...

                        

13:23

Transportul prin vezucule: Endocitoza, exocitoza si transcitoza   Un mod special de transport prin membranele biologice îl reprezintă transportul rpin vezicule. Se disting 3 procese: endocitoza, exocitoza şi transcitoza, după cum transportul are loc spre interiorul celulei, din citoplasmă la exterior sau, respectiv, prin vezicule ce străbat complet celula dintr-o parte în cealaltă.

Exocitoza – se produce prin fuziunea unor vezicule din citoplasmă cu plasmalema şi astfel materialele din vezicule sunt vărsate în afara celulei. Asemenea procese apar la nivelul sinapselor, când veziculele conţinând mediatori chimici – acetilcolină, noradrenalină – fuzionează cu membrana plasmatică a terminaţiei neuronului. Mediatorii chimici vărsaţi în spaţiul sinaptic se leagă de receptorii specifici din membrana postsinaptică producând depolarizarea ei. În acest fel se asigură transmiterea influxului nervos la nivelul sinapselor.

Endocitoza este de 2 feluri după natura substanţelor ce pătrund în celule: fagocitoza şi pinocitoza. Prin fagocitoză pătrund substanţe solide, pe când prin pinocitoză pătrund macromolecule în soluţie. În ambele cazuri de endocitoză materialele pătrund în celulă înglobate în vezicule ce se deprind din plasmalemă şi care ajunse în citoplasmă se numesc endozomi. Aceştia se unesc apoi cu un lizozom primar, se formează un lizozom secundar în care materialele încorporate sunt digerate, produşii de digestie trecând în citoplasmă.

Fagocitoza este o modalitate de hrănire la protozoare. La mamifere şi la om aceasta joacă un rol important în procesele de apărare ale organismului, pe această cale fiind înglobate şi apoi distruse bacteriile, paraziţii, substanţele străine, resturile celulare, celulele degenerate, îmbătrânite şi celulele maligne. Celulele capabile de fagocitoză se numesc fagocite. La om şi la mamifere acestea sunt de 2 tipuri: macrofage şi neutrofile. Ambele rezultă din celule precursoare aflate în măduva osoasă, apoi circulă în sânge câteva zile, după care trec din vase în ţesuturi unde îţi exercită funcţia lor fagocitară.

Se pot distinge mai multe faze ale fagocitozei:

a) Chemotactismul (chemotaxia) – este mişcarea dirijată a fagocitelor spre locul infecţiei, ca semnale servind componente bacteriene sau ale organismului: proteine serice, componentele sistemului numit complement, produse ale limfocitelor, factori eliberaţi de neutrofile.

b) Recunoaşterea şi ataşarea fagocitelor de particule se face prin receptori din plasmalema fagocitului ce recunosc liganzi de pe suprafaţa particulei.

c) Înglobarea – se face prin emiterea de către fagocit a unor prelungiri numite pseudopode, ce înconjoară particula şi o închid apoi complet într-o veziculă internalizată în citoplasmă numită fagozom.

Pinocitoza este de 2 feluri: independentă de receptori şi dependentă de receptori. Pinocitoza independentă de receptori se mai numeşte endocitoză în fază fluidă şi se întâlneşte la multe celule. Pinocitoza dependentă de receptori sau endocitoza mediată de receptori se realizează cu ajutorul receptorilor din plasmalemă ce recunosc macromoleculele specifice din lichidul extracelular.

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

7937

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2019