...

                        

Anatomia omului [66]
Anatomia topografica [30]
Anestezie/Reanimare [17]
Alergologie [10]
Biochimia [38]
Biochimie Clinica [8]
Biofizica [12]
Biologie moleculara [28]
Biostatistica [7]
Boli Infectioase [12]
Boli infectioase la copii [27]
Boli profesionale [1]
Cardiologie [54]
Chimie bioorganică [4]
Chirurgie [65]
Chirurgia OMF [4]
Chirurgia pediatrica [15]
Cultura comunicarii [0]
Kinetoterapie [10]
Dermatologie [32]
Ecologie [2]
Endocrinologie [15]
Epidemiologie [9]
Examen de Stat USMF [18]
Farmacologie [30]
Filosofie si bioetica [17]
Fiziologia umana [42]
Fiziopatologie [37]
Ftiziopneumologie [11]
Gastroenterologie [34]
Genetica umana [39]
Geriatrie [2]
Ginecologie [22]
Igiena generala [29]
Imunologie [9]
Hematologie [31]
Hepatologie [5]
Histologie [17]
Medicina interna- Terapie [61]
Medicina de Familie [22]
Medicina de Laborator [1]
Medicina Militara [3]
Medicina legala [6]
Medicina sociala [2]
Microbiologie [14]
Morfopatologie [40]
Nefrologie [28]
Neurologie [25]
Neonatologie [16]
Nursing [7]
Obstetrica [28]
Oftalmologie [11]
ORL [10]
Oncologie [9]
Parazitologie [6]
Pediatrie si Puericultura [156]
Pneumologie [37]
Psihiatrie [56]
Psihologie [24]
Radiologie si Imagistica [38]
Reumatologie [33]
Sexologie [1]
Stomatologie [33]
Traumatologia si ortopedia [24]
Urgențe medicale [32]
Urologie [24]
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...


Ar putea sa te intereseze:


Nursing

Psihiatrie si Nursing pediatric


·

   Medtorrents este comunitate libera, de acea Download-ul este gratuit.

   Puteti expedia materialele Dvs pe mail: admin@medtorrents.com

 

În societate oamenii îşi formează cele mai ciudate idei despre pacienţii cu tulburări de
funcţionare.Deseori aceste idei sunt prejudecăţi care se bazează mai cu seamă pe lipsa de
cunoaştere a problemelor.Aceste idei şi prejudacăţi sunt în mare măsură hotărtoare
asupra modului nostru de comportament şi gândire faţă de aceşti oameni
Impresia despre pacienţii cu tulburări psihice
Se spune în general despre pacienţii cu tulburări psihice că “nu sunt normali”.Ce
înţelegem prin normal?Părerile sunt împărţite.Faptul că un anumit comportament este
considerat normal sau nu este influenţat de o multitudine de factori.Avem tendinţa de a
califica pe cineva “nebun” sau “anormal” atunci când comportamentul lui diferă de
propriul nostru şablon.Prin aceasta îl separăm de noi, utilizând frecvent cuvinte jignitoare
(“nebun”, “ţicnit”, “scrântit”) creind prin aceasta o imagine deformată a realităţi.Acest
lucru se numeşte “prejudecată”.
Prejudecăţile au o funcţie pentru om:îl ajută să se distanţeze faţă de anumite grupuri de
oameni.Teama faţă de alte grupuri de oameni izvorâtă din necunoaşrerea lor generează
prejudecăţi.În ultimele decenii s-a trecut la schimbarea impresiei despre aceşti pacienţi .
Cadrul medical mediu şi prejudecăţile lui
A avea prejudecăţi despre pacient îngreunează îngrijirea lui.Este important să-ţi cunoşti
propriile prejudecăţi şi cauza lor pentru a-ţi putea da seama dacă sunt corecte.
A fi “bolnav psihic” şi a avea “tulburări de funţionare”
Există o deosebire între cele două concepte
2.PRINCIPII DE BAZA ÎN ÎNGRIJIREA PACIENŢILOR CU TULBURRI DE
FUNCŢIONARE
Îngrijirea medicală este o activitate desfăşurată de om pentru oameni
Avem de a face cu omul ca pacient, cu omul ca aparţinător al pacientului şi cu omul în
calitate de personal medica îngrijitor.
Principii care stau la bazaîngrijirii pacientului care suferă de tulburări de funcţionare
Îngrijirea medicală acordată pacienţilor cu tulburări de funcţionare
O tulburare psihică influenţează funcţionarea globală a pacientului (imposibilitatea de a
se îngriji pe sine), în aşa măsură încât acesta nu va putea de unul singur să se adapteze la
cerinţele unei vieţi armonioase în societate.Omul respectiv este îndrumat spre îngrijirea
psihiatrică temporară sau permanentă.Pacientul va fi ajutat să-şi regăsească modul de
2
funcţionare normal, unii devenind capabili să se îngrijească complet pe sine înşişi, alţii,
cum ar fi pacienţii psihiatrici cronici, vor rămâne dependenţi de îngrijiri.
Pentru conceperea unui plan de îngrijire va fi hotărâtoare formarea unei imagini despre
pacient. Aceasta diferă în funcţie de religie, modelul cultural al societăţii în care trăieşte,
perioada istorică etc.
Puncte de vedere principale privind omul-pacient utilizate în îngrijirea pacienţilor cu
tulburări de funţionare:
1.Fiecare om reprezintă o unitate psihică, somatică , socială şi în ce priveşte principiile
asupra vieţii; interacţiunea dintre acestea influenţează existenţa fiecărui om.
2.Fiecare om este unic în felul său: această idee este valabilă în oricare dintre situaţiile în
care un om s-ar afla.
3.Fiecare om este un individ independent, dotat cu responsabilitate proprie: ea poate avea
discernânt şi poate să se schimbe în funţie de gradul său de adaptabilitate.
4.Omul nu poate fi analizat separat de mediul său social: omul are nevoie de oameni în
jurul său pentru a putea fi om .
5.Fiecare om are o istorie avieţii sale: prezentul este o continuare a trecutului şi are
influenţă asupra viitorului.
PARETEA II
VIZIUNI ASUPRA ÎNGRIJIRII BOLNAVULU
1.Întroducere
Cadrul medicak trebuie să privească poacientul pe care-l abordează ca pe un individ
făcând parte din societate şi având propria sa constitiţie psihosomatică, propria sa
convingere religioasă şi un caracter propriu, gata format.
Modul de lucru al cadrului medical nu se bazează pe intuiţie sau întâmplare, ci este
sistematic şi cu un scop.
Îngrijirea bolnavului începe din ce în ce mai mult să devină o disciplină aparte, fiind în
căutare de o fundamentare ştinţifică şi de o structurare a procedeelor din situaţiile
practice.
Modelul de găndire, modelul de acţionare metodică şi sistematică poate fi aplicat în
cadrul planificării, executării şi evaluării activităţii de îngrijire a bolnavului
2.Rezolvarea problrmrlor
O problemă poate fi rezolvată numai dacă suntem conştienţi de existenţa ei.
Se vorbeşte de noţiunea de problemă dacă situaţia prezentă este diferiteă de cea dorită.
Dacă vrei să ajungi într-un timp cât mai scurt la situaţia dorită, va trebui să rezolvi
problema întâlnită, într-un mod conştient, sistematic, ţintit şi eficient. Pentru fiecare va fi
clar de ce doreşti ceva şi de ce faci ceva.
Pentru abordarea unei probleme în mod conştient, sistematic, ţintit şi aficient se poate
folosi “modelul rezolvării de probleme”:
1.Recunoaşterea problemei
2.Foemularea problemei
3.Stabilirea scopului
3
4. Planuri de acţiune
5.Ducerea la îndeplinire a planului
6.Evaluarea situaţiei
Aplicarea modelului rezolvării unri probleme în practica îngrijirii pacienţilor .
1.Primul lucru care va trebui făcut la venirea unui nou pacient în secţie, este obţinerea de
date referitoare la el. Cu alte cuvinte i se va lua o anamneză de către cadrul medical.
2.Din datele obţinute, mai ales dacă acestea sunt ordonate şi corelate una cu alta, se poate
trece la formularea problematicii legate de îngrijirea medicală.
3.Având ca punct de plecare problemele puse în cadrul îngrijirii medicale, se trece la
schiţarea rezultatelor pe care (mai devreme sau mai târziu), vrem să le obţinem cu acest
pacient.Bineînţeles că va trebui să fim atenţi ca scopurile propuse sa fie realiste.
4.După aceasta, se va pune la punct un plan care să redea modul în care ne-am gândit să
putem duce la îndeplinire cele propuse.Cine, ce , cum şi când va face ceva?Ce mijloace
suplimentare vor putea fi folosite?
5.Următorul pas este executarea planului, conform celor stabilite dinainte.
6.După o anumită perioadă, de exemplu de două săptămâni, se va face o evaluare de
etapă, mai ales, dacă palnul de lucru a fost bun.În cazul în care nu ne-am atins scopurile
propuse, sau dacă procesul nu s-a desfăşurat aşa cum am fi dorit, nu ne rămâne nimic
altceva de făcut decât să începem totul de la început.
3.Observarea şi raportarea
Observarea este o constatare conştientă, care are loc în anumite situaţii, având un anumit
scop şi care se desfăşoară conform unui anumit sistem.
Prin raportare înţelegem un schimb de informaţie între persoane.Raportarea poate avea
loc atât prin informaţii scrise cât şi prin comunicare verbală.Orice persoanaă care prin
profesia sa este implicată în îngrijitea pacientului va trebui să fie pusă la curent cu
evoluţia stării acestuia.
Raportarea corectă scade sau chiar înlătură posibilitatea de eroare.Salariaţii care lucrează
în ture şi care nu pot avea întotdeauna contact unii cu alţii vor trbui totuşi să comunice
unii altora diverse observaţii şi indicaţii prin intermediul raportări Care este motivul
pentru care trebuie să raportezi nişte informaţii:
1.În caz contrar se va uita foarte mult.Detaliile care sunt de multe ori aşa de importante
sunt trecute cu vederea
2.Poţi să citeşti după un timp observaţiile notate de un coleg de-al tău.
3.Raportarea îţi dă o imagine globală.
4.Spiritul de observaţie îţi creşte.Aceasta este o cerinţă pentru a putea descrie cât mai
bine ceea ce observi. Nu rareori vei constata că observaţiile notate de tine nu au fost
suficient de amănunţit prezentate.Aceasta te stimulează ca pentru data viitoare să fii şi
mai atent în descrierea celor observate.
5.Observaţiile notate de tine în raport vor constitui o sursă de date importante pentru
colegul care urmează să lucreze în tura următoare.Raportul tău va trebui să fie cât mai
complet posibil şintr-o într-o exprimare limpede.

Vizualizat: 149     Download: 13

Comentarii:


avatar


Materiale noi pe site:Cele mai citite materiale:  
Design by Dr. wikko © 2018