...

                        

10:41

Scorul SCORESCORUL SCORE:

 Spre deosebire de scorul Framingham:

 • se raportează la mortalitatea CV,şi nu la evenimentele CV totale,

 • sunt luate în considerare şi decesele prin ateroscleroză în teritorii non-coronariena (AVC),SCORE

 • scorul este adaptat vîrstelor medii, la care modificarea riscului cu vîrsta este mai abruptă,

 • există scoruri separate pentru ţări uropene cu risc înalt, respectiv cu risc scăzut, acolo unde au existat date complete despre mortalitate.

 

Grila SCORE este disponibilă în două versiuni, una pentru regiunile cu risc scăzut (Belgia, Franţa, Grecia, Italia, Luxemburg, Spania, Elveţia şi Portugalia) şi alta pentru cele cu risc crescut, unde se încadrează şi ţara noastră, alături de celelalte ţări europene care nu au fost menţionate în enumerarea anterioară.

Trebuie subliniat faptul că grila SCORE se adresează subiecţilor fără BCV cunoscută, cu vîrsta pînă în 65 de ani. Subiecţii cu boală manifestă ATS sunt consideraţi deja cu risc înalt şi trebuie trataţi ca atare.

 • evidenţiază riscul de eveniment CVD fatal în următorii 10 ani dintabel, fără calcule suplimentare

 • estimează riscul relativ, prin compararea unei celule (pătrat din grilă) cu oricare alta, în aceeaşi categorie de vîrstă,

 • evaluează impactul ameliorării unui factor de risc (subietul trece dintr-o categorie de risc în alta prin oprirea fumatului, scăderea colesterolului toatl etc.),

 • evidenţiază efectul acţiunii unui factor de risc în timp (creşterea riscului odată cu înaintare în vîrstă, la vîrste tinere riscul fiind în general scăzut).

PREVENŢIA SECUNDARĂ:

 • Se adresează pacienţilor care au avut un eveniment cardiovascular, fiind considerată strategia cu cel mai bun raport cost-eficienţă.

 • Prevenţia secundară s-a adresat iniţial pacienţilor coronarieni, în particular celor cu infarct miocardic sau revascularizanţi, aceştia intrînd într-un program de recuperare.

 • Recuperarea cardiovasculară, avînd un pilon principal activitatea fizică, s-a dovedit a reduce atît mortalitatea din cauză cardiacă, cît şi pe cea totală.

 • Pacienţii sunt relativ puţini (raportat la scară populaţională), uşor de identificat şi mai mult motivaţi decît cei care sunt asimptomatici.

 • Prevenţia secundară presupune consiliere în ceea ce priveşte stilul de viaţă şi tratament farmacologic, fiind parte intagrată a îngrijirii bolnavului după un eveniment cardiovascular sau neurologic.

Obiectivele prevenţiei secundare:

 • Oprirea fumatului,

 • Alimentaţie sănătoasă,

 • Activitate fizică : minim 30 de minute de activitate fizică ,moderată în fiecare zi,

 • Index de masă corporală <25kg/m2 şi evitarea obezităţii de tip central,

 • Colesterol total<4,5 mmol/L (175mg/dL) cu opţiune de <4mmol/L (155mg/dL), acolo unde se poate realiza,

 • LDL-colesterol total <2,5mmol/L (100mg/dL) cu opţiune de 2 mmol/L (80mg/dL), acolo unde se poate realize,

 • TA <130/80mmHg.

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

1533

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2021