...

                        

17:53

Tratamentul mielomului multipluMielomul multiplu la momentul stabilirii diagnosticului este de obicei o tumoare diseminată. Din acest punct de vedere şi tratamentul trebuie să fie sistemic, dar nu de caracter local. La determinarea tacticii de tratament tre­buie să fie luate în considerare sindromul algic, gradul de hiperviscozitate, insu­ficienţa renală, hipercalcemia, compresia măduvei spinării, prezenţa fracturilor patologice şi focarelor de osteodistrucţie.

Pentru acţiunea asupra clonei de celule maligne se foloseşte chimioterapia -unul din componenţii principali în tratamentul complex al mielomului multiplu. Mai frecvent se aplică monocliimioterapia cu Ciclofosfarnidă sau Melphalan, care după eficacitate puţin diferă. Ele se administrează după două metode: 1) tratament pro-longat şi 2) tratament intensiv în doze mai mari. Prin criterii obiective de apreciere a eficacităţii acestor două metode, a fost dovedit, că nu există o diferenţă esenţială în rezultatele obţinute. Metoda în doze mai mari în timp scurt este convenabilă pentru tratamentul în condiţii de ambulatoriu. In afară de aceasta a doua metodă mai rar este însoţită de mielosupresie.

Una din cele mai reuşite scheme de tratament include Melphalanul cu Predni-solon (MP), fiind considerată terapie de standard de prima linie.

Mai frecvent ea se realizează în următorul regim: Melphalan câte 0,25 mg/kg (9 mg/m2) per os până la masă zilnic timp de 4 zile, Prednisolon - 1-2 mg/kg per os după masă zilnic timp de 4 zile cu micşorarea dozei din ziua a 5-a şi suspendarea la ziua a 9-a. Intervalul dintre aceste cicluri de tratament este de 4-6 săptămâni. Melphalanul poate fi utilizat şi în regim prolongat câte 10 mg per os zilnic sau câte 10 mg peste o zi până la dezvoltarea leucopeniei şi trombocitopeniei. Doza sumară constituie 200-250 mg. Prednisolonul în acest regim se utilizează în primele 7-10 zile câte 60 mg/zi per os cu micşorarea ulterioară a dozei câte 5 mg/zi până Ia doza de 15 mg/zi care se păstrează până la finisarea curei de tratament. Eficacitatea globală a acestui tratament constituie 50-60% cu mediana de supravieţuire de 2-3 ani.

Ciclofosfarnidă, de asemenea, se utilizează în conformitate cu cele două meto­de. In regimul intensiv el se adm in i strează câte 400 mg/zi/i. v. timp de 4 zile cu între­rupere de 3-4 săptămâni. In regim prolongat Ciclofosfarnidă se administrează câte 400 mg i.v. peste o zi în doza sumară de 8-10 g. In ambele metode Ciclofosfarnidă se asociază cu Prednisolon (CP), ale cărui doze corespund celor din schema MP.

Ciclofosfamida are prioritate în cazurile cu tendinţă spre leucopenie şi trom-bocitopenie, deoarece are o acţiune de hemodepresie mai puţin pronunţată şi mai puţin stabilă în comparaţie cu Melphalanul. Ciclofosfamida este mai preferată în cazurile de insuficienţă renală. Melphalanul este eliminat preponderent prin rinichi şi la pacienţii cu insuficienţă renală se poate acumula în organism şi pro­voca hemodepresie (efect mielotoxic).

Insă cardiotoxicitatea şi hepatotoxicitatea Ciclofosfamidei este mai înaltă comparativ cu Melphalanul.

Au fost propuse şi diferite scheme de polichimioterapie în scopul majorării eficacităţii tratamentului mielomului multiplu.

® Articolele date sunt publicate in exclusivitate pe Medtorrents.com cu scop informativ.
Copierea si distribuirea materialelor este permisă doar cu indicarea link-ului către sursa originală.

560

Ar putea sa te intereseze:
Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2020