...

                        

Anatomia omului [66]
Anatomia topografica [30]
Anestezie/Reanimare [17]
Alergologie [10]
Biochimia [38]
Biochimie Clinica [8]
Biofizica [12]
Biologie moleculara [28]
Biostatistica [7]
Boli Infectioase [12]
Boli infectioase la copii [27]
Boli profesionale [1]
Cardiologie [54]
Chimie bioorganică [4]
Chirurgie [65]
Chirurgia OMF [4]
Chirurgia pediatrica [15]
Cultura comunicarii [0]
Kinetoterapie [10]
Dermatologie [32]
Ecologie [2]
Endocrinologie [15]
Epidemiologie [9]
Examen de Stat USMF [18]
Farmacologie [30]
Filosofie si bioetica [17]
Fiziologia umana [42]
Fiziopatologie [37]
Ftiziopneumologie [11]
Gastroenterologie [34]
Genetica umana [39]
Geriatrie [2]
Ginecologie [22]
Igiena generala [29]
Imunologie [9]
Hematologie [31]
Hepatologie [5]
Histologie [17]
Medicina interna- Terapie [61]
Medicina de Familie [22]
Medicina de Laborator [1]
Medicina Militara [3]
Medicina legala [6]
Medicina sociala [2]
Microbiologie [14]
Morfopatologie [40]
Nefrologie [28]
Neurologie [25]
Neonatologie [16]
Nursing [7]
Obstetrica [28]
Oftalmologie [11]
ORL [10]
Oncologie [9]
Parazitologie [11]
Pediatrie si Puericultura [156]
Pneumologie [37]
Psihiatrie [56]
Psihologie [24]
Radiologie si Imagistica [38]
Reumatologie [33]
Sexologie [1]
Stomatologie [33]
Traumatologia si ortopedia [24]
Urgențe medicale [32]
Urologie [24]
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...


Ar putea sa te intereseze:


Psihologie

Carte pentru profesionistii care lucreaza cu parintii


·

   Medtorrents este comunitate libera, de acea Download-ul este gratuit.

   Puteti expedia materialele Dvs pe mail: admin@medtorrents.com

 

 

Cuprins:
Capitolul 1
S~ DEVII UN P~RINTE A{A CUM VREI 5
Capitolul 2
CUM FACE COPILUL MEU S~ CREASC~ {I S~ |NVE}E 9
Capitolul 3
COPILUL CA INDIVID 17
Capitolul 4
SUS}INEREA CRE{TERII {I |NV~}~RII PROPRIULUI COPIL 27
Capitolul 5
IMPUNEREA LIMITELOR 39
Capitolul 6
CUM S~ NE ASIGUR~M C~ AVEM UN COPIL S~N~TOS 45
Capitolul 7
CÂND SUNT SUB INFLUEN}A STRESULUI 53
Capitolul 8
DEZVOLTAREA ABILIT~}ILOR GENERALE PENTRU VIA}~ 61
Capitolul 9
AVE}I GRIJ~ DE DUMNEAVOASTR~ 67
Capitolul 10
PARTENERIATUL P~RINTE - |NGRIJITOR 71

S~ DEVII UN P~RINTE A{A CUM VREI
„Schimb`rile competen]elor parentale sunt descurajatoare, dar recompensa
apare \n mijlocul a ceea ce \nseamn` a fi uman - intimitate, cre[tere, \nv`]are [i
dragoste“.
Puncte de \nceput, Carnegie Corporation
Sentimente legate de competen]ele parentale
Sosirea nou n`scu]ilor pe lume este \ntâmpinat` cu multe emo]ii. Fiecare na[tere
apare ca fiind cu adevarat miraculoas` - dezvoltarea \n corpul mamei, momentul
na[terii [i bine\n]eles copilul care este dintr-o dat` o individualitate separat` cu
predispozi]ii din na[tere [i o fiin]` dependent` total.
Sosirea unui copil atinge cele mai profunde emo]ii umane, nevoia de a iubi [i a fi
iubit, temeri [i a[tept`ri care \nso]esc majoritatea acestor sentimente primare.
Cre[terea copilului aduce atât experien]e fericite cât [i triste \n copil`rie. Competen]
ele parentale ]in cont de dorin]a adul]ilor vis a vis de a[tept`rile lor fa]` de
copii, atunci când \n realitate cei mai mul]i dintre p`rin]i nu [i-au clarificat aceste
lucruri. Procesul prin care se r`spunde la cele mai multe dintre aceste \ntreb`ri
personale implic` o explorare reflexiv` a familiei [i a prietenilor apropia]i. Din
aceste motive, competen]ele parentale sunt o problem` profund personal`.
Totu[i, deoarece competen]ele parentale reprezint` o experien]` universal`, este
de a[teptat s` devin` \n mare masur` un lucru natural. |n plus, este de a[teptat ca
p`rin]ii s` le st`pâneasc` bine. Exist` o critic` mai puternic` de condamnat decât:
„Ea nu este o mam` foarte bun`“ sau „El nu este un tat` bun“. P`rin]ii ar trebui s`
\[i adapteze competen]ele la schimb`rile ivite \n cre[terea [i dezvoltarea noului n`scut,
copilului, adolescentului, [i a tân`rului adult, continuând cel pu]in 2 decenii.
Este oarecum de mirare c` p`rin]ii pun sub semnul \ntreb`rii abilitatea lor de a fi
cei mai buni p`rin]i posibili. Mamele \ncep s` pun` \n practic` aceste competen]e
parentale prin emo]ii intense [i deseori variate, cereri insistente de \ngrijire [i aten-
]ie pentru noul membru al familiei, ca [i alte lucruri care le-au umplut via]a \nainte
de a se na[te copilul.
Pentru ta]i, experien]a aceasta este de asemenea intens`. Apare aceast` persoan`
micu]`, care este complet dependent`, [i \]i inspir` tandre]e, un enorm sens al responsabilit`]
ii, o insecuritate privind modul \n care s` ai grij` [i s` oferi confort nou
n`scutului [i posibile sentimente de competi]ie pentru afec]iunea [i timpul mamei.
Competen]ele parentale aduc schimb`ri, \n aceea[i m`sur` pozitive [i negative, \n
rela]ia dintre so] [i so]ie. Ei \mp`rt`[esc bucuria [i mândria de a fi p`rin]i, dar au
mai pu]in timp unul pentru cel`lalt [i deseori nu sunt de acord \n ceea ce prive[te
metodele folosite ca p`rin]i.
5
carte pentru profesioni[tii care lucreaz` cu p`rin]ii
Pentru fra]ii sau surorile pu]in mai mari apar griji [i \ntreb`ri. Ei vor s` [tie c` vor
ob]ine ceea ce au nevoie \n situa]ia cea nou`, [i cât timp va sta aceast` nou` persoan`.
Bunicii [i alte rude vin cu propriile lor speran]e, experien]e, judec`]i, [i bucurii \n
cercul familiei. Suportul [i sfaturile lor pot \mbog`]i [i ajuta \n mod benefic, dar [i
\nc` un lucru cu care noua familie s` se obi[nuiasc`.
Toate aceste emo]ii care apar odat` cu nou n`scutul [i complexitatea rela]iilor din
familie sunt absolut normale. Ad`ugate la privarea de somn, este u[or de \n]eles
de ce este foarte important ca noii p`rin]i s` fie dr`gu]i [i \n]eleg`tori fa]` de ei
\n[i[i [i unul fa]` de cel`lalt. Este timpul s` cear` suport din partea familiei, prietenilor
[i a comunit`]ii.

Vizualizat: 140     Download: 62

Comentarii:


avatar


Materiale noi pe site:Cele mai citite materiale:  
Design by Dr. wikko © 2018