...

                        

10:03

Sinteza hormonilor glandelor suprarenaleHormonii cortexului suprarenal sunt hormoni steroizi. Sinteza lor are loc din colesterol, care nimereşte în suprarenală din sânge în componenţa LDL, dar se poate sintetiza şi nemijlocit în cortexul suprarenal din acidul acetic (acetyl CoA). Sub acţiunea unui şir de enzime are loc sinteza aldosteronului, cortizolului şi androgenilor.

Prima etapă în secreţia hormonilor steroizi  este conversia colesterolului (C27-steroid) în pregnenolon (C21-steroid) prin clivarea a 6 grupăr hidroxilice. Acest proces fiind cel mai important şi este supus reglării precum poate limita reacţiile de biosinteză a corticosteroizilor. Are loc în mitocondrii şi complexul de enzime care îl catalizează se notează ca P450scc (side-chain cleavage) – enzima care clivează lanţul lateral sau este 20,22 – desmolaza.

 

Activitatea acestui complex enzimatic este determinată de 2 mecanisme determinate de acţiunea ACTH:

  • Reglarea rapidă determinată de acţiunea ACTH care stimulează secreţia rapidă a unei proteine ca transportă colesterolul la membrana internă a mitocondriilor – proteina StAR (steroidogenic acute regulator);

  • Acţiunea îndelungată a ACTH stimulează sinteza enzimei P450scc.

În urma reacţiei de clivaj are loc formarea pregnenolonului care părăseşte mitocondria şi în urma unui şir de reacţii de hidroxilare are loc sinteza hormonilor steroizi.

 

Biosinteza şi acţiunea cortizolului

Cortizolul este glucocorticoidul principal la om. Sinteza acestuia are loc în special în zona fasciculată a cortexului suprarenalian.

Etapele sintezei cortizolului:

  • conversia mitocondrială a colesterolului în pregnenolon de citohromul P450scc (side-chain cleavage).

  • Pregnenolonul este transportat în reticolul endoplasmatic unde trece în 17-hidroxiprenenolon sub acţiunea citohromului P450c17;

  • 17-hidroxiprenenolon se transformă în 17-hidroxiprogesteron sub acţiunea 3βhidroxisteroid deshidrogenaza, 5,4 izomeraza;

  • 17 hidroxiprogesteronul este convertit în 11-desoxicortizol de către 21 hidroxilaza localizate în reticolul endoplasmatic

  • 11-desoxicortizolul este transportat înapoi în mitocondrii unde sub acţiunea citohromului P450c11 este sintetizat cortizolul

 

Produsul iniţial

Locul forării

Enzima

Produsul final

colesterol

mitocondrii

P450scc (20,22-desmolza)

pregnenolon

pregnenolon

Reticol endoplasmatic

P450c17- hidroxilaza

17-hidroxiprenenolon

17-hidroxiprenenolon

Reticol endoplasmatic

3β - hidroxisteroid deshidrogenaza, 5,4 izomeraza

17-hidroxiprogesteron

17-hidroxiprogesteron

Reticol endoplasmatic

21 hidroxilaza

11-desoxicortizol

11-desoxicortizol

mitocondrii

P450c11-hidroxilaza

cortizol

 

Biosinteza şi acţiunea aldosteronului

Aldosteronul este sintetizat în zona glomerulară a corticosuprarenalei. Biosinteza aldosteronului rezultă din efectul catalitic a 4 enzime: citohrom P450scc, 3β - hidroxisteroid deshidrogenaza, 21-hidroxilaza şi complexul enzimatic aldosteron sintetaza. Primele 3 etape a sintezei aldosteronului sunt comune cu cea  a sintezei cortizolului (colesterol – pregnenolon - progesteron) în zona fasciculată. Ele sunt mediate de aceleaşi enzime care sunt comune pentru ambele zone.

Aldosteron sintetaza este specifică doar pentru zona glomerulară, şi ea catalizează trei reacţii enzimatice:

  • hidroxilarea dezoxocorticosteronei în corticosteron

  •  care este convertit în 18 hidroxicorticosteron

  • din care este sintetizat aldosteronul.

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

668

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2019