...

                        

09:33

Modificările hematologice în anemia B12-deficitarăInvestigaţii de laborator  în sângele periferic se observă micşorarea con¬ţinutului hemoglobinei şi numărului de eritrocite. Numărul de eritrocite este micşorat mai mult comparativ cu conţinutul hemoglobinei, de aceea indicele de culoare este mai mare de 1,0. De o importanţă deosebită sunt modificările morfologice ale eritrocitelor, care variază mult în dimensiuni (anizocitoză) - de la schizocite (fragmente de eritrocite cu diametrul 2-4p) până la megalocite (eritro¬cite cu diametrul 15p şi mai mult). Eritrocitele, de asemenea, sunt foarte diverse după formă (poichilocitoză) - au formă rotundă, ovală, de prăsadă etc. Reactiile de hemaglutinareHipocromia lipseşte, eritrocitele dimpotrivă sunt hipercrome. în unele eritrocite se observă rămăşiţele de substanţă nucleară (corpusculi Jolly) ori de membrană a nucleului (inele Kebot). Reticulocitele se depistează în cantitate redusă. în unele cazuri în sângele periferic pătrund şi celule megaloblastice.

De menţionat, că în cazurile de asociere a anemiei B]2-deficitare cu carenţă de fier, dimensiunile eritrocitelor pot fi normale şi numai tratamentul cu prepara¬te de fier va demasca manifestările megaloblastice în sângele periferic.

în stadiile precoce ale deficitului vitaminei B12hemopoieza normoblastică predomină faţă de cea megaloblastică. Unul din primele semne de hemopoieză megaloblastică este apariţia în sângele periferic a eritrocitelor ovalocitare de di¬mensiuni mari (până la 14u).

Se observă şi leucopenie moderată. Dimensiunile neutrofilelor sunt mai mari decât în limite normale, iar nucleele lor sunt hipersegmentate. în limite normale nucleul neutrofilelor are 3-4 segmente. La pacienţii cu anemie B12-defi-eitară nucleele neutrofilelor conţin 5-6, chiar şi 7 segmente.

Formula leucocitară de obicei este normală, în unele cazuri se depistează limfocitoză. Numărul de trombocite se micşorează uneori destul de pronunţat - până la trombocite solitare cu dezvoltarea sindromului hemoragie.cultura

In măduva oaselor se depistează hemopoieza megaloblastică (vezi pato-genia). Se observă şi schimbări ale rândului granulocitelor. Metamielocitele şi nesegmentatele sunt de dimensiuni mari.

In analizele biochimice se determină o hiperbilirubinemie moderată din contul fracţiei neconjugate din cauza hiperdistrucţiei eritrocariocitelor în mă¬duva oaselor, care conţin multă hemoglobina, şi din cauza hiperdistrucţiei mo¬derate a eritrocitelor în sângele periferic. Este majorată concentraţia acidului metilmalonic.

Investigaţia bolnavilor include şi metode de stabilire a cauzei deficitului vita¬minei B)2. în acest scop se concretizează caracterul alimentării, starea tuturor eta¬pelor de asimilare a vitaminei B12 (starea stomacului - atrofia mucoasei, gastrecto-mie, se efectuează fibrogastroscopia, starea intestinului subţire - rezecţia ileonului, enterită cronică, diverticuloză, sindromul "ansei oarbe", difilobotrioză etc).

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

168

Ar putea sa te intereseze:
Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2018