...

                        

Anatomia omului [65]
Anatomia topografica [30]
Anestezie/Reanimare [17]
Alergologie [10]
Biochimia [38]
Biochimie Clinica [8]
Biofizica [14]
Biologie moleculara [28]
Biostatistica [7]
Boli Infectioase [12]
Boli infectioase la copii [27]
Boli profesionale [1]
Cardiologie [54]
Chimie bioorganică [4]
Chirurgie [65]
Chirurgia OMF [4]
Chirurgia pediatrica [15]
Cultura comunicarii [0]
Kinetoterapie [10]
Dermatologie [34]
Ecologie [2]
Endocrinologie [15]
Epidemiologie [9]
Examen de Stat USMF [18]
Farmacologie [30]
Filosofie si bioetica [19]
Fiziologia umana [41]
Fiziopatologie [37]
Ftiziopneumologie [11]
Gastroenterologie [34]
Genetica umana [39]
Geriatrie [2]
Ginecologie [22]
Igiena generala [29]
Imunologie [9]
Hematologie [31]
Hepatologie [5]
Histologie [18]
Medicina interna- Terapie [60]
Medicina de Familie [23]
Medicina de Laborator [1]
Medicina Militara [3]
Medicina legala [6]
Medicina sociala [2]
Microbiologie [14]
Morfopatologie [40]
Nefrologie [28]
Neurologie [25]
Neonatologie [16]
Nursing [7]
Obstetrica [28]
Oftalmologie [11]
ORL [11]
Oncologie [9]
Parazitologie [29]
Pediatrie si Puericultura [156]
Pneumologie [37]
Psihiatrie [56]
Psihologie [24]
Radiologie si Imagistica [38]
Reumatologie [33]
Sexologie [1]
Stomatologie [33]
Traumatologia si ortopedia [24]
Urgențe medicale [32]
Urologie [24]
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...


Ar putea sa te intereseze:


Medicina sociala

Medicina sociala ca stiinta


·

   Medtorrents este comunitate libera, de acea Download-ul este gratuit.

   Puteti expedia materialele Dvs pe mail: admin@medtorrents.com

 

MEDICINA SOCIALĂ reprezintă

Un sistem de măsuri de stat, la nivel de grup şi individuale, orientate spre  profilaxia  maladiilor, reducerea invalidităţii şi decesului prematur, asigurarea accesului universal la serviciile calitative de sănătate şi medicale în baza efortului conjugat al societăţii, optimizării proceselor de organizare, planificare, gestionare şi economico-financiare în sistemul de sănătate.

 

SARCINI  (OMS):

•REZOLVAREA PROBLEMELOR SĂNĂTĂŢII ÎN ASPECT POLITIC;

•ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICIILE MEDICALE CALITATIVE;

•ASIGURAREA ACTIVITĂŢILOR CE ŢIN DE SECURITATEA SĂNĂTĂŢII;

•PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII ŞI PROFILACTICA MALADIILOR

Aceste sarcini au fost puse pe baza dezvoltării principiilor de metode în Medicina Socială

 

•SĂNĂTATEA PUBLICĂ - este un ansamblu de măsuri ştiinţifico- practice, organizatorice,administrative şi de alt gen, destinate prevenirii bolilor, prelungirii vieţii şi promovării sănătăţii prin eforturile şi alegerea informată a societăţii, comunităţilor publice, private şi indivizilor

•SĂNĂTATEA PUBLICĂ

REGIUNEA EUROPEANĂ A OMS UTILIZEAZĂ DEFINIȚIA LUI ACHESON A SĂNĂTĂȚII PUBLICE: ”ȘTIINȚA ȘI ARTA DE A PREVENI MALADII, A PRELUNGI VIAȚA ȘI A PROMOVA SĂNĂTATEA PRIN INTERMEDIUL UNOR EFORTURI ORGANIZATE ALE SOCIETĂȚII”. ACEST OBIECTIV ESTE REALIZAT PRIN INSTITUȚII PUBLICE ȘI ACȚIUNI

SĂNĂTATEA PUBLICĂ INCLUDE SERVICII TRADIȚIONALE, CUM AR FI ANALIZA SITUAȚIEI CU PRIVIRE LA SĂNĂTATE, SUPRAVEGHEREA SĂNĂTĂȚII, PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII, PREVENIREA, CONTROLUL BOLILOR INFECȚIOASE, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI SALUBRIZAREA, PREGĂTIREA ȘI RĂSPUNSUL LA DEZASTRE ȘI URGENȚE DE SĂNĂTATE, SĂNĂTATEA OCUPAȚIONALĂ ȘI ALTELE.

•SĂNĂTATE INDIVIDUALĂ

•“Stare de bine completă din punct

 de vedere fizic, mintal şi social şi nu

 numai absenţa bolii sau infirmităţii”.

•SLOGANUL DE REPER:  SANATATE

S -  SIGURANTA PACIENTULUI

A -   ACCES UNIVERSAL LA SERVICII DE         SANATATE

N -   NOUTĂŢI ŞI INOVAŢIE

A -   ABNEGAŢIE

T -  TRANSPARENŢĂ ÎN ELABORAREA ŞI                       IMPLEMENTAREA POLITICILOR DE SANATATE

A - ABILITATEA DE A  REYOLVA PROBLEMELE

T - TOLERANŢA FAŢĂ DE OPINIILE CONTRARE

E - ECHITATE FINANCIARĂ

 

Programul de dezvoltare strrategica 2012-2014

•FACTORII  CE  INFLUENȚEAZĂ SĂNĂTATEA  ÎN  MOLDOVA

I. SOCIO-ECONOMICI – 40%

II. COMPORTAMENTALI – 30%

III. MEDICALI – 20%

IV. DE MEDIU – 10%

•STRATEGIA ÎN MATERIE DE SĂNĂTATE PENTRU UE(aa.2008-2013)

Cartea albă intitulată la 23.10.2007

”ÎMPREUNĂ PENTRU SĂNĂTATE”

PRINCIPIILE:

1.O STRATEGIE BAZATĂ PE VALORI COMUNE ÎN MATERIE DE SĂNĂTATE (universalitatea, accesul la îngrijiri medicale de calitate, echitatea și solidaritatea, reducerea inegalităților)

•CONTINUARE

2.SĂNĂTATEA ESTE BUNUL CEL MAI DE PREȚ(sunt necesare studii analitice privind legăturile economice între starea sănătății, investițiile din domeniul sănătății și creșterea economică)

3.SĂNĂTATEA ÎN CADRUL TUTUROR POLITICILOR(stabilirea de sinergii între toate sectoarele primordiale pentru sănătate)

4.MEDIATIZAREA MAI ACCENTUATĂ A PRINCIPIILOR UE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII PE PLAN MONDIAL

•CONTINUARE

OBIECTIVELE

1.FAVORIZAREA UNEI STĂRI BUNE DE SĂNĂTATE ÎNTR-O EUROPĂ CARE ÎMBĂTRÎNEȘTE(natalitatea scăzută și îmbătrînirea populației va duce la o cerere sporită de servicii de sănătate)

2.PROTEJAREA CETĂȚENILOR DE AMENINȚĂRILE ADUSE SĂNĂTĂȚII(epidemiile, bioterorizmul, îmbătrînirea, stilul de viață, bolile asociate, sărăcia)

3.PROMOVAREA UNOR SISTEME DE SĂNĂTATE DINAMICE ȘI A NOILOR TEHNOLOGII(măsuri pentru spriginirea statelor membre a UE în gestionarea inovațiilor în sistemul sanitar).

•COMISIA  EUROPEANĂ  PROPUNE  PATRU CĂI  DE ÎMBUNĂTĂȚIRE  A  SĂNĂTĂȚII GLOBALE

(Programul 7 cadru al UE pentru cercetare aprobat la 31.03.2010)

1.CONSOLIDAREA GUVERNANȚEI GLOBALE ÎN MATERIAL DE SĂNĂTATE.

2. ASIGURAREA UNIVERSALĂ CU SERVICII MEDICALE

3. ASIGURAREA UNEI MAI MARI COERENȚE A POLITICILOR UE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SĂNĂTATEA GLOBALĂ.

4.SPORIREA BAZEI  DE CUNOȘTINȚE PRIVIND SĂNĂTATEA GLOBALĂ.

•CONTINUARE

VALEOLOGIA - ȘTIINȚA DESPRE SĂNĂTATEA INDIVIDUALĂ

SANOLOGIA - ȘTIINȚA OMULUI SĂNĂTOS

”MENS SANA IN CORPORA EST” (din grecește)

•CARTA EUROPEANĂ A DREPTURILOR PACIENȚILOR ÎN SĂNĂTATE

1.DREPTUL LA MĂSURI PREVENTIVE

2.ACCESIBILITATE

3.INFORMARE CORECTĂ

4.CONSIMȚĂMÎNTUL INFORMAT

5.ALEGERE LIBERĂ A MEDICULUI ȘI A INSTITUȚIEI MEDICALE

6.RESPECTUL INTIMITĂȚII ȘI CONFIDENȚIALITATE

7.RESPECT PENTRU TIMPUL PACIENTULUI

8.RESPECTAREA STANDARDELOR DE CALITATE

9.SIGURANȚĂ

10.INOVAȚIE

•CONTINUARE

11. EVITAREA SUFERINȚEI ȘI DURERII CARE NU SUNT JUSTIFICATE

12. TRATAMENTUL PERSONALIZAT

13. DREPTUL DE A MANIFESTA NEMULȚUMIREA

14. DREPTUL DE A FI COMPENSAT

•10 LUCRURI CARE NE FAC FERICIȚI

1.NU ATRAGEȚI ATENȚIE MULTĂ PĂRERILOR ALTORA

2.PRIVIȚI SITUAȚIA CREATĂ LINIȘTIT

3.NU REGRETAȚI  DESPRE SITUAȚII NEREALIZATE (sindromul hiperresponsabilității)

4.ÎNCERCAȚI SĂ FIȚI BINEVOITOR

5.MAI FRECVENT APRECIAȚI MOMENTELE FERICITE ALE VIEȚII

•CONTINUARE

6. ÎNCERCAȚI SĂ FIȚI AUTOCRITIC

7. TRĂIȚI CU ZIUA DE ASTĂZI

8. BUCURAȚIVĂ DE TOT CE VĂ ÎNCONJOARĂ

9. NU FIȚI INVIDIOS

10. COMUNICAȚI NUMAI CU PERSOANE AGREABILE

•OMS EVIDENȚIAZĂ 5 CAUZE CE INFLUENȚEAZĂ ASUPRA MORTALITĂȚII GENERALE

1.DEFICITUL MASEI CORPORALE LA COPII;

2.SEXUL NEPROTEJAT;

3.ALCOOLIZMUL, NARCOMANIA, FUMATUL;

4.APA POLUATĂ, NERESPECTAREA NORMELOR SANITARO-IGIENICE;

5.HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ.

•OMS EVIDENȚIAZĂ 8 FACTORI DE RISC AL
 MALADIILOR ISCHEMICE – CAUZĂ  PRINCIPALĂ 
A  MORTALITĂȚII GENERALE

1.ABUZ  DE  ALCOOL;

2.DIABETUL  ZAHARAT;

3.FUMATUL;

4.HIPERTENSIUNEA  ARTERIALĂ;

5.OBEZITATEA;

6.NIVELUL  MAJORAT  A  COLESTEROLULUI;

7.HIPODINAMIA;

8.INSUFICIENȚĂ  ÎN  RAȚIONUL  DE  ALIMENTAȚIE CU  FRUCTE  ȘI  LEGUME

ACEȘTI FACTORI  DE  RISC  MICȘOREAZĂ SPERANȚA  DE  VIAȚĂ CU  APROXIMATIV  7  ANI.

•PROBLEMELE GLOBALE ALE CIVILIZAȚIEI

•CRIZA ENERGETICĂ GLOBALĂ;

•CRIZA ALIMENTAȚIEI;

•CRIZA DEMOGRAFICĂ;
PROBLEMELE ECOLOGICE;

•DEZECHILIBRAREA JEOFIZICĂ;

•PROBLEMELE OCROTIRII SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI.

•TENDINȚE PRINCIPALE ÎN
SĂNĂTATEA GLOBALĂ

1.INOVAȚIA ȘI CEREREA VA CREȘTE ÎN ECONOMIILE EMERGENTE

2.MEDICINA PERSONALIZATĂ ȘI PROGRESE TEHNOLOGICE

3.PROCESUL DE ÎMBĂTRÎNIRE A POPULAȚIEI VA COPLEȘI SISTEMUL

4.COSTURI MAJORATE

5.PANDEMII GLOBALE

•CONTINUARE

6.PROVOCĂRI ECOLOGICE

7.FURNIZAREA DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ DIN PARTEA UNOR PERSOANE CARE NU SUNT MEDICI

8.ROLUL TOT MAI IMPORTANT AL FILANTROPIEI

9.PREVENIREA ESTE URMĂTOAREA MARE OPORTUNITATE ÎN AFACERI

10.TURISM MEDICAL

•CONTINUARE

3.DE FINANȚARE

•DETERMINAREA PRIORITĂȚILOR

•ASIGURAREA RITMICĂ

•DISTRIBUIRE SPECIALĂ

4.DE CUNOȘTINȚE

•A VREA

•A ȘTI

•A PUTEA

•PROCESUL “SĂNĂTATEA – BOALA”
şi posibilităţile de intervenţie

                   •FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ STAREA DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI

1.FACTORII BIOLOGI

(ereditate, caracteristici demografice ale  populaţiei);

2.FACTORII AMBIENTALI

(mediului fizic şi social, socio-culturali, educaţionali);

 

•CONTINUARE

3. FACTORII COMPORTAMENTALI:

(atitudinile, obiceiurile(stilul de viaţă – este suma factorilor sociali şi al comportamentelor);

4. SERVICIILE DE SĂNĂTATE

(prevenire, curative, recuperatorii).

•DOMENIILE PRINCIPALE ALE MEDICINII SOCIALE

•DEMOGRAFIA

•BIOSTATISTICA

•EPIDEMIOLOGIA

•APLICAREA ŞTIINŢELOR SOCIALE ŞI COMPORTAMENTALE LA SOCIETATE

•CONTINUARE

•CONDUCEREA SERVICIILOR MEDICO-SOCIALE

•DREPTUL

•ETICA ŞI DEONTOLOGIA

•PLANIFICAREA, ECONOMIA ŞI FINANŢAREA

•ASPECTE  CONCEPTUALE CONTEMPORANE ALE SĂNĂTĂȚII

•REALIZAREA PRINCIPIILOR DECLARAŢIEI LA ALMA-ATA;

•ASIGURAREA MOTIVOŢIONALĂ A SĂNĂTĂŢII INDIVIDUALE;

•REORIENTAREA SCOPURILOR ÎN SISTEMUL DE SĂNĂTATE;

•ASIGURAREA SECURITĂŢII SĂNĂTĂŢII;

•CONTINUARE

•MONITORINGUL SĂNĂTĂŢII;

•GESTIONAREA SISTEMULUI SĂNĂTĂŢII CA SISTEM ECONOMIC.

        Medicina Socială contemporană – este nu numai o concepţie, pe cît este o filosofie care are tendinţe de a îmbogăţi ce este vechi şi a crea ceva nou.

•SCOPUL ASIGURĂRII SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI

 ESTE SĂ REDUCĂ:

 

1.DISCOMFORTUL

2.BOALA

3.INCAPACITATEA (invaliditatea,handicapul)

4.DECESUL PREMATUR

•Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (pînă a.2015)

•REDUCEREA CU JUMĂTATE A SĂRĂCIEI EXTREME ŞI FOAMEI;

•ASIGURAREA EDUCAŢIEI PRIMARE PENTRU TOŢI;

•PROMOVAREA EGALITĂŢII DINTRE GENURI ŞI FORTIFICAREA POZIŢIEI FEMEII;

•CONTINUARE

•REDUCEREA CU DOUĂ TREIMI A MORTALITĂŢII COPIILOR PÎNĂ LA 5 ANI;

•DIMINUAREA CU TREI PĂTRÎMI A MORTALITĂŢII MATERNE;

•STOPAREA ŞI INVERSAREA TENDINŢEI ACTUALE DE PROPAGARE A MALADIEI HIV/SIDA,PALUDISMULUI ŞI ALTOR MALADII;

•CREAREA UNUI PARTENERIAT GLOBAL PENTRU DEZVOLTARE.

•21 DE SCOPURI PENTRU SECOLUL 21

1.SOLIDARITATE EUROPEANĂ PENTRU SĂNĂTATE.

2.ECHITATE ÎN SĂNĂTATE.

3.RESPONSABILITATEA PENTRU SĂNĂTATE.

4.UN ÎNCEPUT DE VIAŢĂ SĂNĂTOS.

5.SĂNĂTATEA PENTRU TINERET.

6.MATURITATEA SĂNĂTOASĂ.

•CONTINUARE

7.SĂNĂTATE MINTALĂ BUNĂ.

8.REDUCEREA NUMĂRULUI DE BOLI TRANSMISIBILE.

9.REDUCEREA NUMĂRULUI DE BOLI NETRANSMISIBILE.

10.REDUCEREA CAZURILOR DE INVALIDIZARE CA REZULTAT AL VIOLENŢEI ŞI ACCIDENTELOR.

•CONTINUARE

11.UN  MEDIU AMBIANT SĂNĂTOS ŞI SIGUR.

12.MOD DE VIAŢĂ SĂNĂTOS.

13.DIMINUAREA DAUNELOR, DETERMINATE DE CONSUMUL DE ALCOOL, DROGURI, TUTUN.

14.CREAREA CONDIŢIILOR ADECVATE UNEI BUNE STĂRI DE SĂNĂTATE.

•CONTINUARE

15.UN SISTEM INTEGRU DE OCROTIRE A SĂNĂTĂŢII.

16.UN MANAGEMENT CARE SĂ ASIGURE O ÎNGRIJIRE CALITATIVĂ.

17.FINANŢAREA SISTEMULUI DE OCROTIRE A SĂNĂTĂŢII,ALOCAREA DE RESURSE FINANCIARE.

18.MOBILIZAREA RESURSELOR CE VIZEAZĂ SĂNĂTATEA.

•CONTINUARE

19.CERCETARE ŞI CUNOŞTINŢE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII.

20.POLITICI ŞI STRATEGII ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII.

21.MOBILIZAREA PARTENERILOR ÎN VEDEREA OCROTIRII SĂNĂTĂŢII PUBLICE.

•POLITICA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE A REPUBLICII MOLDOVA

•POLITICA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE: CADRU GENERAL.

•ASIGURAREA SECURITĂŢII ECONOMICE ŞI SOCIALE.

•PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII ŞI PREVENIREA BOLILOR.

•ASIGURAREA UNUI ÎNCEPUT SĂNĂTOS DE VIAŢĂ.

•SĂNĂTATEA TINEREI GENERAŢII.

•VÎRSTNICI SĂNĂTOŞI ŞI ACTIVI.

•CONTINUARE

•CONTROLUL BOLILOR CRONICE NECONTAGIOASE.

•UN MDIU SALUBRU PENTRU O SĂNĂTATE MAI BUNĂ.

•ALIMENTAREA RAŢIONALĂ ŞI ACTIVITATEA FIZICĂ SPORITĂ.

•O SOCIETATE FĂRĂ TUTUN, ALCOOL ŞI DROGURI.

•VIAŢĂ FĂRĂ VIOLENŢĂ ŞI TRAUME.

•CONTINUARE

•ASIGURAREA CONDIŢIILOR PENTRU AMELIORAREA SĂNĂTĂŢII MINTALE.

•CONTROLUL MALADIILOR CONTAGIOASE.

•OBŢINEREA DE NOI PERFORMANŢE ÎN SISTEMUL DE OCROTIRE A SĂNĂTĂŢII.

•POLITICĂ

   MANIFESTAREA UNOR SCOPURI ŞI OBIECTIVE PENTRU OBŢINEREA UNUI REZULTAT SCONTAT SAU A UNEI SCHIMBĂRI ŞI STABILIREA PRIORITĂŢILOR PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR DATE.

•POLITICA NAŢIONALĂ A SĂNĂTĂŢII (PNS)

•Este o totalitate de priorităţi, strategii şi acţiuni implementate în mod coordonat la nivel naţional şi local pentru realizarea scopului principal – protecţia şi ameliorarea sănătăţii populaţiei.

•ETAPELE ÎN ELABORAREA POLITICII DE SĂNĂTATE

•EVALUAREA SITUAŢIEI.

•OBŢINEREA CONŞTIENTIZĂRII.

•OBŢINEREA UNUI CONSENS ÎN CEEA CE PRIVEŞTE VALORILE, OBIECTIVELE ŞI PRIORITĂŢILE.

•CONSTITUIREA PROCESULUI ŞI STRUCTURILOR DE DEZVOLTARE A PNS.

•STABILIREA PRIORITĂŢILOR.

•LEGITIMAREA PROCESULUI.

•OBŢINEREA UNEI SUSŢINERI PENTRU IMPLEMENTARE.

•PRIORITĂȚILE OMS ÎN SĂNĂTATE

•SINTEZA REZULTATELOR ŞTIINŢEI ŞI PRACTICEI;

•ELABORAREA STANDARDELOR UNICE PENTRU ŢĂRI;

•ORIENTAREA SPRE UTILIZAREA METODELOR PROFILACTICE ŞI DE PREVENŢIE LA NIVEL INDIVIDUAL;

•INTEGRAREA DISCIPLINILOR TRADIŢIONALE CU EPIDEMIOLOGIA,MANAGEMENTUL

•CONTINUARE

•ÎNŢELEGEREA CĂ SĂNĂTATEA DEPINDE DE FACTORII SOCIALI ŞI ECONOMICI(productivitatea socială şi economică);

•DETERMINAREA PRIORITĂŢILOR ÎN DISTRIBUIREA RESURSELOR ŞI ORGANIZAREA ECONOMICĂ A INSTITUŢIEI

•CONTINUARE

•INCLUDEREA ASPECTELOR SĂNĂTĂŢII ÎN PROBLEMELE GENERALE DE DEZVOLTARE A SOCIETĂŢII;

•EVIDENŢIEREA ROLULUI EPIDEMIOLOGIEI ÎN PROMOVAREA ŞI AMELIORAREA SĂNĂTĂŢII.

•CARTA ŞI DECLARAŢIA
de la Talin (Estonia) pe sistemele de sănătate pentru sănătate şi bunăstare(53 ţări participante)
25 – 27 iunie 2008

TREI DETERMINANTE ALE SĂNĂTĂŢII:

1.SOCIALE

2.ECOLOGICE

3.ECONOMICE

•SĂNĂTATE 2020: UN CADRU EUROPEAN DE POLITICI

 

  • SCOPURILE STRATEGICE ALE STRATEGIEI SĂNĂTATE 2020

•1.ÎMBUNĂTĂȚIREA SĂNĂTĂȚII PENTRU TOȚI ȘI REDUCEREA INEGALITĂȚILOR ÎN SĂNĂTATE

•2.PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI ȘI A GUVERNĂRII PARTICIPATIVE PENTRU SĂNĂTATE

•PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE STRATEGIEI SĂNĂTATE 2020

SĂNĂTATE 2020 ÎȘI PROPUNE DREPT SCOP SĂ AIBĂ UN  IMPACT MĂSURABIL ASUPRA SĂNĂTĂȚII ÎN REGIUNE.

OBIECTIVELE DE MAI JOS AU FOST CONVENITE DE STATELE MEMBRE:

1.REDUCEREA MORTALITĂȚII PREMATURE ÎN REGIUNEA EUROPEANĂ CĂTRE 2020

2.SPORIREA SPERANȚEI DE VIAȚĂ ÎN REGIUNEA EUROPEANĂ

•CONTINUARE

3.REDUCEREA INEGALITĂȚII ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ÎN REGIUNEA EUROPEANĂ

4.CONSOLIDAREA BUNĂSTĂRII POPULAȚIEI DIN REGIUNEA EUROPEANĂ

5.ASIGURAREA ACOPERIRII UNIVERSALE ȘI A DREPTULUI LA CEL MAI ÎNALT STANDARD REALIZABIL DE SĂNĂTATE

6.STABILIREA UNOR OBIECTVE ȘI ȚINTE NAȚIONALE CU PRIVIRE LA SĂNĂTATE ÎN STATELE MEMBRE

PENTRU MONITORIZAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR ȘI ȚINTELOR NAȚIONALE POATE FI UTILIZAT UN SET DE INDICATORI CONVENIT ÎN MOD VOLUNTAR DE STATELE MEMBRE

•CONLUCRAREA ÎN DOMENIUL PRIORITĂȚILOR STRATEGICE COMUNE PENTRU SĂNĂTATE

•INVESTIREA ÎN SĂNĂTATE LA TOATE ETAPELE DE VIAȚĂ ȘI ABILITAREA CETĂȚENILOR;

•ABORDAREA PROVOCĂRILOR MAJORE DIN REGIUNE CU PRIVIRE LA BOLILE TRANSMISIBILE ȘI CELE NETRANSMISIBILE;

•CONSOLIDAREA SISTEMELOR DE SĂNĂTATE CENTRALE PE OAMENI,CAPACITĂȚILOR SĂNĂTĂȚII PUBLICE ȘI A NIVELULUI DE PREGĂTIRE,SUPRAVEGHERE ȘI RĂSPUNS LA SITUAȚII EXCEPȚIONALE;

•RIDICAREA NIVELULUI DE REZISTENȚĂ AL COMUNITĂȚILOR LOCALE ȘI CREAREA UNOR MEDII DE SUSȚINERE.

•PE CE SE BAZEAZĂ REALIZAREA PRIORITĂȚILOR ÎN DIFERITE ȚĂRI

ÎN SPIRITUL COERENȚEI ȘI CONSISTENȚEI,CELE PATRU DOMENII PRIORITARE SE BAZEAZĂ PE „CATEGORIILE PENTRU FIXAREA PRIORITĂȚILOR ȘI PROGRAMELOR ÎN CADRUL OMS”.

CELE PATRU DOMENII PRIORITARE SUNT INTERCORELATE, INTERDEPENDENTE, COMPLETÎNDU-SE RECIPROC.

REALIZAREA CELOR PATRU PRIORITĂȚI NECESITĂ O COMBINAȚIE A UNORI ABORDĂRI DE GUVERNARE CARE SĂ PROMOVEZE SĂNĂTATEA,ECHITAREA ȘI BUNĂSTAREA

•CE CAUZEAZĂ INEGALITĂȚI ÎN SĂNĂTATE?

CONDIȚIILE SOCIO-ECONOMICE, CULTURALE ȘI DE MEDIU;

CONDIȚIILE DE TRAI ȘI DE MUNCĂ;

REȚELE SOCIALE ȘI COMUNITARE;

FACTORII INDIVIDUALI ALE MEDIULUI DE VIAȚĂ;

VÎRSTĂ, SEX ȘI FACTORI CONSTITUȚIONALI

•POVARA BOLILOR NETRANSMISIBILE

REGIUNEA EUROPEANĂ ÎNREGISTREAZĂ CEA MAI ÎNALTĂ POVARĂ DE BOLI NETRANSMISIBILE DIN TOATĂ LUMEA.

DOUĂ GRUPURI DE BOLI – CELE CARDIOVASCULARE ȘI CANCERUL – CAUZEAZĂ CIRCA TREI PĂTRIMI DIN DECESELE DIN REGIUNE,IAR TREI GRUPURI PRINCIPALE DE BOLI – CELE CARDIOVASCULARE, CANCERUL ȘI TULBURĂRILE MENTALE – CAUZEAZĂ PESTE JUMĂTATE DIN POVARA BOLILOR(măsurată în ani de viață ajustați după dezabilitate, DALY).

•CONTINUARE

O BUNĂ PARTE DIN DECESELE PREMATURE POT FI EVITATE: ESTIMĂRILE INDICĂ CĂ CEL PUȚIN 80% DIN TOATE BOLILE DE INIMĂ,ATACURILE CEREBRALE ȘI DIABETUL DE TIPUL 2, PRECUM ȘI CEL PUȚIN O TREIME DIN CAZURILE DE CANCER POT FI PREVENITE. INEGALITATEA DISTRIBUIRII POVERII BOLILOR NETRANSMISIBILE ÎN CADRUL ȚĂRILOR ȘI ÎNTRE ȚĂRI NE DEMONSTREAZĂ CĂ MAI EXISTĂ ÎNCĂ UN POTENȚIAL ENORM PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SĂNĂTĂȚII.

•POVARA TULBURĂRILOR MENTALE

TULBURĂRILE MENTALE SUNT PE LOCUL 2 ÎN RÎNDUL FACTORILOR CARE CONTRIBUIE CEL MAI MULT LA POVARA BOLILOR(măsurată cu utilizarea DALY) ÎN REGIUNEA EUROPEANĂ(19%) ȘI CEA MAI IMPORTANTĂ CAUZĂ A DIZABILITĂȚILOR, ÎBĂTRÎNIREA POPULAȚIEI DUCE LA O CREȘTERE A PREVALENȚEI DEMENȚEI.TULBURĂRILE MENTALE OBIȘNUITE(depresia și anxietatea) AFECTEAZĂ FIECARE A PATRA PERSOANĂ DIN COMUNITATE ÎN FIECARE AN. TOTUȘI,CIRCA 50% DIN PERSOANELE CU TULBURĂRI MENTALE NU PRIMESC NICI O FORMĂ DE TRATAMENT. STIGMATIZAREA ȘI DISCRIMINAREA SUNT PRINCIPALELE MOTIVE DE NE-ADRESARE LA MEDIC.

•POVARA TUBERCULOZEI

ÎN 2010, REGIUNEA EUROPEANĂ A ESTIMAT 420.000 DE CAZURI NOI ȘI RECIDIBE DE TBC.MAJORITATEA TBC,87% DIJN CAZURILE NOI și 94% DIN DECESE SURVIN ÎN PARTEA DE EST ȘI CENTRU A REGIUNII.

•INEGALITĂȚI ÎN SĂNĂTATE

INEGALITĂȚI IMPORTANTE EXISTĂ ÎN CADRUL ȚĂRILOR CU PRIVIRE LA INDICATORII DE BAZĂ VIZÎND STILUL DE VIAȚĂ, INCLUSIV: RATA RĂSPÎNDIRII FUMATULUI, OBEZITATEA, NIVELUL ACTIVITĂȚII FIZICE ȘI BOLILE CRONICE CARE LIMITEAZĂ ACTIVITATEA.

•CONTINUARE

PE LÎNGĂ ACEASTA, EXISTĂ O PROBABILITATE MAI MARE CA 20% DIN POPULAȚIA CU CEL MAI REDUS VENIT SĂ-ȘI AMÎNE VIZITA LA MEDIC DIN CAUZA CATASTROFEI FINANCIARE LEGATE DE PLĂȚILE DE BUZUNAR.

•INVESTIȚIILE ÎN SĂNĂTATE

CREȘTEREA CHELTUIELILOR PENTRU SĂNĂTATE CORELEAZĂ ÎN 92% DE CAZURI CU UN SPOR POZITIV AL PIB. PE PARCURSUL ULTIMILOR TREI DECENII,CHELTUIELILE SISTEMELOR DE SĂNĂTATE DIN MAJORITATEA ȚĂRILOR OECD AU ÎNCEPUT SĂ CREASCĂ – ÎN MEDIE CU CEL PUȚIN 1% PE AN MAI REPEDE DECÎT PIB REAL ÎN ȚĂRILE OECD. ÎN 1950, CHELTUIELILE PENTRU SĂNĂTATE ÎN REGATUL UNIT REPREZENTAU 3% DIN PIB. CHIAR ȘI ÎN SUA, ÎN !(&) ACESTE CHELTUIELI AJUNGEAU DOAR LA 7% DIN PIB. MEDIA CHELTUIELILOR PENTRU SĂNĂTATE ÎN ȚĂRILE OECD A CRESCUT DE LA 5% DIN PIB ÎN 1970 PÎNĂ LA 9% ÎN 2010.

O STARE BUNĂ A SĂNĂTĂȚII ESTE O VALOARE ȘI O ADEVĂRATĂ SURSĂ A STABILITĂȚII ECONOMICE ȘI SOCIALE.ACEASTA ESTE UN FACTOR-CHEIE PENTRU REDUCEREA SĂRĂCIEI,UN ELEMENT CARE CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA DURABILĂ, FIECARE CETĂȚEAN AVÎND DE BENEFICIAT.

ÎN PERSPECTIVĂ CHEIA SUCCESULUI AR PUTEA FI SCHIMBAREA MENTALITĂȚII ACTORILOR CARE COLABOREAZĂ POLITICI DE SĂNĂTATE, PRESTATORILOR DE SERVICII ȘI MEMBRILOR PUBLICULUI GENERAL, ASTFEL ÎNCÎT SERVICIILE DE SĂNĂTATE SĂ NU MAI FIE PERCEPUTE DREPT SIMPLE ACȚIUNI DE COMBATERE A MALADIILOR,CI UN MECANISM CARE SĂ PLASEZE ACCENTUL LA PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII ȘI BUNĂSTĂRII.

MARGARET CHAN

DIRECTOR GENERAL OMS

2013

BIROUL REGIONAL PENTRU EUROPA VA ACORDA SPRIGIN ȚĂRILOR ÎN VEDEREA ADAPTĂRII STRATEGIEI SĂNĂTATE 2020 ÎN URMĂTOARELE DIRECȚII: ANALIZA SIRUAȚIEI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE; IDENTIFICAREA RESURSELOR ȘI A ACTIVELOR EXISTENTE; ÎNCURAJAREA ANGAJAMENTULUI POLITIC DIN PARTEA PREȘEDINȚILOR ȘI PRIMILOR-MINIȘTRI; PARVENIREA CU RECOMANDĂRI DE POLITICI ȘI MONITORZAREA PROGRESULUI; SUSȚINEREA BUNEI GUVERNĂRI ȘI A MANAGEMENTULUI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII; FORMULAREA UNOR MECANISME PENTRU ABORDĂRI DESTINATE ÎNTREGII SOCIETĂȚI ȘI ÎNTREGULUI GUVERN; ASISTENȚĂ ÎN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR INSTITUȚIONALE.

ZSUZSANNA JAKAB

Director Regional OMS

 pentru Europa

2013

•VIZIUNI COMUNE CE INFLUENŢEAZĂ LA DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE SĂNĂTATE

•SCHIMBĂRI DEMOGRAFICE

•INEGALITATEA SOCIAL-ECONOMICĂ

•DEFICITUL DE RESURSE

•LIPSA TEHNOLOGIILOR AVANSATE

•CREŞTEREA CONTINUĂ A CERINŢELOR POPULAŢIEI

•DOUĂ CERINŢE DE SELECŢIE FAŢĂ DE SISTEMUL DE SĂNĂTATE

•DE EXCLUS SITUAŢII CA PERSOANA, SAU FAMILIA SĂ SE POMENEASCĂ SUB PRAGUL SĂRĂCIEI DIN CAUZA SĂNĂTĂŢII DIFICILE SAU DIN CAUZA INTERVENŢIILOR MEDICALE.

•STIMA ŞI RESPONSABILITATEA ÎN ASIGURAREA ŞI RESPECTAREA DREPTURILOR PACIENTULUI ÎN ACORDAREA SERVICIILOR MEDICALE.

•DOCUMENTELE (OMS) IMPORTANTE,ORIENTATE SPRE SĂNĂTATEA POPULAŢIEI

•CONFERINŢA DE LA ALMA-ATA, a.1978;

•CARTA ŞI DECLARAŢIA DE LA OTTAVA, a.1986;

•CONFERINŢA DE LA LIUBLIANA, a.1996;

•CARTA ŞI DECLARAŢIA DE LA DJACARTA,a.1997;

•CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE LA CAIRO a.1994,1998 (a adoptat 21 scopuri pentru secolul 21);

•CONTINUARE

•CARTA ŞI DECLARAŢIA DE LA BANGCOC, a.2005;

•STATUTUL OMS;

•DECLARAŢIA GENERALĂ A SREPTURILOR OMULUI LA SĂNĂTATE;

•DECLARAŢIA PRIVIND PROVOCĂRILE MILENIULUI.

•ZECE FACTORI DE RISC MAJOR LA NIVEL GLOBAL

•SEXUL NEPROTEJAT

•HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ

•FUMATUL

•CONSUMUL DE ALCOOL

•APA POTABILĂ NECALITATIVĂ

•LIPSA CONDIŢIILOR SANITARO-IGIENICE

•DEFICITUL DE FIER

•CONTINUARE

•FUMATUL ÎN ÎNCĂPERI

•COLESTEROLUL

•OBEZITATEA

    TOŢI ACEŞTI FACTORI DUC LA MAI MULT DE A TREIA PARTE DIN DECESELE CE AU LOC ÎN ÎNTRREAGA LUME.

Vizualizat: 1269     Download: 406

Comentarii:


avatar


Materiale noi pe site:
Cele mai citite materiale:  
Design by Dr. wikko © 2021