...

                        

16:41

Leucemiile acute. Clasificarea FAB a leucemiilor acute. Modificarile hematologice in leucemiile acuteLeucemii acute numim leucemiile, care se dezvoltă din celule blastice.

 

Clasificarea FAB (Franceză-Americană-Britanică) a leucemiilor acute

 

Leucemiile acute limfoblastice

Varianta limfoblastică L1 - celulele limfoblastice sunt mici, citoplasmă - re­dusă, cromatina - omogenă, nucleolele sunt mici şi nu în toate celulele.

Varianta limfoblastică L2 - celulele sunt de diverse dimensiuni, cu predo­minarea celulelor mari, cromatina - neomogenă, nucleole - una sau câteva mari, citoplasmă — pronunţată, în unele cazuri bazofilă.

Varianta limfoblastică L3 - celulele sunt mari, citoplasmă - pronunţată şi bazofilia cu vacuolizaţie, se observă un nucleol mare.princ_photo_of_mrsa_and_white_blood_cell

Varianta limfoblastică L1 din punctul de vedere al prognosticului este cea mai favorabilă, L2 - mai puţin favorabilă şi L3 - nefavorabilă.

Leucemiile acute nelimfoblastice

Leucemie acută mieloblastică M1 (fără maturaţie) - predomină celulele m ieloblastice, promielocitele sunt mai puţine de 3%.

Leucemie acută mieloblastică M2 (cu semne de maturaţie) - celulele m ieloblastice, promielocite >3%.

Leucemie acută promielocitară M3 - celule blastice de tip promielocitar cu gra­nulaţii în citoplasmă >30%.

Leucemie acută mielomonoblastică M4 - celule mieloblastice > 20% şi monoblastice > 20%.

Leucemie acută monoblastică M5a - celule blastice tară maturaţie, promonocite/ monocite < 3%.

Leucemie acută monoblastică M5b - celule blastice cu semne de maturaţie, promonocite/monocite > 3%.

Eritroleucemie M6 - eritrocariocite > 30% şi > 10% eritroblaşti cu multe anomalii.

Leucemie acută megacarioblastică M7 -  predomină megacariobîaşti şi micromegacariocite, se poate asocia cu mielofibroza acuta.

Leucemie acută nediferenţiată M0 - se identifică pe baza criteriilor citochimice. Toate reacţiile nominalizate sunt negative.

 

Modificarile hematologice in leucemiile acute

 

In analiza sângelui se observă anemie şi trombocitopenie de diferit grad. Anemia este normocitară, normocromă de ori­gine metaplastică. Trombocitopenia de asemenea este de origine metaplastică. Numărul de leucocite variază în limite mari: de la 0,1*109/1 până la 100,0-109/1 şi mai mult. Predomină cazurile cu numărul de leucocite normal sau scăzut (38%), sau puţin majorat (44%). Numai la 18% din pacienţi numărul de leucocite depă­şeşte 50,0-1071.

In hemogramă se depistează celule blastice, procentul cărora variază de la caz la caz şi corelează de obicei cu gradul de avansare a maladiei. Conform datelor noastre, hiatus leukemicus se observă rar şi poate fi în cazurile de blas-temie pronunţată. Dar chiar şi în aceste cazuri se observă elemente celulare granulocitare de tip mielocite şi metamielocite. Noi consideram că acest semn hematologic nu este important în plan de diagnostic, deoarece diagnosticul unei tumori se bazează pe depistarea substratului morfologic al ei. In acest sens, prezenţa şi predominarea celulelor blastice ne permite să stabilim diagnosticul de leucemie acută.

La 20% din bolnavi în sângele periferic se observă pancitopenie cu limfoci-toză fără celule blastice sau cu un procent mic de celule blastice. In aceste situaţii este necesară puncţia sternală, în care poate fi un procent mare de celule blastice. Până nu demult pentru a stabili diagnosticul de leucemie acută celulele blastice în mielogramă trebuia să depăşească 30%.

In cazurile când în măduva oaselor celulele blastice constituiau mai puţin de 30%, iar în sângele periferic mai mult de 30%, de asemenea diagnosticul de leucemie acută se considera confirmat. In prezent acest prag procentual al celule­lor blastice în conformitate cu recomandările O.M.S. din anul 1999 este micşorat până la 20%.

Blood Infection

Dacă în punctatul măduvei oaselor şi în sângele periferic celulele blastice constituie mai puţin de 20% se stabileşte diagnosticul de leucemie acută cu procent mic de celule blastice ("anemie refractară cu surplus de celule blas­tice" - clasificarea FAB). Dacă punctatul sternal este neinformativ sau nu se absoarbe se efectuează trepanobiopsia, la care în caz de leucemie acută se de­pistează infiltraţia difuză sau focare mari de celule blastice.

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

1084

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2020