...

                        

Anatomia omului [66]
Anatomia topografica [30]
Anestezie/Reanimare [17]
Alergologie [10]
Biochimia [38]
Biochimie Clinica [8]
Biofizica [12]
Biologie moleculara [28]
Biostatistica [7]
Boli Infectioase [12]
Boli infectioase la copii [27]
Boli profesionale [1]
Cardiologie [54]
Chimie bioorganică [4]
Chirurgie [65]
Chirurgia OMF [4]
Chirurgia pediatrica [15]
Cultura comunicarii [0]
Kinetoterapie [10]
Dermatologie [32]
Ecologie [2]
Endocrinologie [15]
Epidemiologie [9]
Examen de Stat USMF [18]
Farmacologie [30]
Filosofie si bioetica [17]
Fiziologia umana [42]
Fiziopatologie [37]
Ftiziopneumologie [11]
Gastroenterologie [34]
Genetica umana [39]
Geriatrie [2]
Ginecologie [22]
Igiena generala [29]
Imunologie [9]
Hematologie [31]
Hepatologie [5]
Histologie [17]
Medicina interna- Terapie [61]
Medicina de Familie [22]
Medicina de Laborator [1]
Medicina Militara [3]
Medicina legala [6]
Medicina sociala [2]
Microbiologie [14]
Morfopatologie [40]
Nefrologie [28]
Neurologie [25]
Neonatologie [16]
Nursing [7]
Obstetrica [28]
Oftalmologie [11]
ORL [10]
Oncologie [9]
Parazitologie [11]
Pediatrie si Puericultura [156]
Pneumologie [37]
Psihiatrie [56]
Psihologie [24]
Radiologie si Imagistica [38]
Reumatologie [33]
Sexologie [1]
Stomatologie [33]
Traumatologia si ortopedia [24]
Urgențe medicale [32]
Urologie [24]
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...


Ar putea sa te intereseze:


Medicina de Familie

Ghid de ingrijiri prenatale in sarcina cu risc scazut


·

   Medtorrents este comunitate libera, de acea Download-ul este gratuit.

   Puteti expedia materialele Dvs pe mail: admin@medtorrents.com

 

Rãspunsul la aceastã întrebare este clar öi limpede: pentru a oferi öi asigura îngrijiri de înaltã calitate profesionalã pacienüilor lor.
Ghidurile de practicã sunt recomandãri pentru diagnosticarea, monitorizarea ºi tratarea bolilor ºi acuzelor pacienüilor. Recomandãrile se bazeazã pe studiul celor mai recente publicaüii ºtiinüifice. O analizã atentã a acestor resurse relevã ce acüiuni de diagnosticare, terapie sau prevenüie s-au dovedit a fi cele mai eficiente în activitatea medicului de familie. La prima vedere poate pãrea foarte uºor sã scrii ghiduri. Nu este de loc aºa. Medici de familie cu experienüã studiazã literatura ºtiinüificã dupã o anumitã metodologie, evalueazã critic articolele aferente subiectului ºi fac o selecüie adecvatã a acestora. De ce medici de familie? Pentru cã numai ei ºtiu circumstanüele în care lucreazã medicul de familie. Aceste circumstanüe sunt deosebit de importante în realizarea unui ghid pe care ei inºiºi îl vor aplica. Faptul cã medicii de familie îºi elaboreazã propriile ghiduri folosind în acest scop metodologia europeanã ºi adaptând recomandãrile experienüei ºi activitãüilor lor, nu poate duce decât la creºterea calitãüii serviciilor oferite de aceºtia pacienüilor. Ghidurile nu pot fi copiate dupã cele ale altor tari. Ele reflectã adevãruri ºtiinüifice adaptate experienüei medicilor din üara unde îºi desfäºoarã activitatea. Acest lucru le conferã valoare ºi duce la dobândirea de înaltã expertizã calificatã. Cea mai buna formulã este ca fiecare tarã sã-ºi producã propriile ghiduri, în propria specialitate. Conüinutul ghidurilor üine seama de aspecte ca: funcüionarea ºi funcüionalitatea sistemului de sãnãtate, rolul medicului de familie în sistem, diviziunea atribuüiilor între ceilalüi specialiºti ºi medicul de familie etc.
Dupa elaborarea ghidurilor conform celor de mai sus, pasul urmãtor cel mai important este implementarea acestora în cabinetele medicilor de familie. În acest moment ne aflãm acum. Medicii de familie au nevoie de instruire în aplicarea ghidurilor. Aplicarea poate avea succes numai când medicul a înüeles foarte bine motivaüia pe care se bazeazã ghidurile. Numai înüelegând corect menirea acestora, medicul de familie le va folosi constructiv ºi în scopul pentru care au fost create. Un ghid este de fapt o informaüie data medicului care are datoria sã o foloseascã inteligent. Înüeleg prin aceasta cã în anumite situaüii medicul va reflecta, va analiza atent ºi va hotãrâ în ce cazuri nu va urma recomandãrile ghidului. Alegerea sa va fi bazatã pe consideraüii formulate cu argumente bine motivate. Pe scurt spus, ghidurile îl ajutã pe medicul de familie sã afle care este cel mai bun mod, bazat pe dovezi, de a trata o problemã în practica lui.

 

Vizualizat: 141     Download: 80

Comentarii:


avatar


Materiale noi pe site:Cele mai citite materiale:  
Design by Dr. wikko © 2018