flexie (170°) în articulaţia genunchiului.  Fracturile condiliene cu dislocaţii pot fi reduse prin manevre manuale sub anestezie cu miorelaxare. Se aplică tracţiunea longitudinală, înclinînd gamba exterior sau interior pen­tru corectarea varusului sau a valgusului şi rotarea necesara. Reducerea-controlată radiografic. Imobilizare -6 săptămîni. Paralel se aplică tratament funcţional, fizioierapeutic, gimnastică curativă. In fracturile înfundate şi cele mari aşchiate, cînd reducerea manuală este nereuşită sau adresarea întîrziată, reducerea se face prin intervenţie chirurgicală. Fragmentele comprimate se repun. Golul apărut este completat cu os conservat.

Fracturile mari aşchiate sînt reduse deschis, fragmentele fiind fixate cu grefe din os sau cu şuruburi, în timpul reviziei articulaţiei meniscurile distruse sînt înlăturate. Ligamentele rupte refăcute. Imobilizarea în aparat ghipsat timp de 4 săptămîni. Tratament funcţional, fizioterapeutic, gim­nastică de reabilitare. Restabilirea capacităţii de muncă peste 6—8 săptămîni.

FRACTURILE  BICONDILIENE ALE TIBIEI ÎN  FORMĂ DE „T"  SAU „V au mecanism indirect (cădere de la înălţime pe picioa­rele drepte). Traiectul fracturii trece printre condili, despicîndu-i de la eminenţa intercondiloidiană, formînd litera „T  sau „V". Uneori este fracturată şi eminenţa intercondiloidiana. Dislocarea condililor mai frec­ventă este în părţi şi în jos.

Fracturile cu aşchii multiple pot fi cu şi fără deplasări. Fracturile fără deplasări pot deforma genunchiul din cauza hemartrozei. Relieful lui în acest caz e neted, tumefiat, volumul mărit. Mişcările în articulaţie sînt foarte dureroase şi limitate. Traiectul fracturii poate trece în afara arti­culaţiei şi atunci hemoragia se răspîndeşte în ţesuturile moi ale gambei pe întinderi mari. Fracturile cu dislocarea condililor şi cele aşchiate defor­mează considerabil articulaţia. Subcutanat se pot palpa fragmentele osoase şi percepe crepitaţii osoase. Hemoragia atinge mari proporţii ; răspîndindu-se pe gambă, ea infiltrează ţesutul adipos subcutanat.

Fracturile bicondiliene pot fi complicate cu leziuni vasculare, ner­voase,sau leziunea ligamentelor colaterale însoţita de subluxaţii. Fracturile bicondiliene se caracterizează cu deformitate pro­nunţată a genunchiului şi subluxaţie. Axa membrului este deformată. Mobilitate anormală şi crepitaţii osoase la palpare.

D-stic:anamneza+obiectiv+Radio­grafia în două proiecţii

Tratamentul   la locul de accident combaterea durerii şi imobilizarea.

La spital în caz de fracturi cu deplasări neînsemnate, puncţia articulaţiei, evacuarea sîngelui revărsat, infiltrarea focarului cu soluţie de novocaină 2% (50 ml). După combate­rea durerii, pe masa ortopedică, se aplică tracţiune, iar chirurgul prin manevre manuale de compresie laterală reduce fractura, se aplică imo­bilizarea cu aparat ghipsat bine modelat de la vîrful degetelor pînă la plică inghinală, în mică flexie (170°) în articulaţia genunchiului.

Dacă reducerea precoce n-a reuşit, se aplica tracţiunea continuă transcalcaniană. Peste 7—8 zile după potolirea durerii şi micşorarea tume-fierii, se face corecţia si fixarea fragmentelor osoase cu aparatul Ilizarov.

Fracturile complicate cu dislocări mari, fragmentele răsturnate şi intercalate sunt tratate chirurgical. Repunerea deschisă a fragmentelor osoase şi fixarea lor cu broşe, grefe osoase, bulon cu piu­liţă. Imobilizarea timp de 4—6 săptămîni. Paralel -tratament funcţional, fizioterapeutic, gimnastică de reabilitare.  Restabi­lirea capacităţii de muncă se determină individual.

FRACTURA EPIFIZIOLIZĂ A PLANULUI  TIBIEI mai frecventă la şcolari şi adolescenţi. Mecanis­mul traumatizării,indirect-contracţia bruscă a gambei, îndeosebi la sportivi. Planul tibiei împreună cu ligamentul cruciat se deplasează încleştîndu-se în articulaţia genunchiului.

Simptome. Poziţie forţată în flexie în articulaţia genun­chiului şi durere intraarticulară. Blocaj al mişcărilor de flexie şi exten­sie. Hemartroză. La palpare, durere în focarul fracturii. Rotula este ridicată şi mobilitatea ei limitată.

D-stic:anamneza+obiectiv+Radio­grafia în două proiecţii.

Tratamentul. reducere des­chisă şi fixarea fragmentului osos cu cuie din os conservat. Imo­bilizare cu aparat ghipsat în extensie de la capătul degetelor pînă la treimea superioara a membrului timp de 4 sapt.+trat functional si fizioterapeutic.

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

1152

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2020