...

                        

Anatomia omului [66]
Anatomia topografica [30]
Anestezie/Reanimare [17]
Alergologie [10]
Biochimia [38]
Biochimie Clinica [8]
Biofizica [12]
Biologie moleculara [28]
Biostatistica [7]
Boli Infectioase [12]
Boli infectioase la copii [27]
Boli profesionale [1]
Cardiologie [54]
Chimie bioorganică [4]
Chirurgie [65]
Chirurgia OMF [4]
Chirurgia pediatrica [15]
Cultura comunicarii [0]
Kinetoterapie [10]
Dermatologie [32]
Ecologie [2]
Endocrinologie [15]
Epidemiologie [9]
Examen de Stat USMF [18]
Farmacologie [30]
Filosofie si bioetica [17]
Fiziologia umana [42]
Fiziopatologie [37]
Ftiziopneumologie [11]
Gastroenterologie [34]
Genetica umana [39]
Geriatrie [2]
Ginecologie [22]
Igiena generala [29]
Imunologie [9]
Hematologie [31]
Hepatologie [5]
Histologie [17]
Medicina interna- Terapie [61]
Medicina de Familie [22]
Medicina de Laborator [1]
Medicina Militara [3]
Medicina legala [6]
Medicina sociala [2]
Microbiologie [14]
Morfopatologie [40]
Nefrologie [28]
Neurologie [25]
Neonatologie [16]
Nursing [7]
Obstetrica [28]
Oftalmologie [11]
ORL [10]
Oncologie [9]
Parazitologie [11]
Pediatrie si Puericultura [156]
Pneumologie [37]
Psihiatrie [56]
Psihologie [24]
Radiologie si Imagistica [38]
Reumatologie [33]
Sexologie [1]
Stomatologie [33]
Traumatologia si ortopedia [24]
Urgențe medicale [32]
Urologie [24]
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...


Ar putea sa te intereseze:


Farmacologie

Idei despre colaborarea medic-farmacist şi formarea paralelă în facultate medic-farmacist


·

   Medtorrents este comunitate libera, de acea Download-ul este gratuit.

   Puteti expedia materialele Dvs pe mail: admin@medtorrents.com

 

În ultimii 10-15 ani se acordă pe plan mondial, în special în ţările Europei de apus, în ţările nordice, în SUA şi în Canada, o mare importanţă ameliorării colaborării medic-farmacist, rezultând o necesitate stringentă de abordare mult mai profundă a acestei colaborări, având ca scop principal reducerea erorilor de medicaţie.

Astfel, în 20021 în SUA s-a raportat că erorile de medicaţie provoacă 7.000 de decese annual. În plus, efectele adverse legate de medicamente cresc riscul de mortalitate cu 1,88%, dintre care 27% sunt cauzate de neglijenţe. Una din soluţiile reducerii erorilor de medicaţie este ameliorarea colaborării medic-farmacist, aceasta vizând în primul rând medicii care au fost treptat, de acord să accepte serviciile farmacologiste integrate. Astfel, au crescut procentul farmaciilor spitaliseşti care oferă consultanţă privind farmacocinetica, farmaciştii acordând consultanţă şi în aprecierea evoluţiei sub terapie. Multe spitale, raportează frecvent:

–monitorizarea de rutină a terapiilor medicamentoase,

–monitorizarea efectelor adverse,

–monitorizarea nutriţională, parenterală şi enterală,

–monitorizarea echipelor de resuscitare cardio-pulmonară,

–consiliere privind medicaţia,

–vizite alături de echipele medicale !

•În ultimii ani, facultăţile de farmacie au adoptat o nouă curriculă orientată spre partea clinică a actului medical !

•Facultăţile pregătesc farmacişti în vederea “asistării” medicilor

–în implementarea şi monitorizarea schemelor terapeutice,

–în informarea pacienţilor şi ameliorarea comunicării cu pacienţii despre medicaţia prescrisă,

–aprecierea corectă a literaturii referitoare la noile medicamente.

Erorile de medicaţie sunt doar o componentă a tuturor efectelor negative asociate tratamentului medicamentos.

•Deşi este dificilă o cuantificare a efectelor adverse, există suficiente date pentru a afirma că ele constituie o problemă reală în toată lumea, cele mai multe date fiind înregistrate în clinici, ele existând însă şi în ambulatorii, în acest caz fiind şi mai serioase.

•Analiza statistică a indicat că aceste efecte edverse au crescut riscul mortalităţii de 1,88 ori, iar importanţa costurilor asociate acestor efecte adverse este enormă, la fel ca şi creşterea duratei de spitalizare a pacienţilor.

•În mod tradiţional, rolul farmaciştilor s-a considerat a fi doar în distribuţia medicaţiei către pacient, dar ulterior s-a simţit nevoia să li se acorde o importanţă crescândă în procesul de asistenţă a sănătăţii

•Astfel de exemplu, când un farmacist a participat la vizitele medicale într-o unitate de terapie intensivă, numărul de efecte adverse medicamentoase previzibile a scăzut cu 60%.

•Treptat, recomandările farmaciştilor făcute medicilor au fost acceptate în unele ţări într-o proporţie de 99%.

•Serviciile oferite de farmaciştii cu pregătire clinică include:

–evaluarea medicaţie,

–recomandări terapeutice acordate medicului curant,

–educaţia pacientului, inclusiv informaţia acordată pacientului cu privire la medicaţia,

–monitorizarea pacientului la distanţă.

 

În mod specific, patru servicii au fost asociate cu o scădere semnificativă a ratei mortalităţii în spitalele din SUA şi ţările Europei apusene, inclusiv Franţa: 

–serviciile de informare asupra medicamentelor,

–studiile clinice,

–participarea în echipele de resuscitare cardio-pulmonară, în cursul medicaţiei, frecvent asociată,

–anamneze ţintite pe istoricul “medicamentos” al pacientului. (!)

 

Pe de altă parte, farmaciştii au participat la reducerea costurilor prin următoarele servicii:

–Evaluarea utilizării medicamentelor,

–Informarea asupra medicamentelor,

–Monitorizarea efectelor adverse,

–Controlul protocoalelor aplicate,

–Participarea la vizitele medicale,

–Anamneza privind medicaţia la internare.

•Se ştie că azi, bolnavii au acces la tot mai multe surse de informare privind medicamentele prin Internet, cărţi, reviste şi prezentări directe ale firmelor farmaceutice, lucru care duce inevitabil la creşterea pretenţiilor pacienţilor în ceea ce priveşte calitatea actului medical.

•Cum va satisface sistemele de sănătate aşteptările pacienţilor, menţinând în acelaşi timp costuri reduse ale actului medical ?

•Una din soluţii ar putea consta în îmbunătăţirea colaborării medic-farmacist atât în îngrijirea bolnavului internat, cât şi a celui tratat la domiciliu.

•În ultimele decade, sistemele de sănătate s-au concentrat tot mai mult pe problema eficientizării actului medical, cu rezultate promiţătoare.

•În efortul de a scădea costurile cu medicamentele folosite şi de a realiza scopurile unităţii, respectiv terapie optimă cu efecte secundare minime, s-a dezvoltat în multe spitale programul de monitorizare a utilizării medicamentelor.

•Este vorba de un program clinic care identifică persoanele cu risc, pentru a interveni cu programe specifice şi pentru a măsura rezultatele clinice şi economice.

•S-a mers în acest sens, de la strategii de optimizare a dozărilor medicamentelor, până la ghiduri complexe de tratament a diferitelor boli.

•Ameliorarea calităţii terapiei a fost confirmată prin:

–reducerea duratei spitalizării;

–monitorizarea infecţiilor nosocomiale;

–reducerea reacţiilor adverse medicamentoase;

–îndepărtarea fenomenului de eroare în indicaţia medicaţiei.

•Farmaciile unui centru medical, trebuie să ofere servicii care includ:

–Cercetarea medicală,

–Informarea asupra medicamentelor,

–Centru de farmaco-epidemiologie,

–Centru computerizat de preparare a mixturilor şi a soluţiilor perfuzabile,

–Sistem automatizat de eliberare a medicamentelor,

–Farmacii spitalizate pe lângă departamentul de anestezie şi sălile de operaţii

•Serviciile de farmacologie clinică (farmacie clinică) sunt operaţionale în cadrul secţiilor de terapie intensivă, medicină internă, pediatrie, boli infecţioase, boli de nutriţie, oncologie, geriatrie, cardiologie, neurochirurgie, dar şi în ambulator, principala prioritate fiind optimizarea calităţii actului medical, iar ca beneficiu secundar s-a sperat ca programele iniţiate să crească rolul farmacistului în echipa medicală.

Specialiştii în farmacologie clinică propun noi iniţiative urmărind tendinţele din secţiile clinice, noile date din literatură, studii clinice efectuate în alte unităţi.

Iniţiativele terapeutice se pot clasifica în cinci mari categorii:

–1) Ghiduri practice orientate pe boli,

–2) Programe de siguranţă,

–3) Optimizarea dozelor terapeutice,

–4) Schimburi de experienţă,

–5) Substituirea medicamentelor cu altele din aceeaşi clasă şi eforturi de reducere a cheltuielilor.

•Pentru fiecare iniţiativă medicii şi farmaciştii din cadrul programului, pregătesc o propunere de proiect, care este supusă într-un centru medical consiliului director pentru aprobare.

•Toate iniţiativele aprobate trebuie să ajungă la cunoştiinţa întregului personal medical, cu deosebire la cei care prescriu medicaţia, fără monitorizarea şi cuantificarea rezultatelor proiectelor implementate.

•Se poate alcătui, la modul ideal, un program de instruire, în 5 paşi şi care include:

–Comunicarea,

–Educarea,

–Informarea,

–Sistemul operaţional,

–Strategii de monitorizare.

•1) Comunicarea: informaţiile privind noile iniţiative sunt communicate personalului pe 3 căi:

–scrisă (reviste, ziare de profil, fluturaşi, etc.)

–oral (conferinţe multidisciplinare, grupe de lucru, rapoarte de gardă, pacienţi informaţi de către farmacişti pe secţie)

–poştă electronică (în reţeaua internă şi pe site-ul de pe internet)

•2) Educarea: se doreşte o abordare multidisciplinară în educarea personaluluiprivind iniţiativele aprobate.

•3) Sistemul informatizat: se proiectează programe inteligente folosite în screeningul pacienţilor, urmărirea complianţei, monitorizarea tendinţelor în prescrierea medicaţiei.4) Structura operaţională: esenţială în succesul fiecărei iniţiative este înţelegerea şi cunoaşterea farmacoterapiei şi evaluarea completă a pacientului.

Se acordă o importanţă crescută persoanelor care decid iniţiativele: farmacistul decide uneori înlocuirea unui medicament, cu altul sau după consultarea cu medicul curant. Toate intervenţiile sunt arhivate în baza de date a spitalului pentru a fi apoi analizate.

5) Monitorizarea: după implementarea fiecărei iniţiative, acestea sunt monitorizate până se confirmă o complianţă de peste 80%. Monitorizarea este făcută atât de către farmacişti, cât şi de către medicii specialişti.

Vizualizat: 164     Download: 67

Comentarii:


avatar


Materiale noi pe site:Cele mai citite materiale:  
Design by Dr. wikko © 2018