...

                        

Anatomia omului [65]
Anatomia topografica [30]
Anestezie/Reanimare [17]
Alergologie [10]
Biochimia [38]
Biochimie Clinica [8]
Biofizica [14]
Biologie moleculara [28]
Biostatistica [7]
Boli Infectioase [12]
Boli infectioase la copii [27]
Boli profesionale [1]
Cardiologie [54]
Chimie bioorganică [4]
Chirurgie [65]
Chirurgia OMF [4]
Chirurgia pediatrica [15]
Cultura comunicarii [0]
Kinetoterapie [10]
Dermatologie [34]
Ecologie [2]
Endocrinologie [15]
Epidemiologie [9]
Examen de Stat USMF [18]
Farmacologie [30]
Filosofie si bioetica [17]
Fiziologia umana [41]
Fiziopatologie [37]
Ftiziopneumologie [11]
Gastroenterologie [34]
Genetica umana [39]
Geriatrie [2]
Ginecologie [22]
Igiena generala [29]
Imunologie [9]
Hematologie [31]
Hepatologie [5]
Histologie [18]
Medicina interna- Terapie [61]
Medicina de Familie [23]
Medicina de Laborator [1]
Medicina Militara [3]
Medicina legala [6]
Medicina sociala [2]
Microbiologie [14]
Morfopatologie [40]
Nefrologie [28]
Neurologie [25]
Neonatologie [16]
Nursing [7]
Obstetrica [28]
Oftalmologie [11]
ORL [11]
Oncologie [9]
Parazitologie [29]
Pediatrie si Puericultura [156]
Pneumologie [37]
Psihiatrie [56]
Psihologie [24]
Radiologie si Imagistica [38]
Reumatologie [33]
Sexologie [1]
Stomatologie [33]
Traumatologia si ortopedia [24]
Urgențe medicale [32]
Urologie [24]
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...


Ar putea sa te intereseze:


Examen de Stat USMF

Raspunsuri la Examenul de Stat, modulul Obstetrică şi Ginecologie


·

   Medtorrents este comunitate libera, de acea Download-ul este gratuit.

   Puteti expedia materialele Dvs pe mail: admin@medtorrents.com

 

Etica şi deontologia în obstetrică, ginecologie şi ginecologia infantilă

Dezv.obstetricii a contribuit la separarea unei noi ramuri – perinatologia.

Obiectivele de bază în assist.obstetricală rămân în continuare: problemele sănătăţii reproductive, micşorarea incidenţei, morbidităţii şi mortalităţii materne şi perinatale, combaterea infecţiei perinatale şi alte probleme. Pt.a spori eficacitatea asist.med.în obstetr.e absolute necesară îmbunătăţirea calităţii pregătirii medicilor de toate specialtăţile, asigurarea unui nivel înalt de informare în problemele reproducerii. Ginecologia pediatrică<18ani. Etapele de dezvoltare a fetiţelor:

prenatală – până la 40 săpt.

neonatală – I-le 28 zile

neutră – până la 7 ani 

prepubertară – 7 ani -> menarhă

pubertară – menarhă – 16 ani

adolescenţa -16-18 ani

Etapele asistenşei medicale la fetiţe:

program profilactic nespecializat

specializată – cabinet ginicologic pediatric

funcţiile medicului ginicologului: examene profilactice specilae la gradiniţă:

6-7 ani, igiena ciclului menstrual, examen genital extern

12-15 ani, perioadă critică – sex, avort, BST, narcomanie, examen genital intern

15-18 ani, de sinestătător la medic

Simptomatologie: eliminări vulvo-vaginale sîngeroase, prorit, dereglarea ciclului menstrual, dereglarea funcţiilor organelor megieşe, dureri în hipogastru cu iradierea în regiune lombară şi mai inferior.

Metode de investigaţii: anamneza, examinarea organelor genitale externe, caracterul dezvoltării sexuale, examinări speciale ginicologice, vaginoscopia, examen recto-vaginal, recto-abdominal, studiul eliminărilor prin bacterioscopie, - logie, USG, TC, RMN.

Eliminări vulvo vaginale:

fiziologice – perioada neonatală – eliminări abundente, sângeroase, în perioada prepubertară, pregătirea pt menstruaţie.

Patologice: la 30% cauzate de BST, 70% - cause extragenitale – maladii somatice, anemii, infecţii cornice, intoxicaţii cronice, dereglări ale metabolismului, infecţii ca rubeola, rujeola, difteria, scarltina, enterobioza, corpi străini în vagin.

Etapele tratamentului: frotiu primele 7 zile – tratament local cu antiseptice, băiţe, spălături, instilaţia vaginului, unguente antiseptice peste 7 zile se administrează dacă nu sunt eficiente băiţele, se administrează după rezultatul bacterioscopiei, restabilirea florii vaginale.

Structura morbidităţii:

procese inflamatorii 60-70 %

dereglarile ciclului menstrual 10-15%

dereglarile a dezvoltării sexuale 6-12%

anomaliile org. genitale 5-10%

tumori pînă la 5%

traumele org. genitale 3%

Pînă la 8 ani – vulvovaginitele, după – anexite.

Dereglările ciclului menstrual: hemoragii juvenile – urgenţă (<18 ani, menstruaţii mai mult de 10 zile), tratament-hemostatice uterotonice, dacă nu este efect – staţionar hemostaza, dacă nu este efect timp de 3-4 zile raclajul cavităţii uterine + defloraţia, dacă nu este efect histerectomie.

Dereglarea dezvoltării sexuale:

în normă creşterea glandelor mamare la 9-10 ani.

Pilozitatea la 11-12 ani

Menstruaţia 13 ani

Pubertate precoce <de 9 ani cauza tumori.

Pubertate întârziată >de 15 ani, cauza dereglări genetice – se asociază cu maladii somatice.

Anomalii: atrezia himenului – himen închis, sîngele se acumulează în vagin, uter-hematosalpings, abdomen acut – histerectomie.

Traume – particularităţile examinării:

în condiţii aseptice (sala de operaţii)

sub anestezie

se formează rapid hematoamele

Violul: acumularea spermei, sanarea profilaxia sarcinii, poliţia, medicul legist.

 

2. Asistenţa obstetricală şi ginecologică în Republica Moldova.

 

Obiectivele obstetricii:

-           acordarea asistenţei specializate de înaltă calificare gestantelor, parturientelor şi lăuzelor

-           supravegherea şi ăngrijirea copiilor sănătoşi

-           acordarea asistenţei medicale calificate copiilor bolnavi şi prematurilor.

Obiectiv. pot fi realizate cu condiţia unei organizări chibzuite şi conlucrării eficiente a tuturor verigilor de ocrotire a mamei şi copilului. Un rol ! – perinatologia – stud. perioadei de viaţă umană de la 28săpt.sarcină până la expirarea a 7 zile ale perioadei neonat..Calitatea asistenţei obstet.depinde de perfecţionarea activităţii la nivel de ambulator şi staţionar.Conform noilor reforme s/t forem asist.med.:de stat, prin asigurare, privată. Se dezvoltă asist.med. primară: medicul de familie– figura principală.La 15000persoane revine un constultant obstetr.-ginecolog.  

Mai s/t centre specializate de consultaţii. Conform Programului Naţional de Perinatologie, în RM e creată o str-ură de asistenţă perinatală, ce include 3niveluri:sectorial(nivelul I-spit.raional), interraional-serviciul de asist.med.de niv.II-(judeţean), republican-serv.de asist.med.perinatală de niv.III – (ICŞOSMşiC). Premisele elaborării  Program. Naţ. de Perinat.:

-           rate înalte ale mortalităţii materne şi perinat.; -           medicamentizarea excesivă a asist. med.acordate mamei şi n-n; -        asit.med. orientate spre staţionare; -           lipsa unor protocoale de tratament, asist.med.nefondată pe dovezi ştiinţifice;-       insufic./lipsa echipamentului strict necesar, materialelor, medicamentelor pt.asigurarea unui ajutor medical corespunzător;-            lipsa standartizării indicatorilor;-      lipsa regionalizării asist.med.acordate mamei şi copilului; - necesit. întreprinderii unor modif. legislative în asigurarea asist.med. a mamei şi copilului.

Strategiile Program. Naţ. de Perinat: - regionalizarea asist.med.peirnat.,trierea gravid.şi n-n din grupur.de risc, implimentaea transportării „in utero”; -             elaborarea polit.naţion. în asist.med. perinatală; -instruirea teoretică şi practică a medicilor obstetricieni-ginecologi, neonatologi, moaşe, şi asist.med.,pecum şi a med.de familie în acord.asist.med.perinat.calificate.

            Instituţiile medicale de nivelul I:

asigur.cu asist.de ambulator.şi spital.

efect.cezarienii de urgenţă în 20min

efect.ECG,ECG, laborator

aprec.st.n-n

D-g stăr.cu acţ.nefastă asupra st.fătului şi n-n

semne de insuf.circul.şi respir.

O2-terapie, stabiliz.f-ţ de bază până la transportare

screening pt.depist.fenilcetonuriei, hipotiroidiei

vaccinarea n-n

instruirea părinţilor

date d/e asist.med.perinatală la niv.respectiv pt.Analiză statistică, transm.lor la centrul de perinatologie de nivelul II

monitorizarea pacienţilor transferaţi de la niv.II-III, efect.măsurilor curative

consultaţii.

Instituţiile medicale de nivelul II:

cele menţionate pt.servicii de niv.I

acord.serv.med.specializate în naşterea gravidelor cu risc obstetr.moderat

s/vegherea gravid.cu stări hipertensive,insuf.cervicală,polihidramnios,ruperea pungii fetale

asist.naşt.supramature(42săpt.)

acord.asist.specializate în:obezit.,alcool,fumat,droguri,medicamente,izosensibilizare, RH-,anemie gr.II-III,malad.ren,anteced.genet.în familie

s/vegherea naşterii multiple,prezentarea pelviană după36săpt., femei peste 35ani, gravide c/e adaugă m.mult4,5kg până la 30săpt.,operaţii pe uter în anamneză

îngrijirea n-n cu2000-2500g, n-n transferaţi de la niv.I

asist.med.în asfixie,hipoxie,infecţie intrauter.,traumatism

îngrij.prematur.cu o greut.m.mare2000g

asigur.transp.”in utero”sau transp.mamei şi copilului în caz de risc moderat-grav la centrul de referinţă de niv.III

Instituţiile medicale de nivelul III:

acord.asist.med.perinatale mam.şi n-n din t/e gr.de risc

trat.n-n cu insuf.resp.,circulatorie,greut.m.mică de 1800g/născuţi până la 32săpt.

noi metode teapeutice

reciclarea medicilor specialiţti de la niv.I-II

colect.,analiza, informaţiei şi dărilor de seamă parvenite din raioane

dirijarea şi coordonarea sist.de asist.perinatală şi transport.în raioanele republicii

Principii de bază ale activităţii Centrului perinatologic de niv.III:

regionalizarea asit.med.perinatale

îmbunătăţirea asist.antenatale şi în naştere(asigur.stării fiz.şi emoţionale optime pt.mamă şi copil, inform.adecvată pt.femei, acord.sprijinului femeii gravide şi întregii familii pt.obţinerea aptitudinilor şi cunoştinelor). Pentru atingerea acestor scopuri: asist.med.antenatală+asist.în naştere.

ameliorarea asist.med.neonatale

pregătirea şi perfecţionarea cadrelor medicale

formarea unui sistem de informare – educare – comunicare

 

3. Anatomia şi funcţia organelor genitale feminine.

Externe :

         muntele lui Venus - proemin.triungiulară,înaintea simfizei pubiene,deasupra labiilor mari,păr gros spiralat; sub tegumente se află ţesut adipos; e o zonă cu sensibilitate crescută character erogen

         formaţiuni labiale – pliuri tegumentare ce delimitează despicătura vulvară; labiile mari – două proeminenţe longitude.formate din două pliuri cutanate situate sub muntele Venus, în partea perineului anterior; comp.:piele,glande sebacee, sudoripare, ţesut fibroelastic, ţesut adipos, vase, nervi; anterior-comisura labială anter.,poster.-comisura labială posterioară; deasupra comisurii posterioare-frâul labiilor mici, iar între acestea şi hymen este fosa naviculară.comis.anter.continuă cu muntele Venus, iar poster. se află în apropierea orif.anal. labile sunt despărţite prin vestibulul vaginal. Labiile mici(nimfe)-două pliuri tegumentare mici care se intend de la clitoris oblic în jos, înăuntrul labiilor mari, culoare roşie-roz ssau brună; împreună cu labile mari delimitează vestibulul vaginal;conţin glande sebacee şi corpusculi tactili; pe mucoasa labiilor se găseşte un nr.mare de glande care secretă mucus, care împreună cu secreţia glandelor anexe ale aparatului genital lubrefiază suprafaţa labiilor şi vaginului. Anterior, labile mici se unesc – comisura anter.a labiilor mici. Deasupra comis.se găsesc prepuţiul clitoridian şi clitorisul, iar sub acesta-frâul clitoridian.

         vestibulul vaginului este o depresiune delimitată de labii. Anterior la nivelul său se deschide orificiul extern al uretrei, înapoia frâului clitoridian, iar posterior se găseşte orificiul vaginal cu himenul sau carunculele himeniale. În interior labiile sunt tapetate cu mucoasă ce conţine glande vestibulare mici care secretă un mucus particular. Orificiul uretral situate sub clitoris este înconjurat de o proeminenţă a mucoasei. Orificiul vaginal,ovalar, delimitat la virgine de himen(membrană perflorată):inelar,semilunar,bilobat,imperforat,hiperperforat cu sept. la primul raport sex din himen rămân doar lobuli himeniali. Labiile sunt inervate de ramuri din nervul ileoinghinal şi nervul pudend. La niv.labiilor mici se găsesc diverşi receptori(corpusculi Vater-Paccini,Meisner,Crauze), fibre musculare netede, şi un sistem vascular bogat.

         Organe erectile ale vulvei, participă la crearea unei senzaţii plăcute, realizarea actului sexual; reprezentanţi:clitoris, corpusculi tactili speciali ai labiilor mici şi bulbii vestibulari. Clitoris – organ impar median situate în partea anter.a vulvei, înapoia comisurii anter.a labiilor,lungimea 5-7cm; format din doi corpi cavernoşi cu volum redus, învelit într-o membrană fibroelastică; bulbii vestibulului – organe erectile imperfect dezvoltate,situate pe părţile laterale ale deschiderii vaginului în baza labiilor mici, lungimea 4 cm, lăţimea 1-2cm. bulbii se unesc înaintea uretrei prin extremităţile lor anter.. extremit.lor poster.contribuie la erecţie+m.constrictor al vaginului, la îngustarea ostiului vaginal şi exprimarea glandelor Bartholini. Vulva protejează orificiul uretral şi actul micţiunii, labiile dirijând jetul urinar.

Interne:

vaginul – conduct musculo-membranos cilindric,7-8cm, turtit antero-posterior impar şi median care topographic se continuă în partea de sus cu uterul, jos se deschide în vestibulul vaginului prin orificiul vaginal. Peretele anterior în raport cu uretra şi vezica urinară; poster-rectul şi excavaţia recto-uterină Douglas; serveşte la copulaţie, la trecerea fluxului menstrual, trecerea secreţiilor normale şi patologice. Superior se inserează în jurul colului uterin formând fundurile de sac vaginale:anterior, posterior, două laterale. Poate fi vagin unic sau dublu.peretele vaginal anterior este mai lung decât cel posterior cu 1-2cm; mucoasa vaginală nu are glande. Rol: stabilirea pH vaginal favorabil pt.motilitatea spematozoizilor. Vaginul prezintă modificări morfologice şi histo-chimice ciclice n raport cu cantitatea de hormoni ovarieni. Examenul colpo-citologic fiind o metodă de apreciere a funcţiei ovariene. pH vaginal e de 4 în momentul ovulaţiei, 4,8-5în faza luteinică, 8- în menstruaţie. Flora gr.I-baciliDoderlein, pH sub 5; gr.II- +cocii şi difteroizii, pH5-5,3; gr.III – lipsită de b.Doderlein, dar are floră microbiană mixtă polimorfă. Secreţia vaginală: transsudat transepitelial, cellule descuamate, glycogen,b. Doderlein, ac.lactic,piruvic uterul – organ musculo-cavitar. Modificări periodice ce realizează menstruaţia. Situate în pelvis, deasupra vaginului, între vezică anterior şi rect posterior, lateral- regiunile anexe ale uterului. Formă de pară, turtit ventro-dorsal, cu partea caudală inclavată în extremitatea cranială a vaginului.

Vizualizat: 1947     Download: 1244

Comentarii:


avatar


Materiale noi pe site:Cele mai citite materiale:  
Design by Dr. wikko © 2019