...

                        

Anatomia omului [65]
Anatomia topografica [30]
Anestezie/Reanimare [17]
Alergologie [10]
Biochimia [38]
Biochimie Clinica [8]
Biofizica [14]
Biologie moleculara [28]
Biostatistica [7]
Boli Infectioase [12]
Boli infectioase la copii [27]
Boli profesionale [1]
Cardiologie [54]
Chimie bioorganică [4]
Chirurgie [65]
Chirurgia OMF [4]
Chirurgia pediatrica [15]
Cultura comunicarii [0]
Kinetoterapie [10]
Dermatologie [34]
Ecologie [2]
Endocrinologie [15]
Epidemiologie [9]
Examen de Stat USMF [18]
Farmacologie [30]
Filosofie si bioetica [19]
Fiziologia umana [41]
Fiziopatologie [37]
Ftiziopneumologie [11]
Gastroenterologie [34]
Genetica umana [39]
Geriatrie [2]
Ginecologie [22]
Igiena generala [29]
Imunologie [9]
Hematologie [31]
Hepatologie [5]
Histologie [18]
Medicina interna- Terapie [61]
Medicina de Familie [23]
Medicina de Laborator [1]
Medicina Militara [3]
Medicina legala [6]
Medicina sociala [2]
Microbiologie [14]
Morfopatologie [40]
Nefrologie [28]
Neurologie [25]
Neonatologie [16]
Nursing [7]
Obstetrica [28]
Oftalmologie [11]
ORL [11]
Oncologie [9]
Parazitologie [29]
Pediatrie si Puericultura [156]
Pneumologie [37]
Psihiatrie [56]
Psihologie [24]
Radiologie si Imagistica [38]
Reumatologie [33]
Sexologie [1]
Stomatologie [33]
Traumatologia si ortopedia [24]
Urgențe medicale [32]
Urologie [24]
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин.http://lespresso.ru/ кофемашина lavazza espresso point. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...


Ar putea sa te intereseze:


Filosofie si bioetica

Filosofie si bioetica de Teodor N.Ţîrdea


·

   Medtorrents este comunitate libera, de acea Download-ul este gratuit.

   Puteti expedia materialele Dvs pe mail: admin@medtorrents.com

 


 
 
Filosofie si bioetica de Teodor N.Ţîrdea
 
 

Ediţie ştiinţifico-didactică

          Lucrarea de faţă reprezintă un curs de Întroducere în istoria filosofiei şi de Iniţiere în Bioetică de preferinţă pentru studenţii facultăţilor de medicină, biologie, agronomie, ecologie, filosofie, jurnalistică etc. În manual de rînd cu expunerea paradigmală a evoluţiei gîndirii filosofice, inclusiv în Moldova, cititorul v-a găsi analiza esenţei, conţinutului, originei, genezei şi obiectului bioeticii, rolul acesteia în medicina practică, în dezvoltarea durabilă a individului, în asigurarea supravieţuirii omenirii în ansamblu.  ce sunt preocupaţi de soluţionarea problemelor supravieţuirii civilizaţiei contemporane, de examinarea eticii interacţiunii individului şi biosferii, societăţii şi naturii.

         Pentru toţi cei ce manifestă interes faţă de filosofie şi istoria ei, 

*       *
Referenţi ştiinţifici:
 Vasile A.Ţapoc, d.h.ş.f., profesor universitar, USM din RM
           Didina U.Nistrean, d.ş.f., conferenţiar, USMF "Nicolae Testemiţanu” din RM      

                                                                                                                       Teodor N.Ţîrdea

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie  "Nicolae Testemiţanu”  din Republica Moldova, Chişinău, 2000

  

 

 

C U P R I N S

 

        CUVÎNT EXPLICATIV.................................................................................................
 
P a r t e a  I-a
 
ÎNTRODUCERE ÎN ISTORIA  FILOSOFIEI
 
       T e m a  1-a.  Obiectul şi problematica istoriei filosofiei
 
1.1. Istoria filosofiei în raport cu filosofia. Obiectul de studiu al istoriei 
    gîndirii filosofice...........................................................................................
1.2. Paradigmele filosofice în dezvoltarea filosofiei, periodizarea şi
     tipurile istorice ale acesteia...........................................................................
 
        T e m a  a 2-a.  Germinaţia curentelor şi "şcolilor” filosofice
                             în Orientul antic (India, China, Babilon şi Egipt)
 
2.1. Idei filosofice în Babilon şi Egipt..........................................………………
2.2. Paradigmele şi şcolile filosofice din India antică.................…..................…
2.3. Apariţia şi devenirea gîndirii filosofice în China antică................................
 
       T e m a  a 3-a.  Esenţa şi conţinutul filosofiei din Grecia
                            şi Roma antică
 
3.1. Specificul filosofiei sistematice elene..........................................................
3.2. Problema periodizării filosofiei din Grecia şi Roma antică........................
3.3. Filosofia clasică timpurie (perioada cosmogonică).....................................
3.4. Filosofia clasică matură (ontologia umanului)............................................
3.5. Filosofia clasică tîrzie (perioada romano-elenistică)...................................
 
        T e m a a 4-a.  Filosofia Evului Mediu ("filosofia Creştină”)
 
4.1. Premizele apariţiei şi specificul filosofiei medievale. Patristică
    - prima fază a "filosofiei Creştine”................................................................
poblema omului, naturii şi societăţii în filosofia medievală..................
4.2. Scolastică - faza a 2-a a "filosofiei Creştine”. Realismul şi nomina-
     lismul..............……........................................................................
 
        T e m a  a 5-a.  Umanismul, filosofia socială şi naturfilosofia    
                              în epoca Renaşterii
 
5.1. Umanismul epocii Renaşterii. Antropocentrismul şi problemele
       personalităţii..........................................................................................
5.2. Idei filosofice sociale în epoca Renaşterii..............................................
5.3. Filosofia naturii şi ştiinţa în epoca Renaşterii........................................
 
        T e m a  a 6-a.  Ontologia, gnoseologia şi metodele ştiinţifice 
                             în filosofia Modernă (sec.XVII-XVIII)
 
6.1. Caracteristica generală a epocii şi a filosofiei sec.XVII-XVIII.................
6.2. Cunoaşterea şi metodele ştiinţifice ale gîndirii filosofice moderne.
     Empirismul şi raţionalismul - principalele paradigme ale filosofiei
     Moderne.......................................................................................................
6.3. Învăţătura despre substanţă şi raţiune. Paradigma materialistă şi
     idealistă în filosofia sec.XVII-XVIII............................................................
6.4. Concepţiile filosofice ale iluminiştilor la sfîrşitul sec. al XVII-lea 
     şi începutul sec. al XVIII-lea. Problema omului..........................................
 
        T e m a  a 7-a.  Raţionalismul,  pozitivismul şi materialismul
                             dialectic  în sec. al XIX-lea
 
7.1. Condiţiile economice, sociopolitice şi tradiţiile spirituale ale apariţiei
     şi dezvoltării filosofiei clasice germane. Raţionalismul................................
7.2. Filosofia naturii, teoria cunoaşterii, conceptul de morală şi interpre-
     tarea omului în filosofia lui Im. Kant............................................................
7.3. Metoda dialectică şi sistemul filosofic al lui G. Hegel................................
7.4. Antropologismul, materialismul şi umanismul filosofiei lui
     L. Feuerbach.................................................................................................
7.5. Apariţia pozitivismului şi evoluţia materialismului în filosofia marxistă….
 
        T e m a  a 8-a.  Apariţia şi dezvoltarea gîndirii filosofice în 
  8.3. Gîndirea filosofică şi sociopolitică în sec.al XIX-lea. Iluminismul în
     Moldova istorică.............................
8.4. Filosofia secolului al XX-lea...................
 
        T e m a  a 9-a.  Problema existenţei omului şi a societăţii în
                             filosofia contemporană
 
9.1. Esenţa şi existenţa omului ca probleme filosofice .....................................
9.2. Problema existenţei omului în filosofia neotomistă....................................
9.3. Interpretarea existenţei omului şi a societăţii în existenţialism.....................
9.4. Esenţa omului în viziunea antropologiei filosofice şi antropologiei
    neofreudiste...............................................…...................................................
9.5. Învăţătura despre libertatea omului în filosofia neotomistă, în
    personalism şi existenţialism ........................................................................
 
 
Partea a II-a
 
 INIŢIERE ÎN BIOETICĂ
 
       T e m a 1-a.  Filosofie şi medicină: viziune bioetică
 
1.1. Unele probleme ale medicinei contemporane şi interpretarea lor
       filosofico-bioetică.....................................................................................
1.2. Evoluţia tabloului medical al lumii şi evaluarea lui etico-filosofică.........
1.3. Problema vieţii, morţii şi eutanasiei în condiţiile revoluţiei infor-
       maţional-tehnologice contemporane.......................................................
1.4. Biologie, medicină şi sinergetică: probleme de interacţiune şi              
       interconexiune..........................................................…………………...
 
        T e m a  a 2-a.  Bioetica ca orientare ştiinţifică
                             interdisciplinară şi ca institut social
 
2.1. Conceptul de bioetică, originea şi obiectul ei de studiu.............................
2.2. Principiile de bază şi modelele socioculturale ale bioeticii........................
2.3. Modul de abordare paternalist şi cel hermeneutic în bioetică.....................
2.4. Acordul informat - o nouă paradigmă a bioeticii............
 
        T e m a  a 3-a  Bioetica şi problema existenţei umane
 
3.1. Fenomenul Bioetică: aspectele sociofilosofic, axiologic, juridic şi cel
       medical.........................…………………………………………………...
3.2. Bioetica şi filosofia: probleme de interconexiune şi de interacţiune....…….
3.3. Imperativele morale ale medicului în viziunea bioetică...............................
3.4. Bioetica şi linitele umanităţii........................................................................
3.5. Bioetica, omul şi dezvoltarea noosferică a societăţii....................................
 
        T e m a  a 4-a.  Etica medicală drept compartiment al bioeticii
 
4.1. Etica profesională şi particularităţile ei în medicină.......................
4.2. Etica medicală şi nivelurile ei...........................
4.3. Categoriile de bază ale eticii medicale............................................
      Bibliografie selectivă.............................................................

 

 
Vizualizat: 4644     Download: 2260

Comentarii:


avatar


Materiale noi pe site:
Cele mai citite materiale:  
Design by Dr. wikko © 2019