...

                        

14:28

Sistemul somato-senzorial şi durereaSistemul  somato-senzorial  şi  durerea -include  senzaţiile  tactile (atingere),  presiune (apăsare), vibratorii (deformări oscilatorii, rapide, repetate) temperatura  si  durere.

1.        Căile  sistemului  somato - senzoriale

              a.  Sistemul  coloanei  dorsale

constau  preliminar  din  fibre  de  grupul 2,  care  intră  in  rădăcina  dorsală  şi  se  ridica  ipsilateral  la  nucleul  gracilis  şi  cuneatus  al  măduvei.  De  aici  neuronii  de  ord. 2  intersectează  linia  mijlocie  şi  înaintează  spre  talamusul  contralateral.

Transmit  semnalele  de  atingere,  presiune,  vibrare  şi  mişcare.

              b. Sistemul  anterolateral

- constă  in  primul  rând  din  fibre  de  grupul  3  ,4  care  intra  in  cordonul  spinal  şi  se  termina  in  cornul  dorsal,  neuronii  secundari  se  proiectează  dea  lungul  liniei  mijlocii  de  la  cadranul  anterolateral  al  cordonului  spinal  şi  înaintează  spre  talamusul  contralateral.

 in  cursul  senzaţiilor  de  durere  şi  temperatură.

 

       I. Piele glabră - recepţia tactilă e asigurată de: terminaţii nervoase libere, discuri Merkel, corpusculi Meissner, Pacini, Ruffini

 

1. Corpusculi Pacini

 

Alcătuiţi din:

►capsulă formată din 20-60 lamele concentrice de ţesut conjunctiv între care există un fluid văscos => aspect asemănător foiţelor de ceapă

►fibră nervoasă se termină cu un buton în contact cu lamelele centrale; capătul fibrei e nemielinizat, dar cu puţin înainte de a părăsi corpusculul, fibra devine mielinizată; primul nod Ranvier e situat de asemenea în interiorul corpusculului.

Percepe:

 • Compresiunea mecanică

Cu cât compresiunea mecanicăe mai puternică, cu atât amplitudinea potenţialului de receptor creşte, dacă circuitul local de curent creat cuprinde şi primul nod Ranvier al fibrei =>          potenţial de acţiune.

 

 • Stimularea vibratorie a pielii:

• contact cu obiecte ce vibrează

• mişcarea pielii pe suprafeţe rugoase

• percep vibraţii cu frecvenţe între 30 şi 800 cicli/sec

•sunt extrem de sensibili – răspund la vibraţii cu amplitudine de sub 10 nm la suprafaţa pielii => implicaţi în detectarea caracteristicilor unor suprafeţe prin

intermediul unor unelte ţinute în mână

   2.        Corpusculii Meissner

 • stimulaţi în principal de vibraţiile cu frecvenţă joasă, de 2-80 cicli/sec,

 • se adaptează rapid

 • prezent  în pielea  lipsită  de  păr

 • terminaţiune nervoasă incapsulată

 • în capsulă se află mai multe filamente ale terminaţiunilor nervoase

 

                                        3.        Discurile Merkel

= discuri neurofibrilare concave, aplicate pe celule epiteliale cu structură modificată

 • Prezente atât în pielea glabră cât şi în cea păroasă

 • Densitate mare la degete

 • Receptor  - mai multe celule Merkel (5-8) în contact strâns cu terminaţii nervoase senzitive dermice cu origine într-o singură fibră nervoasă mare mielinizată (tip A beta)

Rolul celulelor Merkel ???

 • suport pentru terminaţiile nervoase

 • rol trofic pentru fibrele nervoase

 • transmiterea pasivă a stimulului mecanic la terminaţia nervoasă

 • rol activ în mecanotransducţie

 • perceperea atingerii continue.

 • câmp receptor îngust =>rol important în localizarea senzaţiilor tactile

 

4.        Corpusculii Riffini

Situaţi în straturile profunde ale pielii (derm profund şi hipoderm) şi de asemenea în ţesuturi mai profunde.

►Formă cilindrică sau fusiformă, lungime 0,25-2 mm.

►Sunt alcătuiţi din:

• capsulă formată din 4-5 lamele concentrice

• fibră nervoasă cu numeroase

ramificaţii fine terminate în butoni

• impulsurile sunt transmise prin fibre

mielinizate groase de tip A beta

Se adaptează foarte puţin

►Semnalează starea de deformare continuă a pielii, fiind importanţi în perceperea senzaţiei de presiune.

 

4. Terminaţii nervoase libere

 ►Implica mai multe tipuri de receptori: receptori pentru cald şi

pentru rece (răspund la stimuli termici inofensivi) şi receptori pentru

durere (stimulaţi numai de nivelurile extreme de temperatură)

 

II. Tegument acoperit cu păr - recepţia tactilă e asigurată dereceptori :  asociaţi foliculului pilos, terminaţii nervoase libere, discuri Merkel, corpusculi, Pacini, Ruffini

 

                                   Receptorii anexaţi firului de păr

Fiecare fir de păr împreună cu terminaţiile nervoase ce-i însoţesc baza constituie un receptor tactil organul terminal al firului de păr.

Adaptare rapidă - descarcă doar în timpul mişcării tijei, frecvenţa descărcărilor fiind proporţională cu

viteza de deplasare a firului de păr.

Menţinerea firului de păr în noua  poziţie se asociază cu încetarea generării potenţialelor de acţiune.

Rol în detectarea mişcării obiectelor pe suprafaţa corpului şi a contactului iniţial cu un obiect.

Terminaţiile nervoase libere

• Fibre subţiri sărace în mielină sau amielinice

• Prezente pretutindeni la nivelul pielii

• Pot detecta atingerea şi presiunea

 

 

2         Mecanoreceptori  pentru  atingere  şi  presiune  

  Tipurile  de  mecanoreceptori.

Tipul  de  mecanoreceptori

Descrierea

Senzaţia  codată

adaptarea

Corpusculul  Pacini

Structuri  primare în  pielea  subcutanată (terminaţiile  nervoase  din  împrejurime)

Vibrare,  Palpare

Adaptare  rapidă

Corpusculul  Meissner

Prezent  în pielea  lipsită  de  păr

Velocitate

Adaptare  rapidă

Corpusculul  Ruffini

Incapsulat

Presiune

Adaptare  rapidă

Discul  Merkel

Transmiţătorul  sunt celulele

epiteliale

Plasare

Adaptare  treptată

 

3.   Talamus 

-              Informaţia  de  la  diferite  părţi  ale  corpului  este  aranjată  în  mod         somatotopic.

-              Distrugerea  nucleului  talamic  rezultă  în  pierderea  senzaţiei  a  părţii  contralaterale  a  corpului

4.    Cortexul  somatosenzorial -   homunculus senzorial

-              Majoritatea  suprafeţei  somatosenzorial  a  cortexului  este  în  SI  şi  SII.

-              SI  are  o  reprezentare  somatotopică  similară  cu  cea  din  talanus.

-              Această  „hartă””  a  corpului  este  numită    homunculus senzorial.

-              Cea  mai  întinsă  suprafaţă  o  reprezintă  faţa,  mâinile  şi  degetele,  unde  localizarea  precisă  este  cea  mai  importantă. 

 

5.   Durerea.

-              Este  asociata  cu  depistarea  şi  percepţia  stimulilor  nocivi (nocicepţie).

-              Receptori  pentru  durere  sunt  terminaţii  nervoase  libere  în  piele,  muşchi  si  viscere.

-              Neurotransmiţătoriii  pentru  nocireceptori  includ  substanţa P.  Inhibiţia eliminării  substanţei  P, ce este  baza  durerii  acute,  poate fi provocată  cu opioide.  

   a.  Fibrele  pentru  durerea  imediata  şi  durerea  treptată.

     - Durerea  imediata  este  transmisă  de  fibrele din grupa A delta.  Apare şi        dispare rapid  şi  este localizată.

    - Durerea treptată este transmisă prin fibrele din grupa C. Se caracterizează prin senzaţii de înţepături, arsuri şi este slab localizată.

   b. Durerea reflectată.

    - Durerea viscerala  se  reflectă  în anumite locuri pe suprafaţa piele şi  se  supune  regulilor  dermatoame.  Aceste  locuri  sunt  inervate  de  nervii  ce  pornesc  de  la acelaş  segment  al  cordonului  spinal.

    - De  exemplu,  durerea    cardiacă  se  reflectă pe piele în regiunea  pieptului  şi  umerilor.

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

5837

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2020