...

                        

17:23

Reactiile de hemaglutinare (RHA) si de inhibare a hemaglutinarii (RIHA). Componentele, mecanismul Reactiile de hemaglutinare (RHA) si de inhibare a hemaglutinarii (RIHA). Componentele, mecanismul. Lectura si aprecierea rezultatelor reactiilor. Aplicarea practica.

In practica de laborator se întrebuinţează două tipuri de reacţii de hemaglutinare (RHA), care se deosebesc după mecanismul de acţiune.

Prima RHA face parte din reacţiile serologice. In această reacţie eritrocitele se aglutinează la interacţiunea cu anti­corpi corespunzători (hemaglutinine). Această reacţie se aplică pe larg pentru determinarea grupelor de sînge.

 

A doua RHA nu este serologică. In această reacţie aglu­tinarea eritrocitelor e condiţionată nu de anticorpi, ci de sub­stanţe deosebite, formate în cazul infecţiei virotice. De exemplu, virusul gripei aglutinează eritrocitele de găină şi cobai, iar virusul poliomielitei — eritrocitele de berbec. Aceas­tă reacţie permite de a constata prezenţa unui sau altui vi­rus în materialul de cercetat.

 

Metodica. Reacţia se efectuează în eprubete sau pe plăci speciale cu adîncituri. Materialul de cercetat se diluează în soluţie izotonică de la 1:10 pînă la 1:1280; 0,5 ml din fiecare diluţie se amestecă cu volum egal de suspensie de l—2% de eritrocite. In control, 0,5 ml suspensie de eritrocite se amestecă cu 0,5 ml de soluţie izotonică Eprubetele se amplasează în termostat pe 30 min, iar plăcile se ţin la temperatura camerei timp de 45 min.

Evidenţa rezultatelor. In cazul rezultatului pozitiv al reacţiei, pe fundul eprubetei sau al adînciturii din placă se formează sediment de eritrocite în formă de «umbrelă», care astupă tot fundul. In cazul rezultatului negativ, eritrocitele formează un sediment compact cu margini netede, care se aseamănă cu un nasture. Sediment asemănător se formează şi în control. Intensitatea reacţiei se indică cu ajutorul semnului «plus». Titrul virusului indică diluţia maximă a materialului, în care mai are loc aglutinarea.

 

Reacţia de inhibare a hemaglutinării. Aceasta reprezintă o reacţie serologică, în care anticor­pii antivirotici specifici, interacţionînd cu virusul (antigenul), asigură neutralizarea acestuia şi exclud capacitatea de a aglutina eritrocite, adică inhibă reacţia de hemaglutinare. Specificitatea înaltă a reacţiei de inhibare a hem aglutinării (RIHA) permite de a determina, cu ajutorul ei specia şi chiar tipul de virusuri înregistrate în timpul RHA

 

Metodica. 0,25 ml de ser antiviral se diluează consecutiv de h; 1:10 pînă la 1:2560 şi se amestecă cu volume egale de material ci conţine virus şi este diluat de 4 ori în comparaţie cu titrul determina prin RHA. Amestecul se agită şi se termostatează 30 min, după cars se adaugă cile 0,5 ml suspensie de l—2% de eritrocite. Reacţia e însoţită de 3 controale.

 

Evidenţa rezultatelor se efectuează după incubarea repetata îi termostat, în decurs de 30 min, sau menţinerea timp de 45 min 1; temperatura camerei. La pregătirea corectă a experienţei, în controlu serului şi eritrocitelor trebuie să se formeze «nasturele», deci lipseşti factorul ce condiţionează aglutinarea eritrocitelor, iar în controlul anti genului se formează «umbrela», deci virusul a dus la aglutinare; eritrocitelor. In experienţă, dacă serul este omolog cu virusul cercetat. s< formează «nasturele», deci serul a neutralizat virusul, în acest caz titrul serului reprezintă diluţia maximă, în care se mai înregistrează inhibarea hemaglutinării.

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

1292

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2020