...

                        

Anatomia omului [66]
Anatomia topografica [30]
Anestezie/Reanimare [17]
Alergologie [10]
Biochimia [38]
Biochimie Clinica [8]
Biofizica [12]
Biologie moleculara [28]
Biostatistica [7]
Boli Infectioase [12]
Boli infectioase la copii [27]
Boli profesionale [1]
Cardiologie [54]
Chimie bioorganică [4]
Chirurgie [65]
Chirurgia OMF [4]
Chirurgia pediatrica [15]
Cultura comunicarii [0]
Kinetoterapie [10]
Dermatologie [32]
Ecologie [2]
Endocrinologie [15]
Epidemiologie [9]
Examen de Stat USMF [18]
Farmacologie [30]
Filosofie si bioetica [17]
Fiziologia umana [42]
Fiziopatologie [37]
Ftiziopneumologie [11]
Gastroenterologie [34]
Genetica umana [39]
Geriatrie [2]
Ginecologie [22]
Igiena generala [29]
Imunologie [9]
Hematologie [31]
Hepatologie [5]
Histologie [17]
Medicina interna- Terapie [61]
Medicina de Familie [22]
Medicina de Laborator [1]
Medicina Militara [3]
Medicina legala [6]
Medicina sociala [2]
Microbiologie [14]
Morfopatologie [40]
Nefrologie [28]
Neurologie [25]
Neonatologie [16]
Nursing [7]
Obstetrica [28]
Oftalmologie [11]
ORL [10]
Oncologie [9]
Parazitologie [6]
Pediatrie si Puericultura [156]
Pneumologie [37]
Psihiatrie [56]
Psihologie [24]
Radiologie si Imagistica [38]
Reumatologie [33]
Sexologie [1]
Stomatologie [33]
Traumatologia si ortopedia [24]
Urgențe medicale [32]
Urologie [24]
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...


Ar putea sa te intereseze:


Psihologie

FUNDAMENTE ÎN PSIHOLOGIA MEDICALĂ Psihologie clinică şi medicală în practica psihologului Ediţia a II-a


·

   Medtorrents este comunitate libera, de acea Download-ul este gratuit.

   Puteti expedia materialele Dvs pe mail: admin@medtorrents.com

 

Psihologia medicală este un domeniu de interferenţă a două mari practici
care privesc individul uman în stările lui fundamentale de sănătate şi boală.
Evoluţia extraordinar de rapidă a medicinei ultimilor 50 de ani nu a fost dublată,
din păcate, de o dezvoltare la fel de importantă a psihologiei medicale şi acest
lucru a însemnat o pierdere în calitate a actului medical şi nu rareori o
îndepărtare sau o nepotrivită plasare a psihologului în echipa terapeutică.
Momentul actual este cel al unei recuperări a unei dimensiuni fundamentale
a practicii medicale, şi anume, dimensiunea psihologică, dimensiune fără de care
relaţia medic-pacient ar fi mereu incompletă, iar comunicarea ar fi distorsionată
sau insuficientă.
Paradoxul medicinii moderne este acela că pe măsură ce medicul se
consideră mai obiectiv, mai despovărat de subiectivitatea aprecierilor sale şi ale
pacientului, cu atât ea devine o ştiinţă, dar mai ales o practică, care îşi pierde
conţinuturile umane, iese din propriul domeniu de acţiune pentru a deveni o
practică sterilă pe care individul în suferinţă o va respinge.
Printre nevoile fundamentale ale pacientului nu se află nici cea de savanţi şi
cu atât mai puţin cea de roboţi. Cel în suferinţă are nevoie de remedii, atunci când
ele există, şi întotdeauna de alinare, empatie şi simpatie. Prima nevoie a oricărui
suflet omenesc este aceea de a împărtăşi cu cineva bucuria, dar mai ales suferinţa
şi teama. Iar dacă medicul nu este acest interlocutor, dacă nici un membru al
echipei terapeutice nu are deprinsă arta şi ştiinţa de a asculta pacientul, acesta va
căuta cu siguranţă alţi parteneri, iar rezultatul este că viaţa şi sănătatea îi vor fi
puse în pericol de nepriceperea acestora, care se va împleti de minune cu
indiferenţa primilor.
Psihologia medicală este partea cea mai subtilă a artei terapeutice, este cea
care va da prilej de imagine şi analiză, dar şi de autodezvoltare oricărui specialist.
Psihologia oferă medicului şi psihologului un adevărat tablou axiologic cu
ajutorul căruia să-şi poată evalua demersul terapeutic. Ea oferă şi explicaţiile,
adeseori ignorate, ale unor atitudini şi comportamente patogene, ba chiar şi
complexul multifactorial care generează nu o dată sindroame şi boli, care
limitează fiinţa umană în libertatea de mişcare, de acţiune şi de a se bucura.
Tot psihologia medicală este aceea care arată de ce medicina îşi păstrează
limitele ei empirice, în sensul cel mai bun al cuvântului, fiind obligată să abordeze
caz cu caz sau, altfel spus, personalitate cu personalitate, pe cei aflaţi în suferinţă.
Nici un pacient nu este un reper statistic decât în momentul în care nu mai este în
faţa medicului sau a echipei terapeutice, fie pentru că a reuşit să depăşească
boala, fie pentru că a fost depăşit de aceasta.
Practică multimilenară, medicina renaşte în mileniul al treilea ca o veritabilă
pasăre Phoenix, înnoindu-se mereu prin dimensiunea ei cea mai stabilă,
dimensiunea psihologică. Iată de ce o carte de psihologie medicală nouă este mereu
diferită şi iată de ce rămâne un instrument de lucru de neînlocuit şi de nelipsit din
activitatea oricărui psiholog şi medic şi mai ales a studentului în aceste domenii.

 

CUPRINS
I. OBIECTUL ŞI RELAŢIILE PSIHOLOGIEI MEDICALE …………………….. 13
I.1. PSIHOLOGIA MEDICALĂ, PSIHOLOGIA SĂNĂTĂŢII ………………………... 13
I.2. PSIHOLOGIA MEDICALĂ: DEFINIŢIE, OBIECT, CONŢINUT, INTERRELAŢII …. 14
I.3. PSIHOLOGIE MEDICALĂ, PSIHOLOGIA MEDICINEI, PSIHOLOGIE CLINICĂ –
O FALSĂ DILEMĂ …………………………………………………………
16
I.4. RAPORTUL PSIHOLOGIE MEDICALĂ ŞI CLINICĂ – PSIHOLOGIE ……………. 18
I.5. RELAŢII CU DOMENIUL ŞTIINŢELOR MEDICALE ŞI BIOLOGICE ……………. 18
I.6. RELAŢIA CU PSIHOPATOLOGIA ………………………………………….... 19
I.7. RELAŢIA CU PSIHOSOMATICA ……………………………………………. 20
I.8. PROLEGOMENE ÎN APARIŢIA PSIHOLOGIEI MEDICALE ……………………. 22
I.9. PSIHOLOGIA MEDICALĂ ÎN ROMÂNIA …………………………………….. 30
II. NORMAL ŞI PATOLOGIC ÎN BIOLOGIE, MEDICINĂ ŞI VIAŢA PSIHICĂ 31
II.1. ACCEPŢIUNILE TERMENULUI DE NORMALITATE ŞI DEZVOLTARE
A CONCEPTULUI …………………………………………………………
31
II.2. NORMALITATE ŞI SĂNĂTATE ……………………………………………. 33
II.3. NORMALITATEA CA VALOARE MEDIE ………………………………….... 34
II.4. NORMALITATEA CA UTOPIE ……………………………………………... 35
Concepţii psihanalitice despre normalitate …………………………… 37
15 valori fundamentale ale societăţii americane contemporane ……… 38
II.5. NORMALITATEA CA PROCES …………………………………………….. 39
II.6. NORMALITATE ŞI COMUNICARE …………………………………………. 39
II.7. NORMALITATE ŞI ADAPTARE ……………………………………………. 40
III. SĂNĂTATE ŞI BOALĂ, ADAPTARE ŞI STRES …………………………... 43
III.1. CONCEPTELE DE SĂNĂTATE ŞI SĂNĂTATE MINTALĂ ……………………. 43
III.2. ANORMALITATE ŞI BOALĂ …………………………………………….... 46
III.3. COMPORTAMENTELE ANORMALE ………………………………………. 48
III.4. CONCEPTUL DE BOALĂ PSIHICĂ ……………………………………….... 51
III.5. DIMENSIUNI EXISTENŢIALE ALE BOLII PSIHICE …………………………. 53
III.6. DESPRE CONCEPTUL DE ADAPTARE …………………………………….. 53
III.7. STAREA DE SĂNĂTATE ŞI ADAPTAREA ………………………………….. 58
III.8. CONCEPTUL DE STRES ………………………………………………….. 59
III.9. COMPORTAMENTE ADAPTATIVE ………………………………………... 66
IV. TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE ÎN DETERMINAREA BOLILOR ……... 68
IV.1. CONCEPTUL DE PERSONALITATE ……………………………………….. 68
Teorii neobehavioriste …………………………………………………. 69
8
Teorii psihodinamice …………………………………………………... 69
Teorii sociale …………………………………………………………... 70
IV.2. PERSONALITATEA ŞI CICLURILE VIEŢII …………………………………. 73
ETAPELE CICLULUI VIEŢII ………………………………………………….. 77
Perioada copilăriei ……………………………………………………... 78
ETAPA I: Încredere bazală/Neîncredere bazală (de la naştere la un an) ….. 78
ETAPA a II-a: Autonomie/ Ruşine şi îndoială (1 – 3 ani) …………….. 79
ETAPA a III-a: Iniţiativă/Vinovăţie (3 la 5 ani) ………………………. 80
ETAPA a-IV-a: Hărnicie, perseverenţă/Inferioritate (6 la 11 ani) ………… 81
ETAPA a-V-a: Identitate/ Confuzie de rol (de la 11 la 20 de ani) …………... 83
Perioada adultă ………………………………………………………… 84
ETAPA a-VI-a: Intimitate/ Izolare (20 – 40 de ani) …………………… 84
ETAPA a-VII-a: (Pro) Creaţie/Stagnare (40 – 65 de ani) ……………... 84
Perioada bătrâneţii ……………………………………………………... 85
ETAPA a-VIII-a: Integritate/ Disperare şi izolare (peste 65 de ani) …... 85
IV.3. TEREN PREMORBID ŞI VÂRSTA …………………………………………. 87
IV.4. „SENSUL PERSONAL AL VIEŢII” …………………………………………... 87
IV.5. CONŞTIINŢA IDENTITĂŢII PERSONALE ………………………………….. 88
IV.6. BOALA ŞI PERSONALITATEA ……………………………………………. 89
IV.7. MODALITĂŢI DE ABORDARE A PACIENTULUI CU TULBURARE
DE PERSONALITATE INTERNAT ……………………………………………..
92
IV.8. MANAGEMENTUL MEDICAL AL PACIENŢILOR CU TULBURĂRI
DE PERSONALITATE …………………………………………………….
92
IV.9. PERSONALITATE ŞI ADAPTARE …………………………………………. 94
Scala de evaluare globală a funcţionării (GAF – Global Assessment
of Functioning …………………………………………………………..
95
V. VULNERABILITATE, EVENIMENT DE VIAŢĂ, CONFLICT ŞI CRIZĂ ……... 97
V.1. EVENIMENTUL DE VIAŢĂ – O ABORDARE CONTEMPORANĂ ……………... 97
V.2. NATURA EVENIMENTULUI ………………………………………………. 97
V.3. IMPORTANŢA EVENIMENTELOR …………………………………………. 98
V.4. CONTEXTUL EVENIMENTULUI …………………………………………... 101
V.5. TRACASĂRILE ŞI MOMENTELE BUNE COTIDIENE ……………………….... 102
V.6. CONSTRÂNGERILE ROLULUI ŞI NATURA LOR ……………………………. 103
V.7. ABORDAREA SOCIO-CLINICĂ (BROWN ŞI HARRIS) ……………………... 104
Scala Evenimenţială după Holmes şi Rahe (Social Readjustement Scale, 1967) 105
V.8. IMPORTANŢA INTERACŢIUNILOR ………………………………………... 108
V.9. PRINCIPIUL SUMĂRII …………………………………………………….. 108
V.10. VULNERABILITATE ŞI AGENŢI DECLANŞATORI ……………………….... 109
V.11. SUPORT SOCIAL ………………………………………………………... 111
V.12. SCALA VULNERABILITĂŢII PSIHOLOGICE (SVP) ………………………. 111
V.13. CLASA SOCIALĂ ………………………………………………………... 112
V.14. SEXUL ………………………………………………………………….. 112
V.15. LISTA EVENIMENŢIALĂ DUPĂ PAYKEL ……………………………….... 113
V.16. CHESTIONARUL EVE ………………………………………………….. 115
VI. MECANISMELE DE APĂRARE ……………………………………………. 118
VI.1. DEFINIŢIA ŞI ROLUL MECANISMELOR DE APĂRARE …………………….. 118
Cele 10 mecanisme de apărare clasice ………………………………… 121
VI.2. O ABORDARE COGNITIVĂ A MECANISMELOR DE APĂRARE ……………... 121
9
Locul mecanismelor cognitive de apărare în tipologia mecanismelor de coping 122
VI.3. MECANISME DE APĂRARE, PERSONALITATE ŞI BOALĂ …………………. 124
Niveluri de apărare a Eu-lui în situaţia de a fi bolnav ………………… 124
VI.4. GLOSAR DE MECANISME SPECIFICE DE APARARE ………………………. 125
VI.5. INTERACŢIUNE SOCIALĂ ŞI MECANISME DE APĂRARE ………………….. 127
VI.6. RESURSELE SOCIALE ………………………………………………….... 129
VI.7. PERSONALITATEA MEDICULUI ŞI DIAGNOSTICUL ………………………. 130
VII. ASPECTE ALE COMUNICĂRII CU PACIENTUL ………………………... 132
VII.1. CARACTERISTICILE COMUNICĂRII MEDICALE …………………………. 132
VII.2. FEREASTRA DE COMUNICARE DONA …………………………………... 133
VII.3. FACTORI PERTURBATORI AI COMUNICĂRII …………………………….. 135
VII.4. STABILIREA RELAŢIEI DE COMUNICARE ……………………………….. 136
VII.5. RELAŢIA MEDIC – PACIENT ŞI MODELUL BIOPSIHOSOCIAL …………….. 137
VII.6. COMPORTAMENTUL FAŢĂ DE BOALĂ ………………………………….. 137
VII.7. CALITĂŢI TERAPEUTICE ESENŢIALE ………………………………….... 138
Respectul ……………………………………………………………….. 139
Autencitatea ……………………………………………………………. 139
Empatia ………………………………………………………………… 140
VII.8. CUVINTE CARE IDENTIFICĂ SINTOME ŞI SENTIMENTE …………………. 141
VII.9. COMUNICAREA NONVERBALĂ MEDIC-PACIENT ……………………….. 142
VII.10. MODELE ALE RELAŢIEI MEDIC-PACIENT ……………………………... 144
VII.11. ASPECTE ALE DINAMICII RELAŢIEI MEDIC-PACIENT ………………….. 146
VII.12. TRANSFER ŞI CONTRATRANSFER ÎN RELAŢIA MEDICALĂ …………….. 147
VII.13. MEDICII CA PACIENŢI ……………………………………………….... 148
VII.14. MEDICUL ŞI PATOLOGIA PSIHOLOGICĂ PROFESIONALA
(SINDROMUL DE BURNOUT) …………………………………………...
149
VII.15. CÂTEVA IPOSTAZE SPECIALE ALE RELAŢIEI MEDIC-PACIENT ………… 150
VII.16. COMUNICARE ŞI CONFIDENŢIALITATE ……………………………….. 153
VII.17. O SITUAŢIE CU TOTUL SPECIALĂ – COMUNICAREA CU ADOLESCENŢII 154
VII.18. CUM SĂ COMUNICI ÎN MEDICINĂ VEŞTILE RELE …………………….... 157
VII.19. PROBLEME DE COMUNICARE LA BOLNAVII CU TULBURĂRI COGNITIVE 159
VII.20. O ÎNCERCARE DE EVALUARE A CAPACITĂŢII DE COMUNICARE ……... 160
VIII. MEDICINĂ PSIHOLOGICĂ ŞI PSIHOSOMATICĂ ……………………… 163
VIII.1. DEFINIŢII ŞI CADRU CONCEPTUAL …………………………………….. 163
VIII.2. SOMATIZAREA ÎNTRE PSIHANALIZĂ ŞI NEUROBIOLOGIE …………….... 164
VIII.3. SOMATIZARE ŞI MEDICINĂ PSIHOSOMATICĂ ………………………….. 164
VIII.4. GRUPA TULBURĂRI SOMATOFORME ÎN DSM-IV ŞI ICD 10 …………. 165
VIII.5. TULBURĂRI SOMATOFORME ŞI NORMATIVITATE ……………………... 166
VIII.6. AFECTIVITATEA NEGATIVĂ ŞI SOMATIZAREA ……………………….... 167
VIII.7. SOMATIZARE ŞI CONŞTIINŢĂ ………………………………………….. 167
VIII.8. SOMATIZAREA – UN COMPORTAMENT ÎN FAŢA BOLII ……………….... 168
VIII.9. GENETICĂ ŞI SOMATIZARE ……………………………………………. 169
VIII.10. SOMATIZARE ŞI PERSONALITATE ……………………………………. 169
VIII.11. POSIBILE MODELE ALE SOMATIZĂRII ………………………………... 170
Somatizarea ca mecanism de apărare psihologic ……………………... 170
Somatizarea ca amplificare nespecifică a suferinţei …………………... 171
Somatizarea ca tendinţă de a apela la îngrijiri medicale ……………… 172
Somatizarea ca o consecinţă a suprautilizării asistenţei medicale ……. 173
VIII.12. ETIOLOGIE ŞI ONTOLOGIE ÎN SOMATIZARE ………………………….. 174
10
VIII.13. FIZIOLOGIE ŞI PSIHIATRIE ÎN DETERMINAREA SIMPTOMELOR FUNCŢIONALE 175
VIII.14. FACTORII PSIHO-SOCIALI ŞI SOMATIZAREA ………………………….. 175
VIII.15. COMORBIDITATE ŞI SOMATIZARE ………………………………….... 176
VIII.16. NOSOGRAFIE ŞI SOMATIZARE ……………………………………….. 176
VIII.17. ANTROPOLOGIE ŞI SOMATIZARE …………………………………….. 177
IX. CONDIŢII PSIHOPATOLOGICE FRECVENTE CU EXPRIMARE CORPORALĂ 179
IX.1. DISMORFOFOBIA ……………………………………………………….. 179
Automutilarea ca o consecinţă a dismorfofobiei ………………………. 181
IX.2. HIPOCONDRIA – SEMANTICĂ ŞI SEMIOLOGIE ………………………….... 184
IX.3. HIPOCONDRIA ŞI PSIHANALIZA ……………………………………….... 184
IX.4. ORGANODINAMISMUL ŞI HIPOCONDRIA ………………………………... 186
IX.5. MODELUL COGNITIV AL HIPOCONDRIEI ……………………………….... 188
IX.6. FENOMENOLOGIE ŞI HIPOCONDRIE …………………………………….. 189
IX.7. MEDICUL ŞI HIPOCONDRIACUL – UN CUPLU INSEPARABIL ……………... 189
IX.8. HIPOCONDRIA – O VIZIUNE PSIHOPATOLOGICĂ ROMÂNEASCĂ …………. 190
IX.9. REPERE SOMATICE ŞI PSIHICE ÎN PSIHOPATOLOGIA HIPOCONDRIEI ……... 191
IX.10. EPIDEMIOLOGIA HIPOCONDRIEI ……………………………………….. 192
IX.11. ÎN CĂUTAREA UNEI STRATEGII ÎN TERAPIA HIPOCONDRIEI ……………. 193
Tratamentul medicamentos …………………………………………….. 194
Psihoterapiile …………………………………………………………... 195
IX.12. HIPOCONDRIA ŞI ANXIETATEA PENTRU SĂNĂTATE LA VÂRSTNICI …….. 196
X. REPERE ÎN PSIHOSEXOLOGIE …………………………………………….. 201
X.1. PROBLEMA SEXUALITĂŢII ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ ………………….. 202
X.2. MEDICUL ŞI SEXUALITATEA – O SITUAŢIE INEDITĂ ……………………... 203
X.3. ANAMNEZA ÎN SEXOLOGIE …………………………………………….... 206
X.4. DISFUNCŢIILE SEXUALE PSIHOGENE …………………………………….. 207
X.5. DISFUNCŢIILE SEXUALE MASCULINE ……………………………………. 208
X.6. DISFUNCŢIA ERECTILĂ ŞI DEPRESIA ……………………………………... 211
X.7. MITURI ŞI PREJUDECĂŢI CARE ÎMPIEDICĂ PACIENTUL CU DISFUNCŢIE
ERECTILĂ SĂ SE PREZINTE LA PSIHIATRU ………………………………...
212
X.8. MODALITĂŢI DE ABORDARE A DISFUNCŢIEI ERECTILE PSIHOGENE …….... 214
X.9. VAGINISMUL ……………………………………………………………. 214
X.10. ORGASMUL ŞI FRIGIDITATEA …………………………………………... 217
X.11. CICLUL RĂSPUNSULUI SEXUAL FEMININ ……………………………….. 217
X.12. ORGASMUL – VAGINAL /CLITORIDIAN ……………………………….... 218
X.13. FRIGIDITATEA …………………………………………………………. 219
Frigiditatea Vs. Hipogineism …………………………………………... 219
Frigiditatea ca sexism ………………………………………………….. 220
Frigiditatea ca disfuncţie sexuală ……………………………………… 220
Clasificare frigiditate …………………………………………………... 220
Incidenţă şi pronostic ………………………………………………….. 220
Consultul în frigiditate …………………………………………………. 221
Consideraţii psihodinamice în frigiditate ……………………………… 221
Frigiditatea ca apărare ………………………………………………... 221
Ameninţarea externă …………………………………………………… 222
Homosexualitatea latentă ……………………………………………… 222
Frica de graviditate şi boli venerice …………………………………… 223
Negarea plăcerii ……………………………………………………….. 223
11
Stimularea inadecvată …………………………………………………. 223
Depresia ………………………………………………………………... 223
Tulburări de personalitate ……………………………………………... 223
Medicaţia ………………………………………………………………. 223
X.14. TRATAMENTUL ANORGASMIEI ………………………………………… 224
X.15. DISFUNCŢIILE SEXUALE ALE CUPLULUI ………………………………... 225
X.16. CALITĂŢILE SEXOLOGULUI ……………………………………………. 227
XI. PSIHOLOGIA INTERVENŢIEI TERAPEUTICE …….……………………... 229
XI.1. PSIHOTERAPIILE ………………………………………………………... 229
XI.1.1. PSIHOTERAPIA ŞI MEDICINA – O SINGURĂ ISTORIE ………………… 229
XI.1.2. O CLASIFICARE SCOLASTICĂ ………………………………………. 231
Psihoterapiile de încurajare …………………………………………… 232
Psihoterapiile de susţinere …………………………………………….. 232
Sugestia ………………………………………………………………… 232
Autosugestia ……………………………………………………………. 233
Hipnoza ………………………………………………………………… 233
Reveria dirijată ………………………………………………………… 234
Reeducarea individuală ………………………………………………... 234
Biofeedback-ul …………………………………………………………. 234
Artterapia ………………………………………………………………. 235
Meloterapia …………………………………………………………….. 236
Cromoterapia …………………………………………………………... 237
Psihoterapiile scurte …………………………………………………… 237
Psihoterapia nondirectivă de tip rogersian ……………………………. 238
Logoterapia …………………………………………………………….. 239
Analiza existenţială (Daseinsanalyse) …………………………………. 239
Psihanaliza …………………………………………………………….. 239
Psihoterapia jungiană …………………………………………………. 240
Psihoterapia adleriană ………………………………………………… 240
Terapiile de grup ………………………………………………………. 240
Psihodrama …………………………………………………………….. 241
Terapiile familiale ……………………………………………………... 241
XI.1.2. EVALUARE ŞI EFICIENŢĂ ÎN PSIHOTERAPIE ………………………… 242
XI.1.2. INDICAŢII ŞI CONTRAINDICAŢII ALE PSIHOTERAPIEI ………………... 243
XI.2. LUMEA MEDICAMENTULUI ……………………………………………... 244
XI.2.1. MEDICAMENTUL – ISTORIE ŞI CONTEMPORANEITATE ……………… 244
XI.2.2. IMAGINI ALE MEDICAMENTULUI …………………………………… 245
Imaginea externă şi reclama medicamentului …………………………….. 246
Imaginile interne ale medicamentului …………………………………….. 247
XI.2.3. EFECTUL PLACEBO ………………………………………………… 248
XI.2.4. COMPLIANŢĂ, NON-COMPLIANŢĂ, ACCEPTANŢĂ ………………….. 252
XI.2.5. IATROGENII ………………………………………………………… 258
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ………………………………………………… 261

Vizualizat: 55     Download: 14

Comentarii:


avatar


Materiale noi pe site:Cele mai citite materiale:  
Design by Dr. wikko © 2018