...

                        

19:16

Principiile de tratament al limfoamelor non-HodgkinTactica tratamentului LNH depinde de stadiul clinic, varianta morfologică a maladiei, localizarea primară a focarului tumoral şi alţi factori pro gnostici. în stadiile locale (I—II) ale LNH cu grad jos de malignitate se efectuează tra­tament combinat chimioradioterapeutic, care include 2-3 cicluri de polichimi-oterapie COP până la radioterapie şi 2-3 cicluri COP după radioterapie. Ultima se aplică la focarele de afecţiune în doza 40-45 Gy. Tratamentul chimioradiote­rapeutic se utilizează şi în stadiile locale (I—II) ale LNH cu evoluţie agresivă cu deosebirea polichimioterapiei, care include antracicline (CHOP), regimul fiind acelaşi - 3 cicluri CHOP până la radioterapie şi 3 cicluri CHOP după radiotera­pie. Iradierii la fel se supun numai zonele afectate. Cinci ani fără recidivă supra-vieţuesc 63-82% din bolnavi.

în cazurile de afectare primară a tractului gastrointestinal (stadiile I—II) se recomandă înlăturarea clururgicală a sectorului afectat, apoi urmează tratamen­tul cluMo-radioterapeutic combinat. Supravieţuirea de 5 ani conform datelor proprii constituie 95,5%. La bolnavii cu afectarea primară a splinei este indicată splenectomia după ce se aplică tratamentul chimio-radioterapeutic.

In stadiile generalizate (III-IV) ale LNH metoda optimă de tratament este polichimioterapia. Scopul principal al tratamentului constă în obţinerea rem unii complete. Una din primele scheme de polichimioterapie a fost schema COP (Ciclofosfamidă, Oncovin, Prednisolon), propusă de Bagley şi coaut. (1972). Ulterior au fost elaborate şi alte scheme de poHchimioterapie mai intensive decât schema COP.

Există trei generaţii de programe criimioterapeutice (Skarin, 1986; Coiffier etal., 1987;Colemanetal., 1987). Comunicarea lui De Vitta şi coaut.(1975) des­pre 41% din remisiunle complete după aplicarea schemelor MOPP şi C-MOPP (ciclofosfamidă + MOPP) a constituit începutul implementării programelor chi-mioterapeutice din prima generaţie.

Cea mai populară a devenit schema CHOP (Ciclofosfamidă, Doxorubicină, Vincristin, Prednisolon) din cauza suportării satisfăcătoare şi a procentului mare de remisiuni complete (58%).

Programele chimioterapeutice din generaţia a 2-a COP-BL AM (Ciclofosfamidă, Vincristin, Prednisolon, Bleomicină, Doxorubicină, Procarba-zin), ProMACE-MOPP (Prednisolon, Metotrexat, Doxorubicină, Ciclofosfami­dă, Etopozid + MOPP), M-BACOD (Metotrexat, Bleomicină, Doxorubicină, Ciclofosfamidă, Vincristin, Dexametason) şi m-BACOD (aceeaşi M-BACOD, dar doza de Metotrexat e mai mică şi sunt schimbate zilele de aplicare a Le-ukovorinei) se caracterizează prin folosirea unui număr mai mare de preparate. Procentul remisiunilor complete s-a mărit până la 70 şi mai mult. S-au mărit şi indicii supravieţuirii. Neajunsul acestor scheme de polichimi-oterapie este creşterea toxicităţii de mielodepresie, afectarea mucoaselor, ţesu­tului pulmonar.

Frecvenţa remisiunilor complete după aplicarea programelor chimiotera­peutice din generaţia a treia - COP-BLAM (schema COP-BLAM modificată), MACOP-B (Metotrexat, Doxorubicină, Ciclofosfamidă, Vincristin, Prednisolon, Bleomicină), ProMACE-CytaBOM (ProMACE + CitarabŞb, Bleo-micină, Vincristin, Metotrexat) s-a mărit până la 84-98%. In primii doi ani reci­divele lipsesc în 65-70% din cazuri. Vârsta bolnavilor (peste 65 de ani) limitea­ză aplicarea acestor programe terapeutice.

LNH cu grad sporit de malignitate au evoluţie clinică agresivă din care cau­ză necesită tratament intensiv. Monochimioterapia se foloseşte numai în cazurile când există contraindicaţii pentru administrarea polichimioterapiei. Monochimi­oterapia cu ciclofosfamidă în doza de 40-45 mg/kg poate fi folosită şi în calitate de tratament de urgenţă la pacienţii cu tumori masive care dereglează funcţia or­ganelor adiacente şi prezintă pericol pentru viaţă (compresia căilor respiratorii, sindromul venei cava superioare, compresia ureterelor, căilor biliare etc).

In calitate de tratament de prima linie a LNH agresive se recomandă schema CHOP care este considerată ca "standardul de aur" în tratamentul acestor lim-foameSchema CHOP asigură eficacitate înaltă cu toxicitate mult mai redusă comparativ cu schemele de polichimioterapie din generaţiile a doua, a treia şi a multor altor scheme de polichimioterapie care au apărut în ultimii ani. Aceste scheme pot fi indicate în cazurile primar rezistente şi de recidivă precoce. Polichimioterapia în doze mari necesită anumite condiţii şi tratament de susţi­nere cu includerea factorilor de creştere (G-CSF, GM-CSF) pentru stimularea leucopoiezei.

In cazurile cu afectarea oaselor, indiferent de varianta morfologică, la foca­rul de distrucţie se aplică radioterapia în doza de 45-50 Gy.

în stadiile generalizate ale LNH cu afectarea tractului gastrointestinal este raţional de a efectua rezecţia sectorului afectat cu tratamentul ulterior chimiote-rapeutic după principiile generale. Splenecto-mia în LNH splenice cu chimioterapia ulterioară după operaţie sporeşte eficaci­tatea tratamentului.

In perioada de leucemizare a LNH blastice tratamentul se efectuează după principiile tratamentului leucemiilor acute. Afectarea sistemului nervos central necesită tratament analogic celui care se aplică în cazurile de neuroleucemie.

Aşadar, tratamentul LNH se aplică în conformitate cu gradul de extindere a procesului patologic în organism şi varianta morfologică a maladiei. Se ia în considerare de asemenea şi localizarea primară a tumorii cu scopul de acţiune cât mai radicală asupra focarului tumoral primar — rezecţia stomacului, intestinului în LNH ale tractului gastrointestinal, splenectomia în LNH cu afectarea primară a splinei, tratamentul radiant în LNH ale inelului Waldeyer, oaselor etc. Tactica terapeutică principală însă trebuie să includă şi alte metode, în primul rând, po­lichimioterapia, indiferent de faptul unde s-a dezvoltat tumoarea.

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

74

Ar putea sa te intereseze:
Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2018