...

                        

11:33

Mecanismul de conducere în fibrele nervoase amielinice şi mielinice. Curentul local în fibra nervoasă.Proprietatea structurii nervoase de a conduce la distanţă potenţialul de acţiune generat de un stimul pragal (suprapragal) se numeşte conductibilitate.

 

Mecanismul transmiterii excitaţiei în fibrele nervoase

 
În figura A avem fibra nervoasă în repaos. În figura B un excitant 

acţionează asupra fibrei nervoase şi apare un potenţial de acţiune. 
Mecanismul de conducere se face prin curenţii locali Hermann. Pe faţa internă a membranei apare un potenţial de +40mV in timp ce in apropiere este -90mV. Cationii de Na+ migrează spre zona polarizată cu o creştere a potenţialului în interiorul membranei până la voltajul prag cu iniţierea potenţialului de acţiune. La exterior sarcinile se deplasează dinspre regiunea aflată în repaus (+) spre zona depolarizată (-). Noile teritorii depolarizate devin focare de excitaţie pentru regiunile vecine. Acesta este modul de conducere din aproape în aproape. 

 

   În fibrele mielinice ionii pot traversa membrana doar la nivelul strangulaţiilor Ranvier. Potenţialul de acţiune apare doar la nivelul strangulaţiilor. Excitaţia se propagă electrotonic la nodul următor. Acesta este modul de conducere saltator.

 

În porţiunea A acţionează un excitant şi apare potenţial de acţiune adică are loc inversarea semnelor de 
pe suprafaţa şi interiorul membranei. Această excitaţie se va transmite în porţiunea B şi C. Între două porţiuni ale membranei încărcate diferit apare un curent electric local, adică o mişcare a ionilor cu sarcină pozitivă spre polul negativ.

Acest flux de ioni micşorează valoarea potenţialului de reapos în porţiunea B şi C, 
până la nivelul critic al depolarizării adică când 30% ionii „+” vor ajunge la polul „-„ în aceste porţiuni B şi C se vor deschide canalele pentru Na+ care va pătrunde în interior şi va apărea potenţial de acţiune. Dar la exterior tot avem curent electric local. În porţiunea A nu poate apărea un nou potenţial de acţiune deoarece membrana este în perioada refractară absolută (excitabilitatea este zero). 

 

Deosebirile în propagarea excitaţiei în fibrele mielinice şi amielinice:

  Viteza este mai mare în cele mielinice

  În cele mielinice potenţialul de acţiune se propagă saltator, iar în cele amielinice pe toată suprafaţa membranei

        Energie se foloseşte mai multă în cele amielinice decât în cele mielinice (energia este necesară pentru restabilirea membranei după excitaţie, pentru pompa Na+ - K+)

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

6682

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2020