...

                        

Anatomia omului [65]
Anatomia topografica [30]
Anestezie/Reanimare [17]
Alergologie [10]
Biochimia [38]
Biochimie Clinica [8]
Biofizica [12]
Biologie moleculara [28]
Biostatistica [7]
Boli Infectioase [12]
Boli infectioase la copii [27]
Boli profesionale [1]
Cardiologie [54]
Chimie bioorganică [4]
Chirurgie [65]
Chirurgia OMF [4]
Chirurgia pediatrica [15]
Cultura comunicarii [0]
Kinetoterapie [10]
Dermatologie [32]
Ecologie [2]
Endocrinologie [15]
Epidemiologie [9]
Examen de Stat USMF [18]
Farmacologie [30]
Filosofie si bioetica [17]
Fiziologia umana [41]
Fiziopatologie [37]
Ftiziopneumologie [11]
Gastroenterologie [34]
Genetica umana [39]
Geriatrie [2]
Ginecologie [22]
Igiena generala [29]
Imunologie [9]
Hematologie [31]
Hepatologie [5]
Histologie [17]
Medicina interna- Terapie [61]
Medicina de Familie [23]
Medicina de Laborator [1]
Medicina Militara [3]
Medicina legala [6]
Medicina sociala [2]
Microbiologie [14]
Morfopatologie [40]
Nefrologie [28]
Neurologie [25]
Neonatologie [16]
Nursing [7]
Obstetrica [28]
Oftalmologie [10]
ORL [10]
Oncologie [9]
Parazitologie [29]
Pediatrie si Puericultura [156]
Pneumologie [37]
Psihiatrie [56]
Psihologie [24]
Radiologie si Imagistica [38]
Reumatologie [33]
Sexologie [1]
Stomatologie [33]
Traumatologia si ortopedia [24]
Urgențe medicale [32]
Urologie [24]
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...


Ar putea sa te intereseze:


Psihiatrie

Psihopatologie si orientari Terapeutice in psihiatrie


·

   Medtorrents este comunitate libera, de acea Download-ul este gratuit.

   Puteti expedia materialele Dvs pe mail: admin@medtorrents.com

 

 

Psihopatologie si orientari Terapeutice in psihiatrie

 

SUMAR
Cuvânt-înainte ……………………………………………………….. 9
CAPITOLUL 1
OBIECTUL SI CONłINUTUL PSIHOPATOLOGIEI.
MODELE ÎN PSIHOPATOLOGIE.
CONCEPTUL DE NORMALITATE. ADAPTARE SI BOALĂ.
DIFICULTĂłI ÎN EPIDEMIOLOGIA PSIHIATRICĂ.
CONCEPTUL DE BOALĂ PSIHICĂ.
STIGMATIZAREA BOLNAVULUI PSIHIC ……….. 15
1.1 DefiniŃia, obiectul si conŃinutul psihopatologiei ………………….. 15
1.2. Modele în psihopatologie ……………………………………….. 18
1.3. Obiectul psihopatologiei …………………..……………………. 26
1.4. Conceptul de normalitate …………………..……………………. 27
1.5. Diferite perspective ale normalităŃii ……………………………... 29
1.6. Adaptare si boală …………………..…………………………… 31
1.7. DificultăŃi în epidemiologia psihiatrică ………………………….. 33
1.8. Conceptul de boală psihică. Boală psihică si ecosistem …………. 35
1.9. Stigmatizarea bolnavului psihic …………………..……………... 38
CAPITOLUL 2
SEMIOLOGIE PSIHIATRICĂ……………….. 42
2.1. Tulburările percepŃiei …………………..………………………... 42
2.2. Tulburările de atenŃie …………………..………………………... 52
2.3. Tulburările de memorie …………………..…………………….... 53
2.4. Tulburările de gândire …………………..……………………….. 60
2.5. Tulburările comunicării …………………………………………. 64
6
2.6. Tulburările de voinŃă …………………..………………………… 71
2.7. Tulburările de constiinŃă …………………..……………………. 73
2.8. Conduita motorie si tulburările ei …………………..…………… 84
2.9. Tulburările afectivităŃii …………………..……………………… 89
2.10. Comportamente agresive extreme ……………………………… 100
2.11. Suicidul …………………..…………………..………………… 102
2.12. Homicidul …………………..…………………………………. 120
2.13. Infanticidul …………………..………………………………… 121
PSIHOPATOLOGIE SPECIALĂ
CAPITOLUL 3
PERSONALITATEA SI PSIHOPATOLOGIA ………….. 123
3.1. Încercări de definire a personalităŃii. Delimitări conceptuale …….. 124
3.2. Recunoasterea tulburărilor de personalitate ……………………… 128
3.3. Clasificarea tulburărilor de personalitate si ipostaze medicale
ale acestora …………………..…………………………………. 131
3.3.1. Tulburarea de personalitate paranoidă ……………………. 131
3.3.2. Tulburarea de personalitate schizoidă …………………….. 132
3.3.3. Tulburarea de personalitate schizotipală …………………... 133
3.3.4. Tulburarea de personalitate antisocială …………………… 134
3.3.5. Tulburarea de personalitate borderline ……………………. 135
3.3.6. Tulburarea de personalitate histrionică ……………………. 136
3.3.7. Tulburarea de personalitate narcisică ……………………... 137
3.3.8. Tulburarea de personalitate evitantă ……………………… 138
3.3.9. Tulburarea de personalitate dependentă …………………... 139
3.3.10. Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă ………… 140
3.3.11. Alte tulburări de personalitate …………………………… 141
3.3.12. Tulburarea de personalitate pasiv-agresivă ……………… 141
3.3.13. Tulburarea de personalitate depresivă …………………… 142
3.4. O posibilă etiologie a tulburărilor de personalitate ………………. 142
3.5. Cauzele medicale ale schimbărilor de personalitate ……………… 144
3.6. Tratamentul tulburărilor de personalitate ………………………... 146
3.6.1.ModalităŃi de abordare a pacientului cu tulburare
de personalitate internat …………………..………………. 146
3.6.2.Managementul medical al pacienŃilor cu tulburări
de personalitate …………………………………………… 147
7
CAPITOLUL 4
PSIHOZELE. TULBURĂRILE DELIRANTE.
SCHIZOFRENIA. TULBURĂRILE AFECTIVITĂłII …… 149
4.1. Conceptul de psihoză …………………..………………………... 149
4.2. Clasificarea psihozelor …………………..………………………. 150
4.3. Tulburări delirante …………………..…………………………... 151
4.4. Schizofrenia …………………..………………………………… 157
4.5. Tulburările afective …………………..………………………….. 167
4.5.1. Tulburarea afectivă bipolară ……………………………… 167
4.5.2. Distimia …………………..………………………………. 180
4.5.3. Ciclotimia …………………..…………………………….. 183
CAPITOLUL 5
NEVROZELE. PSIHOPATOLOGIA TULBURĂRILOR
ANXIOASE. NEURASTENIA ……………….. 186
5.1. Despre conceptul de nevroză …………………..………………... 186
5.2. Tulburările anxioase …………………..………………………… 192
5.2.1. Tulburarea anxioasă generalizată …………………………. 193
5.2.2. Tulburarea de panică …………………..………………….. 195
5.2.3. Tulburările fobic anxioase – fobiile ……………………….. 198
5.2.4. Tulburările obsesiv-compulsive …………………………... 206
5.2.5. Tulburarea de stres posttraumatic …………………………. 213
5.3. Neurastenia …………………..………………………………….. 218
CAPITOLUL 6
PSIHOPATOLOGIA LEGATĂ DE VÂRSTĂ SI ALTE
TULBURĂRI ORGANICE ………………… 225
6.1. Întârzierea mintală …………………..…………………………... 225
6.2. Tulburări organice ale vârstei a III-a …………………………….. 231
6.2.1. Sindromul psihoorganic cronic …………………………… 231
6.2.2. DemenŃa. Boala Alzheimer ……………………………….. 232
6.3. ADHD …………………..…………………..…………………... 241
8
CAPITOLUL 7
PSIHOPATOLOGIA ADICłIEI ………………. 252
7.1. Conceptul de adicŃie …………………..………………………… 252
7.2. Alcoolismul …………………..…………………..……………... 253
7.3. Toxicomania …………………..………………………………… 263
7.4. AdicŃia sexuală (dependenŃa la sex, comportamentul sexual
compulsiv) …………………..…………………………………... 273
7.5. Alte tipuri de comportament adictiv ……………………………... 276
CAPITOLUL 8
TERAPII PSIHOFARMACOLOGICE. TERAPIA
ELECTROCONVULSIVANTĂ ……………… 281
8.1. Neuroleptice …………………..…………………..…………….. 281
8.2. Antidepresivele …………………..……………………………… 285
8.3. Anxiolitice si tranchilizante ……………………………………... 291
8.4. Timostabilizatoare ……………………………………………… 294
8.5. Tratamentul electroconvulsivant ………………………………… 297
CAPITOLUL 9
AMENINłĂRI SI PROVOCĂRI LA ADRESA PSIHIATRIEI.
ORIENTĂRI CONTEMPORANE. PSIHIATRIA –
O PRACTICĂ ETICĂ …………………….. 300
Bibliografie …………………………………………………….. 315

Vizualizat: 404     Download: 216

Comentarii:


avatar


Materiale noi pe site:Cele mai citite materiale:  
Design by Dr. wikko © 2018