...

                        

Anatomia omului [66]
Anatomia topografica [30]
Anestezie/Reanimare [17]
Alergologie [10]
Biochimia [38]
Biochimie Clinica [8]
Biofizica [12]
Biologie moleculara [28]
Biostatistica [7]
Boli Infectioase [12]
Boli infectioase la copii [27]
Boli profesionale [1]
Cardiologie [54]
Chimie bioorganică [4]
Chirurgie [65]
Chirurgia OMF [4]
Chirurgia pediatrica [15]
Cultura comunicarii [0]
Kinetoterapie [10]
Dermatologie [32]
Ecologie [2]
Endocrinologie [15]
Epidemiologie [9]
Examen de Stat USMF [18]
Farmacologie [30]
Filosofie si bioetica [17]
Fiziologia umana [42]
Fiziopatologie [37]
Ftiziopneumologie [11]
Gastroenterologie [34]
Genetica umana [39]
Geriatrie [2]
Ginecologie [22]
Igiena generala [29]
Imunologie [9]
Hematologie [31]
Hepatologie [5]
Histologie [17]
Medicina interna- Terapie [61]
Medicina de Familie [22]
Medicina de Laborator [1]
Medicina Militara [3]
Medicina legala [6]
Medicina sociala [2]
Microbiologie [14]
Morfopatologie [40]
Nefrologie [28]
Neurologie [25]
Neonatologie [16]
Nursing [7]
Obstetrica [28]
Oftalmologie [11]
ORL [10]
Oncologie [9]
Parazitologie [11]
Pediatrie si Puericultura [156]
Pneumologie [37]
Psihiatrie [56]
Psihologie [24]
Radiologie si Imagistica [38]
Reumatologie [33]
Sexologie [1]
Stomatologie [33]
Traumatologia si ortopedia [24]
Urgențe medicale [32]
Urologie [24]
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...


Ar putea sa te intereseze:


Medicina de Familie

Raspunsuri la examenul Medicina de familie , anul II specialitatea Medicina de familie


·

   Medtorrents este comunitate libera, de acea Download-ul este gratuit.

   Puteti expedia materialele Dvs pe mail: admin@medtorrents.com

 

Aspectele etice in MF. Drepturile pacientilor si obligatiile MF. Consimtamintul informat, tipuri. Confidentialitatea. Realizarea in practica. Legislatia RM cu privire la drepturile si responsabilitatile medicilor si pacientilor.

Aspectele etice in medicina de familie se bazeaza pe 4 principii de baza:

-autonomia(dreptul persoanei de asi determina liber regulile)

-nedaunarea(de a nu face rau)

-binefacerea( prevenirea raului si bunastarea pacientului)

-justitia( echitarea, dreptatea)

Drepturile pacientilor:

a) asistenţă medicală gratuită în volumul stabilit de legislaţie;

b) atitudine respectuoasă şi umană din partea prestatorului de servicii de sănătate, indiferent de vîrstă, sex, apartenenţă etnică, statut socioeconomic, convingeri politice şi religioase;

c) securitate a vieţii personale, integritate fizică, psihică şi morală, cu asigurarea discreţiei în timpul acordării serviciilor de sănătate;

d) reducere a suferinţei şi atenuare a durerii, provocate de o îmbolnăvire şi/sau intervenţie medicală, prin toate metodele şi mijloacele legale disponibile, determinate de nivelul existent al ştiinţei medicale şi de posibilităţile reale ale prestatorului de servicii de sănătate;

e) opinie medicală alternativă şi primirea recomandărilor altor specialişti, la solicitarea sa ori a reprezentantului său legal (a rudei apropiate), în modul stabilit de legislaţie;

f) asigurare de asistenţă medicală (obligatorie şi benevolă), în conformitate cu legislaţia;

g) informaţii cu privire la prestatorul de servicii de sănătate, profilul, volumul, calitatea, costul şi modalitatea de prestare a serviciilor respective;

h) examinare, tratament şi întreţinere în condiţii adecvate normelor sanitaro-igienice;

i) informaţii exhaustive cu privire la propria sănătate, metodele de diagnostic, tratament şi recuperare, profilaxie, precum şi la riscul potenţial şi eficienţa terapeutică a acestora;

j) informaţie completă privind factorii nocivi ai mediului ambiant;

k) exprimare benevolă a consimţămîntului sau refuzului la intervenţie medicală şi la participare la cercetarea biomedicală (studiul clinic), în modul stabilit de prezenta lege şi de alte acte normative;

l) acceptare sau refuz în ce priveşte efectuarea ritualurilor religioase în perioada spitalizării în instituţia medico-sanitară, dacă aceasta nu afectează activitatea ei şi nu provoacă prejudiciu moral altor pacienţi;

m) asistenţă a avocatului sau a unui alt reprezentant în scopul protecţiei intereselor sale, în modul stabilit de legislaţie;

n) informaţie privind rezultatele examinării plîngerilor şi solicitărilor, în modul stabilit de legislaţie;

o) atacare, pe cale extrajudiciară şi judiciară, a acţiunilor lucrătorilor medicali şi ale altor prestatori ai serviciilor de sănătate, precum şi a funcţionarilor responsabili de garantarea asistenţei medicaleşi a serviciilor aferente în volumul prevăzut de legislaţie;

p) îngrijire terminală demnă de o fiinţă umană;q) despăgubire a daunelor aduse sănătăţii, conform legislaţiei.

Obligatiile MF:

a) sa respecte cu strictete drepturile si interesele legitime ale pacientului;

b) sa-si perfectioneze in permanenta cunostintele profesionale;

c) sa asigure tratamentul pina la insanatosirea pacientului sau pina la trecerea lui in ingrijirea unui alt medic;

d) sa evite imbolnavirile iatrogene;

e) sa pastreze secretul informatiilor personale de care a luat cunostinta in exercitarea profesiunii, cu exceptia cazurilor prevazute de prezenta lege si de legislatia privind accesul la informatii;

f) sa inceapa tratamentul numai dupa o examinare medicala efectuata personal, iar in cazuri exceptionale, de urgenta, sa dea indicatii de tratament prin mijloacele de telecomunicatie;

g) sa acorde primul ajutor medical de urgenta, indiferent de timpul, locul si de alte circumstante ale situatiei;

h) sa ceara consimtamintul pacientului pentru orice prestare medicala conform legislatiei;

i) sa cunoasca si sa exercite in permanenta atributiile de serviciu;

j) sa consemneze refuzul pacientului pentru orice prestare medicala;

k) sa informeze pacientul direct sau prin intermediul reprezentantilor legali ori al rudelor lui apropiate despre starea sanatatii acestuia;

l) sa respecte normele etico-profesionale;

m) sa execute alte obligatii prevazute de legislatie.

(2) In executarea obligatiilor sale profesionale, medicul nu este in drept sa supuna pacientul unui risc nejustificat, nici chiar cu acordul acestuia.

(3) Se interzice satisfacerea rugamintii bolnavului de a i se curma viata (eutanasierea).

-Sa acorde ingrijiri medicale asiguratilor, in caz de boala sau accident

-Sa utilizeze ln conditii de eficienta fondurile primate

-Sa actualizeze lista cu asigurati ori de cite ori apar modificari

-Sa inforrmeze in timp util casa de asigurari despre modificirile survenite

-Sa acorde servicii medicale fara discriminare folosind formele cele mai eficiente si economice de tratament

-Sa elibereze certificate medicale conform prevederilor in vigoare

Consimtamintul informat, tipuri: ii da pacientului puterea si ii ofera posibilitatea de a participa la luarea unor decizii importante pentru el, atita timp cit el doreste si are capacitatea de a o face. Consintamintul este trasatura de baza a relatiei medic-pacient, fiind expresia adevaratei fidelitati profesionale,apara siguranta autonomiei pacientului, acorda pacientului putere juridica.Consintamintul poate fi in scris sau oral si se perfecteaza prin inscrierea in documentatia medicala a acestuia cu semnarea obligatorie de catre pacient sau reprezentantul sau legal si medicul currant.

Tipuri:

-explicit(prin semnarea unui formular)

-tacit(dedus, decizie care nu este exprimat)

-implicit(care se intelege de la sine)

-prezumtiv( presupus, reiesit din presupunerea ca asta ar fi fost decizia, daca pacientul ar fi fost in stare sa o ia)

Confidentialitatea: medicul din punct de vedere etic si legal, este dator sa respecte dreptul pacientului la confidentialitate. La baza acestui drept sta autonomia pacientului. Toate infomatiile medicale asupra sanatatii pacientului vor fi prestate in regim de confidenlialitare,chiar si dupa moartea pacientului.

Informatia confidentiala poate fi divulgata numai pe baza consimtamintului explicit al pacientului sau unei dispozitii judiciare.

Legislatia RM cu privire la drepturile si responsabilitatile medicilor si pacientilor:

-Legea RM nr. 263-XVI din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, Monitorul Oficial nr. 176-181 din 30.12.2005: prezenta lege are drept scop consolidarea drepturilor fundamentale ale omului în sistemul serviciilor de sănătate, asigurarea respectării demnităţii şi integrităţii pacientului şi sporirea rolului participativ al persoanelor la adoptarea deciziilor de sănătate.

-Legea RM nr. 264 din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic, Monitorul Oficial Nr. 172-175 din 23.12.2005: stabileşte bazele juridice şi reglementează condiţiile organizatorice şi formele exercitării profesiunii de medic. Prezenta lege stabileşte cerinţele faţă de persoana care doreşte să practice profesiunea de medic, drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile generale pentru a exercita această profesiune conform jurămîntului medicului.

5.Pacientul in contextul familiei. Definitia familiei. Tipurile si functiile familiei. Factorii ce influenteaza starea de sanatate a familiei.

Una dintre functiile cele mai importante ale medicinii de familie este asistenta medicala a familiei. Cunoasterea relatiilor familiale, a influentelor fizice si psihice ale membrilor unei familii, observarea mediului familial unde pacientul este ingrijit sau unde se afla neaparat in fata bolii, ofera medicului de familie o mai buna intelegere a posibilitatilor si imposibilitatilor de prevenire, diagnostic si terapie. Este important ca MF sa-si formeze o imagine reala atit asupra problemelor medicale ale unei familii, cit si asupra problemelor psihologice, sociale si economice care ar putea influenta starea de sanatate a familiei.In anumite situatii problemele familial pot influenta sau chiar determina aparitia anumitor boli, iar MF trebuie sa fie pregatit sa le identifice la timp sis a incerce sa le influenteze in scopul depasirii lor. Este dovedit ca pacientul prefer implicarea familiei in suportul si ingrijirea sa.

Definitia: este un grup social realizat prin casatorie alcatuit din personae care traiesc impreuna, au gospodarie casnica comuna, sunt legati prin anumite relatii natural-biologice, psihologice, morale si juridice, si care raspund una pentru alta in fata societatii.

Tipurile:

1. traditionala:

-familia nuclear

-diada nuclear

-familia largita

-cu un singur parinte

-poligama

2.netraditionala:

-familia consensuala

-binucleara

-reconstituita

-homosexuali

-relatii de familie afiliate

Functiile:

-functia economica

-de socializare

-de solidaritate

-sexual-reproductiva

-protectia membrilor de familie

-educarea si socializarea familiei

-ingrijirea copiilor si virstnicilor

-angajamentul emotional, social si economic dintre soti

Factorii ce influenteaza starea de sanatate a familiei:

-membrii familiei, relatiile dintre membri

-habitatul(locuinta, locul , pozitia, nr de camera, incalzirea, aprovizionarea cu apa, dotari igieno sanitare)

-alimentatia( adecvarea virstei si activitatilor, compozitia, obiceiurilor, preferinte, surse de aprovizionare, riscuri)

-activitatea profesionala( profesia membrilor, timpul de lucru, satisfactii profesionale)

-nivelul economic(venitul familiei, satisfacerea nevoilor membrilor familiei)

-nivelul cultural( nivelul de educatie)

-odihna si timpul liber(concediile de odihna, calatoriile, excursii)

-relatiile sociale( cu vecinii, cu rudele, certuri, tensiuni psihice, neincredere

-alimentatie necorespunzatoare( consum excesiv de sare, mese neregulate)

-obiceiuri( alcool, fumatul, sedentarismul, droguri etc.)

Acesti factori pot contribui pe de o parte la aparitia unor boli genetice, a unor boli produse de factorii de mediu in care traieste familia respectiva.

Vizualizat: 398     Download: 145

Comentarii:


avatar


Materiale noi pe site:Cele mai citite materiale:  
Design by Dr. wikko © 2018