...

                        

18:57

Patogenia si anatomia psedotuberculozeiPatogenia psedotuberculozei este studiată insuficient. Infectarea se produce pe cale bucală. De menţioanat, că însuşi faptul molipsirii nu este asociat în mod obligatoriu de dezvoltarea procesului patologic. Ca şi în alte infecţii, în cazul de faţă o însemnătate mare au : starea organismului uman, doza infectului, însuşirile patonenice ale tulpinii în cauză etc. în funcţie de proprietăţile biolo­gice ale microbului, de capacitatea de a produce endo- şi exotoxine, de a provoca reorganizarea alergică a organismului, în tabloul clinic al afecţiunii se observă sindroamele infecţios, toxic şi alergic.Produsele infectate cu un conţinut mare de microbi, de toxine şi produşi metabolici ai acestora pătrund prin mucoasa bucofaringelui şi ganglionii limfatici periferici (de aici faringita, limfoadenita cervicală) în stomac, intestinul subţire şi apoi în ganglulonii limfatici periferici ileocecali.

în perioada aceasta a bolii agentul poate nimeri în sînge. Bacteriemia con­diţionează dezvoltarea proceselor patologice secundare în diverse organe : ficat, plămîni, splină (în bacteriemie de scurtă durată leziuni noi în viscere pot să lipsească). în unele cazuri e posibilă dezvoltarea septicemiei.

Pe fondul procesului infecţios în pseudotuberculoză se constată restructu­rarea alergică a organismului, care atinge starea de vîrf către ziua a 17—21-a de la debutul bolii. în timpul acesta apar erupţii de tipul eritemului urticarian, nodos, acutizarea procesului în organele digestive, artrite.

Procesul clinic se desfăşoară cu perioade de remisie şi acutizări. însănăto­şirea poate surveni după oricare fază. Deci, în pseudotuberculoză pot fi obser­vate două etape patogenetice manifeste, care capătă importanţă de sine stă­tătoare.

  1. încorporarea agentului patogen, manifestările primare şi regionar-focale ale bolii.
  2. Bacteriemia, vehicularea hematogenă şi septicemia, care se desfăşoară, de regulă, după perioada întîia, cu toate că uneori nu este net pronunţată.

Imunitatea în pseudotuberculoză este asigurată din contul factorilor umo­rali şi celulari, totodată cel mai important rol îl joacă fagocitoza. în experienţe pe animale s-a stabilit că tulpinile slabvirulente sînt fagocitate şi nimicite cu uşurinţă de către celule, pe timp ce tulpinile virulente provoacă distrugerea fagocitului, ceea ce contribuie la propagarea microbilor în organism.intestin_irritable

Anatomie patologică. Modificările patologice în pseudotuberculoză sînt studiate insuficient. La oamenii sucombaţi de pe urma formei septicemice a pseudotuberculozei necropsia relevă hepatosplenomegalie, mărirea ganglio­nilor limfatici ai mezoului, noduli multipli, în fond mărunţi, de culoare cenuşie-albă şi abcese de formă sferică sau ovală. Uneori se observă granuloame în plămîni, ciroză pigmentară şi hemoşideroză ale ficatului, splinei, pancreasului, ganglionilor limfatici ; în cavitatea abdominală — exsudat sero-hemoragic.La copiii mici se constată hemoragii punctiforme multiple în splină, mucoasa gastrică, pleură, distrofia organelor parenchimatoase, ulcere multiple de diferite dimensiuni pe mucoasa intestinului subţire. In majoritatea cazurilor în timpul operaţiilor cu ocazia apendicitei în cavitatea peritoneală se decelează cantităţi mari de exsudat. Ganglionii limfatici lezaţi sînt situaţi, de obicei, în unghiul ileocecal şi în mezoul porţiunii terminale. Ei se află separat sau aderaţi în conglomerate, sînt net hiperemiaţi, suculenţi, în unele cazuri cu microabcese alb-gălbui. La unii bolnavi se constată modificări inflamatorii ale peretelui porţiunii terminale a ileonului, mai"rar a cecului şi a colonului ascendent. Apendicele vermicular în macroscopie poate fi cu modificări inflamatorii nee­senţiale, în cazuri aparte în apendicele vermicular pot fi decelate granuloame caracteristice localizate cu predilecţie în stratul submucos.

Semnul caracteristic al granulomului pseudotuberculos este zonalitatea manifestă. După zona centrală a supuraţiei urmează zona celulelor reticulare cu necrobioză, penetrată de leucocite polinucleare. în unele cazuri în această zonă pot fi descoperite celule epitelioide, precum şi celule solitare de tip Lang-hans, însă cu o structură mai puţin caracteristică pentru acestea. în granulom sînt antrenate vase mici, aproape întotdeauna cu pereţii modificaţi.

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

93

Ar putea sa te intereseze:
Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2018