...

                        

17:48

Schimbările cantitative ale diurezei: poliuria, oliguria, anuria.Poliuria = diureza > de 2000 ml / zi.

Mecanismele poliuriei: Absenţa secreţiei ADH - diabetul insipid Înhibarea secreţiei ADH prin ingestie mare de lichide ( potomanie )

Insensibilitatea tubului renal la ADH – leziuni tubulare câştigate (I.R.C) sau congenitale( diabetul insipid , tubulopatii complexe )

Prin „diureză osmotică“ - diabetul zaharat , insuficienţa renală cronică.

Poliuria tranzitorie : aport mare de lichide, dezobstucţia căilor urinare medicamente

Oliguria

Def = e diureza sub 800 ml / zi

E relativa si absoluta

Relativa: 800-400 ml/zi, poate avea cauza fiziologica datorita bilantului hidric negative(aport scazut, pierderi) -> puterea de concentratie maxima (uree urinara 57mg%,osmolaritate 1200mOsm/24h, densitate 1045); sau poate ava cauza patologica datoritaleziunilor renale in care apare scaderea puterii de concentrare

Absoluta: <400ml/zi e intotdeauna patologica si e o urgenta de diagnostic si tratament

 

Anurie

Anuria = diureza < 100 ml pe zi., e absenţa secreţiei şi excreţiei de urină = absenţa icţiunilor spontane

clinic ; ecografic ; sondajul vezical = vezica goală ( diag. dif. cu retenţia acută de urină ,micţiune imposibilă, durere hipogastrică, glob vezical)

- cauzele anuriei : - prerenale ( tensiunea arterială, echilibrul hidro-electrolitic)- renale ( parenchimul renal )- postrenale ( permeabilitatea căilor urinare superioare) = anuria obstr

 

Valorile constantelor biologice în urologie.

Singe

PH singe

7,36-7,42

Hemoglobina 130-160 g/l (B); 115-145 g/l (F)

Eritrocite        4,0-5,1x10 la puterea 12/l  (B);  3,7-4,7^10la puterea 12/1 (F)

Leucocite        4,0-8,8 x 1071

Trombocite    180,0-320,0x1071

VSH                1-10 mm/oră (B); 2-10 mm/oră (F)

Hematocrit       0,40-0,48 1/1 (B); 0,36-0,42 1/1 (F)

Urina

Volumul 24h       1200-1800 ml

Aspectul               Limpede, transparentă;

PH                           5,8-7,2

Mirosul                   Uşor aromatic, datorită acizilor volatili sau

substanţelor urinoide, pe care le conţine

Culoarea               Galben-pai până la galben-auriu (datorită

prezenţei urocromilor, uroeritrinei şi urobilinei)

Densitatea             1.010-1.025

Proteine, bilirubina, grucoza               absente

 

Sedimentul urinii

L e u c o c i te      1-3 in cimp de vedere

Erit roci te             0 unice in cimpul de  v e d e re

 

C e l u le  epi t el  i a l e:            0    3 in cimpui de  v e d e re

— pl a te                            nu se depisteaza

—  i n t e r m e d i a re           nu se depisteaza

—  r e n a le

C i l i n d ri  h i a l i n i c i,  g r a n u l o ş i,

c e r o ş i,  e p i t e l i a l i,  l e u c o c i t a r i,

e r i t r o c i t a r i,  p i g m e n t ă ri                            Nu  se  d e p i s t e a ză

M uc us                                                                  Nu  se  d e p i s t e a ză sau  e s te  în  c ant i t ă ţi mi ci

Ba c t e r ii                                                              Nu  se  d e p i s t e a ză  s au  p r e z e n te  în  c a n t i t ă ţi mici

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

795

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2021