...

                        

20:41

Structura secundară si tertiara a proteinelorStructura secundară si tertiara a proteinelor
Structura secundară
n reprezintă modul împachetării catenei polipeptidice într-o structură ordonată, datorită formării legăturii de H între grupele peptidice ale unei catene sau a catenelor învecinate.
n După configuraţie structura secundară poate fi sub formă de a-elice, sau s b structură
n În spaţiu molecula proteică tinde să ocupe o formă cu cea mai mică energie liberă.
Particularităţile de baza ale a-spiralei:
n orientată spre dreapta
n posedă simetrie elicoidală;
n legăturile de hidrogen se formează între grupele peptidice ale primului şi ale celui de al patrulea rest de aminoacid;
n radicalii laterali ai aminoacizilor nu participă la formarea a-spiralei şi sînt dispuşi în exterior.
n regularitatea şi identitatea spirelor: înalţimea unei spire constituie 0,54 nm (5,4 A) şi cuprinde 3,6 resturi de aminoacizi (înălţimea unui aminoacid este de 0,15 nm sau 1,5 A).
n Periodicitatea regularităţii a-spiralei este egală cu 5 spire sau cu 18 aminoacizi. Lungimea unei perioade este de 2,7 nm.

Aminoacizii ce diminuiează (împedică) formarea elicei:
Prezenţa:
n prolinei (atomul de N nu are H şi nu e capabil să formeze legături de hidrogen intracatenar – se formează o îndoire, o încovoiere în lanţ.
n radicalilor voluminoşi ((Val, Asp) conferă o strângere sterică a elicei)
n Ser, Tre – gr. OH pot forma punţi de H – pot servi ca factori destabilizatori
n Glu, Liz, His, Arg – apar forţe electrostatice de respingere sau atragere
b-structură
n are configuraţia curbată, care se formează cu ajutorul legăturilor de hidrogen intercatenare în limita unor sectoare a aceluiaş lanţ polipeptidic sau a lanţurilor alăturate.
n Această structură se mai numeşte structură în straturi pliante.
n b-structură poate fi de 2 tipuri:
n „cross formă” – participă un singur lanţ
n b-structură completă – participă 2 sau mai multe catene, care pot fi:
- paralele (N-terminaţiile catenelor polipeptidice sînt îndreptate în aceeaşi direcţie)
- antiparalele (N-terminaţiile sînt îndreptate în diferite direcţii).
n distanţa între 2 resturi de aminoacizi este de 3,5 A

Structura terţiară
n reprezintă modul de împachetare a LP în spaţiu tridimensional.
n proteinele se împart în globulare şi fibrilare.
n se formează datorită interacţiunii dintre radicalii AA situaţi la distanta.
n Legăturile ce stabilizează structura terţiară:
n Legăturile covalente:
- disulfidice,
- pseudopeptidice
- esterice
n Legăturile polare
- de hidrogen,
- ionice,
- electrostatice
n interacţiuni hidrofobe –
-forţele Van der Waals
Domeniile:
– reprezintă regiuni compacte cu organizarea terţiară specifică, relativ rigide, separate între ele de segmente mai puţin organizate care permit mişcarea unui domeniu în raport cu altul.
- sunt responsabile de anumite funcţii
- cu structuri şi proprietăţi similare sunt prezente în diferite proteine
Structura cuaternară a proteinelor:
- este caracteristică pentru proteinele alcătuite din mai multe LP(protomeri sau subunităţi).
- reprezintă asamblarea protomerilor în spaţiu (oligomer)
Funcţia specifică a unei proteine oligomere se manifestă numai la nivelul structurii cuaternare, protomeri separaţi sunt inactivi.
n Legături care stabilizează structura cuaternară sunt legăturile slabe (de hidrogen, saline, forţe hidrofobe etc.).
n Interacţiunile prin suprafeţe
complementare prezintă fenomenul
de cooperare- primele interacţiuni
favorizează formarea celorlalte.
Ex. molecula hemoglobinei constă
din 4 protomeri.

Proteinele fixatoare de Ca
n sunt proteine ce posedă afinitate majoră de legare a ionilor de Ca. Toate aceste proteine conţin resturi de γ carboxiglutamat de care se fixează ionii de Ca. γ carboxiglutamatul se formează din Glu sub acţiunea enzimei (carboxilaza), care ca coenzimă are vitamina K.
n Exemple:
- colagenul
- calmodulina – o proteină mică ce posedă patru locusuri de fixare pentru ionii de Ca
- factorii coagulării sângelui(II,VII,IX, X)
- fosfolipaza C

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

952

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2020