...

                        

15:57

Mecanismele de reglare a respiraţiei în hipoxemie şi hipercapnie. Acidoza şi alcaloza respiratorieÎn sens îngust al cuvântului centrul respirator se află în bulbul rahidian. Aici sunt neuroni excitarea cărora provoacă inspiraţie, iar alţii care pot provoca expiraţia.

Centrul respirator este format din:

-          Centrul inspirator (grupul dorsal de neuroni)

-          Centrul expirator (grupul respirator ventral)

În sens larg al cuvântului se subînţelege totalitatea structurilor nervoase care participă la reglarea respiraţie şi anume:

 1. Puntea lui Varole – centrul pneumotaxic şi apneustic care reglează lucrul centrului inspirator şi expirator (1-2).
 2. Bulbul rahidian – centrul inspirator şi expirator (3-4).
 3. Măduva spinării – motoneuronii ce formează nervii intercostali (Th1-Th12 porţiunea toracică) şi motoneuronii ce formează nervul frenic (diafragmal) din porţiunea cervicală (C3-C4)  (5).
 4. Hipotalamusul şi anume centrii superiori vegetativi simpatic şi parasimpatic şi centrii de termoliză şi termogeneză.
 5. Cortexul (reglarea conştientă a respiraţiei).

 

Reglarea reflexă a respiraţiei

n  Inspiraţiedestinderea pereţilor bronhiilor şi bronhiolelor  excitarea mecanoreceptorilor → creşterea impulsaţiei aferente  (ramura aferentă senzitivă vagală)  grupul respirator dorsal  inhibiţia inspiraţiei

  R de inflaţie Hering – Breuer

n  Reflex asemănător efectului semnalelor din centrul pneumotaxic  inhibiţia inspiraţiei

Controlul chimic al respiraţiei

Este asigurat de chemoreceptorii sensibili la

            schimbările de O2 şi CO2 din sânge. Distingem  2 tipuri de chemoreceptori:

 1.  Chemoreceptori centrali

n  Situaţi în aria chemosenzitivă a C. Respirator bilateral pe suprafaţa ventrală a BR (1mm)

n   Sunt sensibili la excesul Hdin interstiţiul nervos – bariera hematoencefalică nu este permiabilă p-ru Hci permeabilăp-ru CO; ↑pCOîn sânge → ↑pCOîn lichidul cefalorahidian: CO2 +H2O → H2 CO3→ H+ + HCO3

n  H stimulează chemoreceptorii centrali astfel creşte ventilaţia alveolară

Chemoreceptorii periferici

n  Sunt localizaţi în:

 1. Corpusculii carotidieni(bifurcaţia arterelor carotidiene) – transmit impulsuri aferente prin n. glosofaringian ( ramura Hering) → grupul respirator dorsal
 2. Corpusculii aortici(arcul aortei) - transmit impulsuri aferente prin n. vag (ramura respiratorie→ grupul respirator dorsal

n  Sunt sensibili la ↑pCOîn sânge, ↓ concentraţiei Oşi H+

n  Sunt expuşi tot timpul la sânge arterial  şi nu venos deoarece pOarterial = pOtisular, astfel sângele arterial informează aceşti receptori despre conţinutul Oîn ţesuturi

n  Debitul sangvin prin aceşti corpusculi este de 20 ori mai mare decât  greutatea lor

n  Hipercapnie – creşterea pCOîn sânge. În hipercapnie impulsurile aferente de la chemoreceptori stimulează centrul respirator → creşterea ventilaţiei pulmonare (eliminarea COdin organism). Semnalele de la chemoreceptorii periferici sunt de 7 ori mai puternice decât de la cei centrali.

n  Hipoxemie – micşorarea conţinutului de O2 în sânge cu stimularea chemoreceptorilor periferici  → excitarea centrului inspirator → creşterea frecvenţei respiraţiei.

    Cauza: hipoxie atmosferică

                hipoxie prin hipoventilaţie

                hipoxie prin scăderea ventilaţiei la nivelul membranei de difuziune a O2

n  Metoda de tratament - oxigenoterapie

n  Hipercapnia şi ↑ concentraţiei H+→ ↓ pH sângelui → acidoza respiratorie;

n  ↑pH sângelui – alcaloza respiratorie

n  În efort fizic consumul de Ocreşte ≈ de 20 ori → creşte rata ventilaţiei pulmonare cauzată de:

 1. Creşterea pCOîn sânge
 2. Micşorarea pOîn sânge
 3. Acumularea Hşi scăderea pH sanguin
 4. Creşterea presiunii arterială
 5. Creşte frecvenţa impulsurilor de la proprioreceptorii muşchilor care măresc ventilaţia pulmonară  
® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

755

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2020