...
                        MedVideo

 

        Diviziunea celulară este unul din cele mai frecvente procese care au loc în organismul nostru, practic în fiecare secundă unele celule se divid, iar altele mor, fiind înlocuite de altele noi. Pentru mai multe detalii privind diviziunea celulară, citiţi articolul de faţă .Corpul nostru este alcătuit din celule, iar o celulă este formată din trei componente principale: omembrană ce o separă de mediul înconjurător (spaţiul interstiţial) şi de alte celule, citoplasma (un mediu lichid, citosolul, în care se găsesc diferite substanţe precum proteine şi diferite structuri - organite celulare - ce îndeplinesc diverse funcţii) şi nucleul. 

       În nucleu se găseşte ADN-ul, moleculă foarte complexă ce îndeplineşte importante funcţii în sinteza proteinelor şi în transmiterea informaţiei genetice către celulele-fiice în urma diviziunii celulare.


 

      В начале профазы многочисленные цитоплазматические микротрубочки , входящие в состав цитоскелета, распадаются; при этом образуется большой пул свободных молекул тубулина . Эти молекулы вновь используются для построения главного компонента митотического аппарата - митотического веретена . Каждая пара центриолей становится частью митотического центра , от которого лучами расходятся микротрубочки ( фигура"звезда" ). Вначале обе звезды лежат рядом около ядерной мембраны. В поздней профазе пучки полюсных микротрубочек , взаимодействующие друг с другом (и видимые в световой микроскоп как полюсные нити ), удлиняются и как будто расталкивают два митотических центра друг от друга вдоль наружной поверхности ядра     Сигнал к началу деления клетки (митоза) исходит от фактора MPF (M phase promoting factor) , стимулирующего M-фазу клеточного цикла. MPF представляет собой комплекс киназы CDK1 с активирующими ее циклинами A или B . Видимо, комплекс CDK1-циклин A играет более важную роль в завершении S- фазы и подготовке клетки к делению, тогда как комплекс CDK1- циклин B преимущественно осуществляет контроль последовательности


1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 ... 202-204 205-207

Alte materiale :Cel mai bun fotograf de nunta 


Citeste mai mult la tema:
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...  
Design by Dr. wikko © 2020