...

                        

11:17

Patogenie si anatomia patologica in TularemiePatogenie

Bacilul tularemie pătrunde în organism prin piele şi mucoase, intacte sau puţin lezate. La poarta de intrare pe piele sau pe mucoase deseori apare afectul primar cu limfadenită regionară primară (bubon) corespunză­toare. Microbii, nimerind în ganglionii limfatici, se multiplică, parţial pier. Endotoxina eliberată provoacă fenomene locale de adenită şi periadenită ne­însemnată ; nimerind în torentul sangvin, ea condiţionează o intoxicaţie ge­nerală (febră, dereglări în sistemul cardiovascular şi nervos etc.). Cînd for­ţele de protecţie ale ganglionilor limfatici se epuizează şi agentul pătrunde în sînge, se instalează bacteriemia, care duce la generalizarea infecţiei cu metas-taziere ulterioară, cu apariţie de buboane tularemice secundare. Acestea apar în termene tîrzii, clinic se manifestă mai slab decît buboanele primare, de regulă, nu supurează. Forma clinică a afecţiunii şi localizarea modificărilor patologice depind de poarta de intrare.

în mod schematic, patogenia tularemiei, după G. Rudnev, constă din urmă­toarele faze:

1) pătrunderea şi adaptarea primară a agentului;

2) faza de diseminare limfogenă ;

3) faza reacţiilor primare locale şi generale ;

4) faza de metastaze hematogene şi de generalizare ;

5) faza de polifocalitate secun­dară ;

6) faza modificărilor reactiv-alergice ;

7) faza metamorfozei inverse şi vindecării.

Succesiunea tuturor fazelor patogeniei nu este obligatorie pentru fiecare caz aparte, procesul infecţios se poate opri şi în fazele iniţiale.

 

Anatomie patologică. Substratul morfopatologic principal în tularemie îl constituie ^granuloamele tularemice specifice, care sînt prezente în toate or­ganele interne (splină, ficat, rinichi, plămîni, pleură) şi în ganglionii lim­fatici. Macroscopic, acestea prezintă nişte noduli alb-gălbui cu diametrul de la 1 la 4 mm. Granulomul apare cu un centru cazeificat şi necrozat, înconjurat de o zonă de celule epitelioide şi celule gigante, limfocite, fibroblaste dispuse în palisadă. Complexul granulomatos e înconjurat de ţesut conjunctiv. Microsco­pic, granulomul tularemie are aspect similar cu foliculul tuberculos. Proce­sul granulomatos este deosebit de demonstrativ în ganglionii limfatici regio­nari, care manifestă exces de volum, consistenţă moale şi prezintă focare de necroză. Deseori se constată necroza completă a ganglionului limfatic şi a in­filtratului ce-1 înconjoară. în caz de deschidere spontană a lui pe suprafaţa pielii, se formează ulceraţii atone.

Examenul histologic relevă modificări degenerative pronunţate în miocard şi reacţie histiocitară pe traiectul vaselor. în rinichi de asemenea apar modi­ficări degenerative ale epiteliului canaliculelor contorte, granuloame solitare şi focare de necroză.în plămîni, de rînd cu lezarea ganglionilor limfatici pa-ratraheali şi peribronhiali, procesul patologic interesează bronhiile şi parenchi-mul pulmonar cu formare de granuloame şi focare de necroză. Aria leziunii poate varia de la granuloame solitare cazeificate pînă la afectarea unui lob întreg, uneori a cîtorva lobi, antrenînd şi pleura. Pleurita poate îmbrăca un caracter fibrinos, fibrinos-supurativ, uneori hemoragie /A. Berinskaia, 1950 ; G. Rudnev, 1960/.

Ficatul şi splina manifestă exces de volum, prezintă numeroase focare de granulaţie şi necroză. E posibilă apariţia de ulceraţii şi eroziuni superficiale mici pe mucoasa stomacului, duodenului, intestinului subţire şi gros. Au fost descrise cazuri de ileită şi apendicită ulceroasă, peritonită fibrinoasă.

în encefal şi meninge se formează de asemenea granuloame specifice, he­moragii punctiforme. în cazuri rarisime se declară encefalită şi menigită de etiologie tularemică.

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

2344

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2019