...

                        

Anatomia omului [65]
Anatomia topografica [30]
Anestezie/Reanimare [17]
Alergologie [10]
Biochimia [38]
Biochimie Clinica [8]
Biofizica [14]
Biologie moleculara [28]
Biostatistica [7]
Boli Infectioase [12]
Boli infectioase la copii [27]
Boli profesionale [1]
Cardiologie [54]
Chimie bioorganică [4]
Chirurgie [65]
Chirurgia OMF [4]
Chirurgia pediatrica [15]
Cultura comunicarii [0]
Kinetoterapie [10]
Dermatologie [34]
Ecologie [2]
Endocrinologie [15]
Epidemiologie [9]
Examen de Stat USMF [18]
Farmacologie [30]
Filosofie si bioetica [17]
Fiziologia umana [41]
Fiziopatologie [37]
Ftiziopneumologie [11]
Gastroenterologie [34]
Genetica umana [39]
Geriatrie [2]
Ginecologie [22]
Igiena generala [29]
Imunologie [9]
Hematologie [31]
Hepatologie [5]
Histologie [18]
Medicina interna- Terapie [61]
Medicina de Familie [23]
Medicina de Laborator [1]
Medicina Militara [3]
Medicina legala [6]
Medicina sociala [2]
Microbiologie [14]
Morfopatologie [40]
Nefrologie [28]
Neurologie [25]
Neonatologie [16]
Nursing [7]
Obstetrica [28]
Oftalmologie [11]
ORL [11]
Oncologie [9]
Parazitologie [29]
Pediatrie si Puericultura [156]
Pneumologie [37]
Psihiatrie [56]
Psihologie [24]
Radiologie si Imagistica [38]
Reumatologie [33]
Sexologie [1]
Stomatologie [33]
Traumatologia si ortopedia [24]
Urgențe medicale [32]
Urologie [24]
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...


Ar putea sa te intereseze:


Ecologie

Raspunsuri pe scurt la examenul Ecologie


·

   Medtorrents este comunitate libera, de acea Download-ul este gratuit.

   Puteti expedia materialele Dvs pe mail: admin@medtorrents.com

 

 

Raspunsuri pe scurt la examenul Ecologie

 

  1. Definiţie de ecologie, ecologie umană.

Ecologie – stiinta biologica despre interrelatiile dintre organismele vii si mediul lor inconjurator. Ecologie umana- o stiinta complexa care studiaza legitatile interactiunilor omului cu mediul ambiant, problemele popularii comunitatilor, pastrarii si ameliorarii sanatatii. Ecologie medicala prezinta o directie ecologica ce se dezvolta concomitent in diferite domenii ale stiintei medico-biologice si se ocupa in principiu cu elaborarea problemelor referitoare la formele de adaptare morfo=fiziologica si genetica a omului la mediul natural antropogen.

Relatiile dinte ecologiia umana si biologie, se considera ca ecologia umana este o stiinta biologica. Ecologia umana este strins legata cu disciplinele igienice (igiena: generala, mediului, alimentatiei,  muncii, radioigiena, epidemiologia).

 

  1. Noţiune de ecosistem  şi componentele lui.

Ecosistem – o unitate a comunitatilor de organisme de pe un teritoriu determinat, care se afla in asemenea realtie cu mediul. Ecosistemul include- biocenoza si biotopul, intre care exista multiple interrelatii. Pentru evalurarea calitatii comunitatii umane se folosesc urmatorii indici: natalitatea, mortalitatea, morbiditatea, invaliditatea, structura comunităţii după vârstă, sex şi profesie, caracteristica studiilor, dezvoltarea fizică a copiilor, principiile educaţionale, conştiinţa politică, protecţia socială, migraţia, căsătorii, divorţuri.

 

  1.  Metodele de studiu aplicate în ecologia umană şi ecologia medicală.

  antropoecologica se folosesc metode subiective ( anchetarea sociologică a populaţiei) şi obiective (statistica medicală şi demografică, examenele medicale ale populaţiei). Pentru evaluarea calităţii comunităţii umane se folosesc următorii indici: natalitatea, mortalitatea, morbiditatea, invaliditatea, structura comunităţii după vârstă, sex şi profesie.

Starea antropoecologică  poate fi caracterizată prin :. - nivelul de confort al mediului natural pentru viaţa umană, care include factorii climaterici, relieful, structura geologică, apele de suprafaţă şi subterane, plantele, animalele, maladiile posibile legate de focarele naturale.  - nivelul de deteriorare a mediului înconjurător:  folosirea în calitate de etalon al  (CMA) de substanţe poluante a aerului atmos-feric, a surselor de apă, a alimentelor,  (EMA) în atmosferă, deversărilor maxim-admisibile (DMA) în bazinele de apă.

Sunt foarte importanţi şi indicii condiţiilor social-economice: - asigurarea populaţiei cu spaţiu locativ, asigurarea socio-sanitară a locuinţelor, calitatea asistenţei medicale, culturale, habituale, şomajul, nivelul infracţiunilor, alcoolismul, migraţia populaţiei, crearea spaţiilor verzi ale comunităţii, asigurareafinanciară a întreprinderilor, nivelul de studii al populaţiei.

 

  1. Hidrosfera ca ecosistem.

Hidrosfera ocupă o suprafaţă de 361,0xl06 km2, ce alcătuieşte peste 70% din suprafaţa Terrei. Apa participă la alcătuirea tuturor învelişurilor planetei, in-clusiv a  biosferei. în atmosferă apa ajunge până la 10-15 km altitudine, iar în straturile subterane până la adâncimea de peste 50 km. Rezervele de apă ale hidrosferei sunt foarte mari, volumul lor total este calculat la 17,7 mlrd. km3. Partile hidrosferei: oceanul mondial, apele subterane, ghetarii, lacurile, umiditatea solului, vaporii atmosferici, apa riurilor. Din volumul total al hidrosferei, apele dulci constituie doar aproximativ 2,85%. Se subliniază că din volumul total (2,85%) de ape dulci ~ 2,15% se află sub formă de gheaţă şi doar ~ 0,635% alcătuieşte apa râurilor, lacurilor şi a straturilor subterane hidrice.

 

  1. Caracteristica sistemelor acvatice antropologic modificate și relațiile reciproce. Indicii de evaluare a ecosistemelor acvatice naturale și antrpopologic modificate. Importanța pentru sănătatea umană.

 

  1. Atmosfera ca parte componentă a geosferei. Starificarea atmosferei. Caracteristicile generale ale structurilor atmosferei.

Atmosfera este o pătură continuă gazoasă, care înconjoară globul pământesc. Structura ei este
diferită la diverse niveluri.   Homosfera este situată între suprafaţa solului şi înălţimea de cca. 100 km. Este caracterizată de proporţia constantă între oxigen şi azot.Troposfera - un sistem de azot şi oxigen cu adaos redus de dioxid de carbon, care a deţinut un rol important în evoluţia geologică a biosferei. Cu creşterea altitudinii, temperatura aerului scade în medie cu 0,65°C la fiecare 100 m. Tropopauza - separă troposfera de stratosferă. Stratosfera - are o grosime de cca 30 km., condensarea scăzută a aerului, umiditatea nesemnificativă, lipsa aproape totală a norilor şi pulberelor de origine terestră. La latitudinile medii, temperatura aerului atinge -55°C, la ecuator - 70-80°C. Stratopauza - se extinde până la altitudinea de cca 40 km. Se caracterizează prin creşterea concentraţiei de ozon. Ozonosfera - se extinde până la altitudinea de cca. 50 km. Ca-racteristică este concentraţia maximă de ozon, care foarte intensiv absoarbe razele ultraviolete. Mezosferă - atinge altitudinea de 100 km, caracterizează prin scăderea concentraţiei de ozon şi scăderea temperaturii până la - 60°C. Mezopauza - strat ce separă homosfera de heterosferă. Heterosfera - prezenţa gazelor uşoare: azotul, hidrogenul, heliul. în această zonă, tempratura creşte concomitent cu altitudinea, atingând +500°C. Ionosfera - cuprinde spaţiul între 100 şi 1000 km altitudine. în acest strat, atomii azotului şi oxigenului se află în stare disociată. Ca urmare a radiaţiei ultraviolete, aerul este puternic ionizat. Exosfera - stratul atmosferei amplasat mai sus de ionosferă şi care se extinde până la 3000 km altitudine. Caracteristic este că densitatea ei aproape nu se deosebeşte de densitatea lipsită de aer a spaţiului cosmic. Magnitosfera - stratul care se extinde de la 7000 până la 50000 km altitudine. Se caracterizează prin lipsă aproape totală a densităţii de aer. Acest strat cuprinde centurile de
radiaţie. 

Vizualizat: 1534     Download: 732

Comentarii:


avatar


Materiale noi pe site:Cele mai citite materiale:  
Design by Dr. wikko © 2019