...

                        

18:24

Talasemia. Patogenie si Tabloul clinicHemoglobina umană este constituită din două componente principale -hem şi globină. Globină, proteina specifică, la rândul ei, este formată din două perechi de lanţuri polipeptidice, două câte două identice. în baza modalităţii de împerechere a lanţurilor polipeptidice fiziologice (a, (3, y, 8) se diferenţia¬ză 6 tipuri de hemoglobina, din care doar 3 sunt prezente în viaţa postnatală: HbA (a, (32), HbA2 (a2 52 ), HbF (a2 y7). Hemoglobina A constituie 96-98%. A2-2-3%, F- 1-2%.

Sinteza lanţurilor globinice se caracterizează prin asamblarea celor 141 de aminoacizi pentru lanţul a şi a celor 146 de aminoacizi pentru lanţul |3, y, 8, cu secvenţa lor bine definită.

în condiţii patologice poate fi dereglată sinteza unuia din lanţurile polipep¬tidice ale globinei sau poate fi schimbată structura acestor lanţuri.

 

Astfel, deosebim două grupe de hemoglobinopatii:

-    hemoglobinopatiile cantitative, definite prin alterarea proporţiei dintre diferite lanţuri globinice structural normale (sindroame talasemice). în funcţie de lanţul globinic afectat talasemiile se grupează în: a- talasemii, P- talasemii, P8- talasemii;

-    hemoglobinopatiile calitative, definite prin anomalia structurii hemoglo-binice (HbS, HbE, HbD ş.a.).

 

B-talasemia

Patogenie.

Tulburarea majoră în (3- talasemie este constituită din blocarea sintezei lanţurilor (3 şi rămânerea în exces a lanţurilor partenere a care se preci¬pită ca incluziuni intraeritrocitare (corpusculi Fessas). Aceste incluziuni intraeri-trocitare se depistează în nucleul şi citoplasmă eritrocariocitelor şi în reticuloci¬te. Ca rezultat are loc distrucţia eritrocariocitelor în măduva oaselor fără a atinge stadiul de reticulocit. Din această cauză se creează o disociere dintre procentul înalt al eritrocariocitelor şi cifrele comparativ joase ale reticulocitelor. Aşadar, eritropoieză devine ineficientă, fiind unul din mecanismele de anemizare.

în al doilea rând incluziunile eritrocitare provoacă schimbări şi la nivelul membranei eritrocitelor care au ca urmare creşterea permeabilităţii ei pentru io¬nii de Na" şi pierderea ATR Aceste modificări de membrană sunt şi mai mult accentuate la nivelul circulaţiei splenice, unde incluziunile unor eritrocite sunt reţinute şi eritrocitele astfel "deteriorate" sunt redate în circulaţie. Acesta este al doilea mecanism principal care stă la baza scurtării duratei de viaţă a eritrocitelor şi a hemolizei cronice.

în al treilea rând, conţinutul hemoglobinei în eritrocite este jos, ele fiind hipocrome. Se ştie, că formarea hemoglobinei depinde de bilanţul de sinteză a hemului şi globinei. în cazurile de anemie fierodeficitară nu se formează hemul, deoarece este deficit de fier. La pacienţii cu talasemie nu se va sintetiza cantita¬tea necesară de globină şi, prin urmare, nu se va forma cantitatea suficientă de hemoglobina şi eritrocitele vor fi hipocrome.

Intensitatea tulburărilor din (3-talasemie depinde de doi factori importanţi: severitatea deficitului de lanţuri p şi eficienţa compensării acesteia prin creşterea sintezei de lanţuri y şi mai puţin de lanţuri 8. Primul factor, deficienţa de sinteză a lanţurilor |3 are o determinare genetică, blocarea sintezei putând fi parţială (P+) sau totală (P°) şi aceasta se pare că ţine de tipul de mutaţie talasemică. Cel de-al doilea factor, prin care organismul încearcă să compenseze deficienţa de sinteză a lanţurilor p, este creşterea sintezei de lanţuri y şi formarea de HbF. Gradul de compensare al sintezei de lanţuri y este foarte variabil, dar întotdeauna insufici¬ent, sinteza de lanţuri y reuşind să "satureze" numai parţial excesul de lanţuri a şi să reducă numărul incluziunilor intraeritrocitare.

Tabloul clinic.

Gradul de gravitate a talasemiei şi, prin urmare, gradul de exprimare a manifestărilor clinice ale maladiei depind mult de forma homozigo-tă ori heterozigotă a Ş-talasemiei.

Forma homozigotă se manifestă clinic ca o anemie hemolitică severă cu evoluţie progresivă şi sfârşit letal în prima sau a doua decadă de viaţă. Este for¬ma clasică de talasemie majoră sau boala Cooley. Există însă şi cazuri homozi-gote cu evoluţie mai favorabilă, care pot atinge vârsta de adult.

Forma heterozigotă se manifestă clinic sub diverse forme de gravitate, ce merg de la forma de anemie hemolitică severă la forma asimptomatică. In rândul acestora deosebim:

  1. a) forma de anemie hemolitică severă: cu hemoliza cronică, icter, spleno-megalie, ce necesită transfuzii în perioada de decompensare;
  2. b) forma clasică de talasemie minoră ce corespunde termenului de boala Pvietti, Greppi, Micheli, care se manifestă ca anemie hipocromă hipersideremică de gravitate uşoară sau medie;
  3. c) forma asimptomatică clinic şi hematologic cu valori normale sau apropia¬te de normal pentru hemoglobina, ce corespunde noţiunii de talasemie minimă;
  4. d) a patra formă clinică de P-talasemie heterozigotă include cazurile asimp-tomatice din punct de vedere clinic, cu valori normale de hemoglobina, fără modificări, sau cu modificări eritrocitare minime pe frotiu şi cu electroforeza hemoglobinei normală. Diagnosticul acestor cazuri este dificil.

Debutul formei de talasemie majoră este precoce, maladia putând fi recunos¬cută însă din a doua jumătate a primului an de viaţă. La naştere copilul poate fi aproape normal din punct de vedere hematologic, deoarece sinteza de y-globină este normală, iar producţia de HbF - suficientă. Primele semne sunt paloarea, în¬târzierea în dezvoltare şi creşterea progresivă a abdomenului datorită hepatosple-nomegaliei. Ulterior, tabloul clinic se completează cu semnele caracteristice bolii.

Paloarea tegumentelor devine mai accentuată şi este însoţită de un grad va¬riabil de icter sau subicter.

Modificările osoase cauzate de hiperplazia medulară intensă de la nivelul oaselor craniului şi feţei conduc la aspectul radiologie de "craniu în perie" şi la aspectul clinic de "facies mongoloid". Aspectul radiologie comun este cel de osteoporoză generalizată. La nivelul oaselor lungi examenul radiologie eviden¬ţiază îngustarea marcată a corticalei şi lărgirea cavităţii medulare. Se depistea¬ză splenomegalie. Creşterea splinei este progresivă cu evoluţia bolii, ajungând uneori până în micul bazin şi provocând distensia evidentă a abdomenului. în¬totdeauna există un anumit grad de hepatomegalie, care se accentuează după

splenectomie. Intârzierea în dezvoltarea somatică este prezentă la majoritatea copiilor şi devine evidentă în a doua decadă de viaţă (infantilism), fiind însoţită frecvent de un hipogonadism primar cu întârzierea apariţiei caracterelor sexuale secundare, datorită incapacităţii hipofizei de a produce cantităţile normale de hormoni gonadotropi.

(3-talasemia heterozigotă sau talasemia minoră este diagnosticată în co¬pilărie sau la adult. Tabloul clinic în talasemia minoră este sărac şi necarac-teristic. Paloarea tegumentelor se observă în majoritatea cazurilor. Subicterul sau icterul sclerelor se depistează de obicei la formele cu hemoliza cronică. Splenomegalia este prezentată aproximativ în 50% din cazuri, splina fiind de obicei moderat crescută, palpabilă la rebord sau depăşind puţin rebordul cos¬tal. Ficatul are dimensiuni normale. Modificările oaselor lipsesc sau sunt foarte puţin pronunţate.

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

912

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2020