...

                        

19:50

Tabloul clinic al anemiei fierodeficitare. Sindroame principaleManifestările clinice ale anemiei fierodeficitare se includ în două sindroame - anemic şi sideropenic. Deseori, de rând cu aceste sindroame, se depistează şi simptome ale procesului patologic ce a cauzat deficitul de fier.

Sindromul anemic se caracterizează prin slăbiciune, oboseală, ameţeli, acu-fene, palpitaţii, dispnee la efort fizic, paliditatea tegumentelor, tahicardie, suflu sistolic la apex. Gradul de pronunţare a acestor simptome depinde de nivelul de anemizare.

E necesar de menţionat, că sindromul anemic nu este caracteristic numai pentru anemia fierodeficitară. El se întâlneşte la toate anemiile şi are semne cli¬nice similare cu cele descrise mai sus.

Specific numai pentru anemia fierodeficitară este sindromul de sideropenie, care include un şir de simptome determinate de modificările patologice în ţesuturi¬le organismului cauzate nu de hipoxie, dar de deficitul de fier (vezi patogeniă).

Pielea devine uscată. Deseori apar fisuri calcaneene. Unghiile sunt fragile, se rup uşor şi se stratifică, au striuri longitudinale. Caracteristică este aplatizarea, apoi scobirea lor denumită "koilonichie" (unghii în formă de linguriţă cu con-cavitatea în sus) (ftg. 2 de pe planşă ). Părul se rupe uşor, cade în cantitate mai mare. Din cauza modificărilor distrofice ale mucoasei tractului digestiv apare uscăciune în cavitatea bucală cu dereglarea masticaţiei şi formării bolului ali¬mentar. Aceste schimbări se explică prin reducerea funcţiei glandelor salivare, care în condiţii normale elimină în 24 de ore salivă în cantitate de la 0,5 până la 2 litri. In caz de deficit de fier ele nu sunt în stare să producă această cantitate de salivă. Deseori se dezvoltă stomatită angulară. în unele cazuri deglutiţia este du¬reroasă (disfagie sideropenică), bolul alimentar cu greu este înghiţit şi apare sen¬zaţia de "nod în gât". Sindromul de disfagie sideropenică descris şi ca sindromul Plummer-Vinson se instalează treptat datorită atrofiei mucoasei hipofaringelui la nivelul cartilajului cricoid, în zona joncţiunii dintre faringe şi esofag. Leziunea apare ca o ţesătură (o pânză) a mucoasei şi poate micşora lumenul faringoesofa-gului sub forma unei manşete, care în cazurile de deficit pronunţat de fier poate conduce la o adevărată strictură. Unii bolnavi simt deplasarea bolului alimentar prin esofag tot din cauza modificărilor trofice sideropenice, pe fundalul cărora pot avea loc şi spasme esofagiene. Apare senzaţie de disconfort în abdomen cu garguimente ca rezultat al dereglării digestiei cauzate de procesele de distrofie şi atrofie ale mucoasei tractului gastrointestinal.

Pentru anemia fierodeficitară sunt caracteristice gusturi şi mirosuri perver¬se, numite "pica chlorotica". Bolnavii au dorinţă de a mânca cretă, pământ (ge-ofagie), gheaţă (pagofagie), carne crudă, pastă de dinţi, aluat, lemn ars, sare etc. Preferă miros de benzină, acetonă.

In 10-15% din cazuri se depistează o splenomegalie moderată, care dispare după tratamentul cu preparate de fier. Geneza splenomegaliei nu este clară. Se presupune, că splenomegalia poate apărea ca rezultat al dereglării capacităţii membranei eritrocitelor de a se acomoda la spaţiile înguste ale splinei, ceea ce conduce la distrucţia sporită a eritrocitelor în ea. în unele situaţii se raportează coexistenţa unui sindrom febril sau subfebril de etiologie neprecizată.

Este important de ştiut că pacienţii cu anemie fierodeficitară de obicei acuză simptome anemice. Manifestările sindromului sideropenic trebuie depistate de medic prin interogarea minuţioasă şi examinarea pacientului.

Prezenţa acestor simptome specifice numai pentru deficitul de fier în orga¬nism ne permite, după cum am menţionat deja, să stabilim diagnosticul preven¬tiv de anemie fierodeficitară.

în majoritatea cazurilor deficitul de fier se instalează lent, din care cauză nu la toate etapele se depistează simptomele descrise mai sus.

în dezvoltarea deficitului de fier deosebim trei stadii

Stadiile evolutive ale deficitului de fier

 

Stadiul deficitului de fier Nivelul feritinei serice Fierul seric Conţinutul hemoglobinei
Deficit prelatent redus normal normal
Deficit latent redus considerabil redus normal
Anemie cu deficit de fier foarte redus redus scăzut (anemie)

 

Stadiul I, sau deficitul prelatent de fier, se caracterizează prin deficit de fier în ţesuturi cu reducerea nivelului de feritină şi hemosiderină în măduva oaselor, ficat, splină, muşchii scheletului, ce se confirmă prin determinarea nivelului de feritină în plasmă. O mare importanţă clinică, reflectată anterior, are faptul că, cantitatea feritinei în plasmă, determinată imunologic, este proporţională cu re­zervele fierului în organism. Există o corelaţie strictă între concentraţia feritinei în plasmă şi depozitele fierului în organism.

 

Stadiul II, sau deficitul latent de fier, se caracterizează prin reducerea consi¬derabilă a feritinei cu epuizarea depozitelor de fier. Se micşorează şi concentraţia fierului seric. Conţinutul hemoglobinei se menţine încă în limite normale.

Stadiul III, sau anemia cu deficit de fier, este etapa cea mai avansată a defi¬citului de fier, când fierul nu ajunge deja şi pentru eritropoieză şi apare anemia manifestă.

Stadiul anemic, de asemenea, are o evoluţie insidioasă. Simptomele incluse în sindromul anemic timp îndelungat nu sunt exprimate din cauza mecanismelor compensatorii. Paloarea tegumentelor progresează foarte lent şi de obicei tardiv este observată de însuşi pacient şi de persoanele care îl înconjoară. Din acest motiv la momentul adresării bolnavului la medic anemia este destul de pronunţată. Dese¬ori conţinutul hemoglobinei de 30-40 g/l surprinzător este bine tolerat de bolnav.

Este important de a depista deficitul de fier până la anemizarea pacientului. Testele moderne de diagnostic permit de a depista reducerea rezervelor de fier în ţesuturi la etapele precoce pentu a întreprinde măsurile terapeutice necesare la timp şi a preveni instalarea anemiei fierodeficitare.

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

1010

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2020