...

                        

Anatomia omului [65]
Anatomia topografica [30]
Anestezie/Reanimare [17]
Alergologie [10]
Biochimia [38]
Biochimie Clinica [8]
Biofizica [14]
Biologie moleculara [28]
Biostatistica [7]
Boli Infectioase [12]
Boli infectioase la copii [27]
Boli profesionale [1]
Cardiologie [54]
Chimie bioorganică [4]
Chirurgie [65]
Chirurgia OMF [4]
Chirurgia pediatrica [15]
Cultura comunicarii [0]
Kinetoterapie [10]
Dermatologie [34]
Ecologie [2]
Endocrinologie [15]
Epidemiologie [9]
Examen de Stat USMF [18]
Farmacologie [30]
Filosofie si bioetica [19]
Fiziologia umana [41]
Fiziopatologie [37]
Ftiziopneumologie [11]
Gastroenterologie [34]
Genetica umana [39]
Geriatrie [2]
Ginecologie [22]
Igiena generala [29]
Imunologie [9]
Hematologie [31]
Hepatologie [5]
Histologie [18]
Medicina interna- Terapie [60]
Medicina de Familie [23]
Medicina de Laborator [1]
Medicina Militara [3]
Medicina legala [6]
Medicina sociala [2]
Microbiologie [14]
Morfopatologie [40]
Nefrologie [28]
Neurologie [25]
Neonatologie [16]
Nursing [7]
Obstetrica [28]
Oftalmologie [11]
ORL [11]
Oncologie [9]
Parazitologie [29]
Pediatrie si Puericultura [156]
Pneumologie [37]
Psihiatrie [56]
Psihologie [24]
Radiologie si Imagistica [38]
Reumatologie [33]
Sexologie [1]
Stomatologie [33]
Traumatologia si ortopedia [24]
Urgențe medicale [32]
Urologie [24]
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...


Ar putea sa te intereseze:


Filosofie si bioetica

Bioetica medicală în Sănătate Publică (Suport de curs) - Teodor N. Ţîrdea • Rodica C. Gramma


·

   Medtorrents este comunitate libera, de acea Download-ul este gratuit.

   Puteti expedia materialele Dvs pe mail: admin@medtorrents.com
 
Aprobat de Consiliul de Experţi al Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova,
procesul verbal nr. 1 din 25.01.07 al Şedinţei Consiliului Metodic Central Postuniversitar
Autori:
Teodor N. Ţîrdea – dr. hab. în ştiinţe filosofice, profesor universitar, şef catedră
Rodica C. Gramma – magistru în bioetică, lector universitar
Recenzenţi:
Constantin Eţco – dr. hab. în ştiinţe medicale, profesor universitar, şef catedră
(USMF „Nicolae Testemiţanu”)
Petru Rumleanschi – dr. hab. în ştiinţe filosofice, profesor universitar (ASEM)
Redactori ştiinţifici:
Oleg Lozan, Mihail Palanciuc
Lucrarea de faţă reprezintă o propedeutică în bioetică, unde se pune accentul pe două
probleme fundamentale – temeliile teoretice şi implicaţiile practice ale eticii biomedicale. În
manual este expusă baza teoretică a bioeticii, cum ar fi originea şi principiile generale, traseele
şi aspectele acestui domeniu, fiind inclus totodată şi un studiu detaliat al aspectului etic al
medicinei practice contemporane cu determinarea celor mai importante momente din bioetica
clinică şi impactul acestora în sănătatea publică. Materialul expus în lucrare este elaborat în
conformitate cu cerinţele didactice actuale şi standardele internaţionale de educare
bioetică în
instituţiile medicale. Lucrarea este destinată instruirii bioetice a audienţilor Şcolii 
Management
în Sănătate Publică, a studenţilor, doctoranzilor şi rezidenţilor.
614.253:174(075.8)
T 63
ISBN 9789975-80-036-5
Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii
Ţîrdea, Teodor N.
Bioetica medicală în Sănătate Publică. Suport de curs / Teodor N. Ţîrdea, Rodica
C. Gramma; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu. Şcoala
Management în Sănătate Publică. – Ch.: Bons Offices, 2007. – 248 p.
ISBN 9789975-80-036-5
150 ex.
© Teodor N. Ţîrdea, 2007
Rodica C. Gramma, 2007
Şcoala Management în Sănătate Publică, 2007
 
 


 
 
 
Cuprins
Cuvînt înainte ...................................................................................5
Capitolul I. Bioetica – suport metodologico-moral al sănătăţii publice ...............7
1.1 Noţiunea de bioetică, originea, obiectul de studiu şi traseele ei de dezvoltare ....8
1.2 Aspectele de bază ale bioeticii .............................................................................................15
1.3 Problema principiilor bioeticii şi imperativelor bioetice ..................................18
1.4 Antropocentrismul – motiv al crizei ecologice planetare contemporane ............26
1.5 Demnitatea planetară din perspectiva supravieţuirii şi a bioeticii .........................31
1.6 Umanismul în contextul bioeticii globale ............................................36
1.7 Bioetica în raport cu lumea biomedicală modernă.
Modelele contemporane ale medicinei morale .............................................42
Bibliografie ...................................................................................45
Capitolul II. Tradiţii, profesiune şi valori morale în sănătatea publică ...............48
2.1 Impacte morale pe parcursul dezvoltării medicinei contemporane ..............48
2.2 Medicul şi actul medical din premisa etică ................................55
2.3 Specificul manifestării unor principii şi imperative bioetice
în sănătatea publică .........................................58
2.4 Autoritatea lucrătorului medical şi încrederea pacientului .....................65
2.5 Greşelile şi erorile în sănătatea publică din perspectiva eticii biomedicale ........69
2.6 Taina profesională şi confidenţialitatea în asistenţa medicală ..........................75
2.7 Bioetica medicală – formă de protejare a personalităţii medicului .......................79
Bibliografie ...........................................................................83
Capitolul III. Aspecte etice specifice ale informării în sănătatea publică ...........86
3.1 Paternalismul şi antipaternalismul în medicină şi bioetică.
Etica monologului şi a dialogului ........................................................................................87
3.2 Problema confidenţialităţii în domenii medicale specifice:
excepţii de la confidenţialitate ............................................................................................ 92
3.3 Teoria morală a acordului informat în sistemul sănătăţii publice ....................101
3.4 Structura consimţămîntului informat .............................................................................106
3.5 Imperativul onestităţii medicale în utilizarea placebo ..........................110
3.6 Interpretarea terapeutică eronată şi speranţa falsă
în acordarea serviciului medical ......................................................................................115
3.7 Conflicte de interese în sistemul sănătăţii publice ....................................................119
Bibliografie ................................................................121
Capitolul IV. Probleme bioetico-filosofice
ale medicinei contemporane performante ............................................... 124
4.1 Problema modelelor socioculturale ale bioeticii
în interpretarea ei contemporană ....................................................................................125
4.2 Problema etică a avortului în sănătatea publică .........................................................129
4.3 Aspecte etice ale medicinei reproductive ...................................................................134
4.4 Problema bolnavilor muribunzi şi eutanasia în sănătatea publică
din perspectivă bioetică .....................................................................................................140
4.5 Bioetica medicală şi genetică.
Problema clonării umane în viziune bioetică ...........................................147
4.6 Implicaţii bioetice în practica transplantologiei .........................................................152
4.7 Atitudinea bioetică faţă de bolnavii HIV în cadrul sănătăţii publice ...........157
Bibliografie ...........................................................................160
Capitolul V. Etica cercetării ştiinţifice şi studiului clinic în sănătatea publică .... 163
5.1 Evoluţia studiului terapeutic în practica medicală ................................163
5.2 Noţiunile de bază ale procedurii cercetărilor (studiilor) clinice ........................167
5.3 Fundamentarea teoretică a cercetării medicale ...............................170
5.4 Condiţiile specifice pentru desfăşurarea etică a studiului clini..................174
5.5 Particularităţile cercetărilor clinice cu diferite grupuri
de pacienţi: aspecte etice .............................................................180
5.6 Aspecte generale şi norme de funcţionare al Comitetelor de bioetică ..........186
5.7 Forme standardizate în activitatea Comitetelor de Bioetică .......................193
Bibliografie ...............................................................................195
Partea practică ........................................................................... 197
I. Studii de caz ............................................................................ 197
II. Glosar .....................................................................................212
III. Documente în bioetică ...............................................................227
IV. Chestionar de evaluare bioetică ...............................................244
Vizualizat: 3417     Download: 7554

Comentarii:


avatar


Materiale noi pe site:
Cele mai citite materiale:  
Design by Dr. wikko © 2020