...

                        

20:12

Spondiloliza si SpondilolistezaSpondilolysthezis - din limba greacă însemnă (spondylo - vertebra, listhezis - alunecare) dizlocarea antero-posterioară a corpului vertebral. Spondiloliza (fig. 272) - desemnează un defect osos la nivelul pediculilor vertebrali, mai frecvent bilateral, cu o incidenţă de 5%, din care numai la 20%o - cu expresie clinică (Peter F. Ullrich Jr., 2001). După datele lui Nor-din J.Y. (1991), frecvenţa spondilolistezelor istmice este de circa 5% (în baza studiilor morfopatologice), iar degenerative la femei - 9,1% şi bărbaţi - 5,8%. Rowe J. şi alt. (1993) remarcă o incidenţă a spondilolistezelor la populaţia europeană de 5-6% la bărbaţi şi 2-3% la femei. Mai frecvent în proces sunt antrenate segmentele lombare inferioare LIV-Ly şi lombo-sacra-le Iy-Si

Prima clasificare unanim acceptată a fost cea propusă de Newman în 1963. Aceasta a fost revizuită, din care a rezultat clasificarea Wiltse-Newman-MacNab [1976], bazată pe considerentele localizării defectului anatomic şi pe etiologia leziunii: displazică, istmică (spondilolitică), dege­nerativă (senilă), traumatică, patologică (tumorală, ostcomielitică).în pezent este acceptată clasificarea realizată de Wiltsc-Rothmans (1997):

Tip I Displazică (congenitală)adisplazia proceselor articulare Ly-Sj şi orientarea lor orizontală.b orientarea sagitală a art. Interapofizare.c.anomalii congenitale ale vertebrelor regiunii lombo-sacrale.Tip II Istmică

a în spondiloliză b.elongarea spaţiului interarticular c.traumatismele zonei intcrarticularc Tipul III degenerativă (inclusiv senilă), cauzată de degenerarea pato­logică sau de vârstă a articulaţiilor interapofizare, cu instabilitate vertebra­lă cu antero- sau retrolisteză.Tipul IV traumatică - leziune vertebrală în afara zonei interarticula-re, cu luxaţie progresivă, cu excluderea unei fracturi-luxaţii acute.Tipul V patologică - inclusiv în osteomielită sau afecţiuni oncologice regionale, osteogeneza imperfectă, acondroplazie.Tipul VI postehirurgicală - după laminectomie, fasetectomie. Acuzele bolnavilor: oboseală în regiunea lombară cu evoluţie în lum-balgii şi lumboişialgii, imposibilitatea de menţinere în timp în ortostatism, scăderea capacităţii fizice. Uzual aceste acuze apar după vârsta de 30 de ani, dar pot apărea şi la copii în forme grave de spondilolisteză, cu impo­tenţă funcţională manifestă a regiunii lombo-sacrale, cu clinică de compre­siune radiculară lombară sau sacrală în asociere cu hipotrofia unui membru inferior. Cel mai frecvent simptom de debut în spondilolisteză este durerea musculo-schclctală, uneori se însoţeşte cu o iradiere algică în regiunea ge­nunchiului şi regiunea fesieră. Durerile lombare apar episodic, se amelio­rează în poziţie de (lexic anterioară a trunchiului şi poziţie şezândă, devin acute la efort fizic şi ortostatism. Sindromul algic în spondilolisteză este condiţionat de instabilitatea segmentară, degenerescentă discală interverte-brală, degenerare artrozică articulară sau iritaţie radiculară cronică.Inspecţia denotă un tablou tipic: trunchiul bolnavului este scurtat, are loc o impresie telescopică a trunchiului în pelvis, se determină o coborâre semnificativă a spaţiului costo-iliac: coastele inferioare sunt apropiate de crista iliacă. In regiunea dorso-lombară se vizualizează cute dermale şi se reliefează apofiza spinoasă a vertebrei deplasate, deasupra ei se observă depresiunea ţesuturilor moi. Poate fi prezentă o hiperlordoză lombară, ca urmare a înclinării în anterior a segmentului toracal, poate avea loc expre­sia cifozei toracale. Poate interveni o hipertrofie a musculaturii lombare, gluteale şi femurale sau o deformaţiune laterală a coloanei vertebrale (sco­lioză antalgică), în unele cazuri se determină reliefarea anterioară a pubi-sului - simptomul „pubisului mândru". Palpator se determină încordarea musculaturii paravertcbrale, care se poate vizualiza sub forma unor suluri - simptomul „hăţurilor" .Palpator, prin peretele abdominal, distingem partea anterioară a corpurilor vertebrale, care provoacă dureri sau disconfort pacientului. La palparca apofizelor spinoase, apar dureri - semnul Cirikin. La palpaţie per vaginum, determinăm micşorarea diametrului anteroposterior la intrarea în micului bazin. Percutor, putem determina dureri la percuţia apofizei spinoase su-pradiacente vertebrei luxate. Dereglarea mersului are loc în spondiloliste-ză de grad avansat, mersul este spastic, cu coloana lombară fixată. Flexia coapsei pe bazin şi genunchi este redusă, cea ce face mersul dificil, în ca­zuri grave - prin basculări laterale ale trunchiului. în funcţie de nivelul listezei, putem depista un sindrom radicular L5 la listeza vertebrei L]V sau S, în alunecare l^. Sindromul radicular poate fi uni- sau bilateral, uneori însoţit cu dereglări de sensibilitate şi defect reflector. în spondilolisteze severe se poate depista sindromul cozii de cal de tip inferior, condiţionat de compresiunea „cozii de cal" de marginea posterioară a platoului vertebral I. Diagnosticul, în baza acuzelor bolnavului şi datelor examenului cli­nic, nu prezintă dificultăţi în formele manifeste ale spondilolistezelor. De menţionat că în multe cazuri, până la un anumit moment, listeza poate evo­lua asimptomatic (Rajnics P şi coautorii, 2002). Pentru aprecierea formei, gradului spondilolistezei, posibilitatea progresiei şi altor indici e necesară investigarea radioimagistică. In majoritatea cazurilor, pentru stabilirea diagnosticului de spon-di-lolisteză sunt suficiente radiografiile standard: de faţă (fig. 279) şi profil.

Tratamentul spondilolistezelor se stabileşte în funcţie de manifestările clinice, tipul şi gradul spondilolistezei, vârsta pacientului, progresia alune­cării vertebrei, eficienţa măsurilor terapeutice conservatoare, stabilitatea/ instabilitatea clinică şi radiologică.Scopul tratamentului: 1. Stoparea progresiei spondilolistezei (în for­mele în evoluţie), 2. Stabilizarea segmentului afectat, 3. Excluderea mani­festărilor neurologice, inclusiv a durerii.

Procedeele terapeutice sunt conservatoare, nechirurgical invazive (interventional pain procedures) şi operatorii.

Tratamentul conservator este indicat în spondilolisteze de gradul I, indiferent de vârstă, cu manifestări clinice minime sau moderate, în formele stabile, ce nu progresează, în unele cazuri este indicat ca etapă de pregătire pentru un tratament chirurgical ulterior (Marchetti PG, Bartolozzi P, 2002); se referă la pacienţii vârstnici cu simptomatologia moderată, cu contraindi­caţii somatice la intervenţii chirurgicale, la adolescenţi cu spondilolisteză de gradul II sau chiar III, puţin simptomatică, la care se tentează reducerea ortopedică a alunecării vertebrale, cu stabilizare ultcrioră prin tehnici neope­ratorii (tracţiune după Scagictti cu imobili/.arc gipsată succesivă pe o durată de 3-6 luni) (fig. 290). Dacă există riscul progresiei spondilolistezei, se recomandă suprave­ghere clinică şi radiologică de durată, în scopul depistării prompte în etape a evoluţiei bolii şi schimbării conduitei terapeutice.Măsurile terapeutice în spondilolisteză urmăresc: combaterea durerii prin măsuri igienice (repaos absolut sau relativ la pat în poziţii antalgice), evitarea efortului fizic, purtarea lumbostatelor, ce asigură o imobilizare suficientă a regiunii lombo-sacralc, corijarea biomecanicii regionale lom-bo-sacralc şi restabilirea raporturilor anatomice prin procedee ortopedice. Deşi unii autori recomandă utilizarea unor procedee de terapie manuală, în general, manipulaţiile osteopatice şi chiropractice sunt contraindicate de majoritatea autorilor, datorită riscului înalt pentru pacient şi lipsei unui control adecvatTratamentul medicamentos include o gamă variată de preparate, care se administrează ca monoterapie sau în asociere: antiinflamatorii neste-roidiene (AINS) - diclonat P (voltaren), naclofcn, diclofenac, piroxicam, indometacin şi altele, administrate i/m, în suppozitorii sau entcral, 1-2 ori pe zi; analgezice (algocaimin, tramadol, baralgină, novalgin şi altele) în fiole, capsule sau supozitorii; glucocorticosteroizi (GCS) de tip triamec-nolon acetonid, hidrocortizon acetat sau betametazon (kenalog 40, depo-mcdrol, flosteron, diprofos, diprospan, celeston) administraţi în asociere cu lidocaină 1-2%, xilină 1%, novocaină 2%, epidural, peridural, în infiltraţii paravertebral; miorelaxante centrale de tip mydocalm; sedative (diazepam, relanium, apaurin, fenobarbital) sunt eficace în faza acută. Tratamentul fizioterapeutic implică: curenţii diadinamici Bernard, ultrasonoterapie, curenţi cu impulsuri de frecvenţă redusă, curenţi galva­nici şi altele, ce sunt folosite conform schemelor pentru efectele lor antal-gice şi relaxante.

Ca tratamentul conservator să fie eficient, este necesar să se respecte mai multe condiţii, dintre care esenţiale sunt:tratamentul trebuie să dureze în timp (luni de zile),să fie folosite mai multe modalităţi de tratament,tratamentul să fie susţinut de psihoterapie şi, în funcţie de capacitateaintelectuală a pacientului, să-i fie motivată şi cultivată necesitatea tra­tamentului; este contraindicat, în prezenţa tulburărilor neurologice cu disfuncţie vezicală sau incontinenţă de fecale, la pacienţii cu un deficitneurologic acut sau subacut, cu înrăutăţire. La aceşti pacienţi este in­dicată, ca prim tratament, intervenţia operatorie. Tratamentul chirurgical poate urma unor măsuri terapeutice conser­vatoare ce s-au dovedit a fi ineficiente sau se aplică de la început, în cazul unui tablou clinic grav sau al unei luxaţii exagerate instabile.Intervenţia chirurgicală urmăreşte decomprimarea elementelor ner­voase, reducerea luxaţiei şi stabilizarea vertebrală, sau în raport cu simpto­matologia, gradul şi tipul listezisului, vârsta şi evolutivitatea, se realizează doar unul din obiective.

Indicaţiile tratamentului chirurgical vor fi stabilite după evaluarea atentă a simptomelor şi corelarea acestora cu anomaliile anatomiei spinale.Factorii hotărâtori în stabilirea indicaţiei de tratament chirurgical sunt durerea rebelă, instabilitatea segmentară şi progresia alunecării.Indicaţiile de tratament chirurgical sunt:Sindromul dureros (lombalgia violentă sau sindromul radicular acut necupate conservator).

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

938

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2020