...

                        

16:59

Particularităţile morfofuncţionale ale capilarelor. Rolul microcirculaţiei în schimbul de lichid şi substanţe dintre sânge şi ţesuturiParticularităţile morfofuncţionale ale capilarelor. Rolul microcirculaţiei în  schimbul de lichid  şi substanţe dintre sânge şi ţesuturi. Echilibrul Starling în schimburile    capilare. Rolul fiziologic al anastomozelor  artero-venoase.

 

Microcirculaţia este o unitate funcţională, care include partea terminală a vaselor care aduc sânge spre ţesuturi, capilarele şi toate vasele mici intermediare. Arteriolele aduc sânge spre ţesuturi, diametrul lor variază între 30-50 μm şi pereţii sunt bogaţi în fibre musculare netede, de aceia diametrul arteriolei poate varia în limite mari. Aceasta permite variaţia rezistenţei fluxului sanguin din partea peretelui vascular, astfel asigurând debitul local.

Arteriolele trec în metaarteriole, pereţii cărora reprezintă un manşet muscular discontinuu şi de la ele încep capilarele adevărate. Capătul iniţial al capilarului este învelit de fibre musculare circulare, care formează sfincterul capilar. Capilarele au diametrul de 5-8 μm, pereţii sunt formaţi dintr-un strat de celule endoteliale, acoperite la exterior de membrana bazală. Capilarele fac anastomoză între ele, nu posedă vasomotricitate şi controlul fluxului capilar este efectuat de sfincterul precapilar. Circulaţia capilară este singura regiune din sistemul circulator, unde se produce schimbul de substanţe între sânge şi lichidul interstiţial – care este legătura directă între celulă şi mediul ambiant, din lichidul interstiţial celula ia substanţe nutritive şi tot în lichidul interstiţial evacuiază deşeurile. După morfologie putem distinge câteva tipuri de capilare:

-    capilarele circulaţiei sistemice care asigură schimbul de lichide şi substanţele dizolvate în ele.

-    Capilarele circulaţiei pulmonare care asigură schimbul doar a gazelor respiratorii (O2, CO2)

            Schimbul transcapilar este asigurat de următoarele mecanisme:

  • § Filtrare-reabsorbţie – acest tip este caracteristic pentru lichide. Conform ipotezei lui Starling, mişcarea apei este reglată de presiunea eficace de filtraţie care este suma algebrică dintre presiunile hidrostatică şi oncotică a plasmei şi lichidului interstiţial. La polul arteriolar al reţelei microcirculatorii are loc filtrarea P=13mmHg, la polul venos – reabsorbţia P= -7mmHg. 90% din lichidul filtrat la polul arteriolar este reabsorbit la polul venular, iar 10% este transportat de vasele limfatice.

 

Are la bază ecuaţia lui Starling:

Qf= K[(Phc-Phi) (πc-πi)]

  • Phc – Ph capilară
  • Phi – Ph interstiţială
  • §    π – P onc capilară
  • §    π  - P onc interstiţială

 

  • § Difuzia – este unul din cele mai importante mecanisme ce asigură trecerea substanţelor dizolvate prin peretele capilar. Este un proces pasiv, condiţionat de diferenţa de concentraţie dintre plasmă şi lichidul interstiţial. Gradul de difuzie depinde de natura substanţei: pentru substanţele liposolubile (O2, CO2, acizii graşi, alcoolul) procesul difuziei este uşor şi trecerea o efectuează însăşi celulele. Difuzia substanţelor hidrosolubile depinde de dimensiunea moleculei, glucoza, aminoacizii difuzează mai greu ca electroliţii.
  • § Transportul activ – este mecanismul ce asigură trecerea substanţelor contra gradientului de concentraţie, necesită energie.
  • § Pinocitoza – se transportă moleculele mari. Membrana celulelor endoteliale înconjoară şi înveleşte foarte repede moleculele de substanţă din lichidul interstiţial şi din plasmă. Transportul se efectuiază prin deplasarea veziculelor create.

 

            Venulele colectează sângele care a participat în sistemul capilar. Diametrul lor depăşeşte pe cel al arteriolelor, peretele lor este mai subţire dar posedă strat muscular ce conferă venulelor proprietăţi vasomotorii.

 Anastomozele arterio-venoase

Anastomozele arteriovenoase constituie o reţea vasculară de schimb între artere şi vene. Anastomozele au calibru mediu Mai mare de 10 μm, pereţii înzestraţi cu fibre musculare netede care nu permit schimbul transcapilar. Anastomozele AV asigură legătura dintre artere şi vene micşorând presiunea sistemică.

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

1169

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2021