...

                        

Anatomia omului [65]
Anatomia topografica [30]
Anestezie/Reanimare [17]
Alergologie [10]
Biochimia [38]
Biochimie Clinica [8]
Biofizica [14]
Biologie moleculara [28]
Biostatistica [7]
Boli Infectioase [12]
Boli infectioase la copii [27]
Boli profesionale [1]
Cardiologie [54]
Chimie bioorganică [4]
Chirurgie [65]
Chirurgia OMF [4]
Chirurgia pediatrica [15]
Cultura comunicarii [0]
Kinetoterapie [10]
Dermatologie [34]
Ecologie [2]
Endocrinologie [15]
Epidemiologie [9]
Examen de Stat USMF [18]
Farmacologie [30]
Filosofie si bioetica [19]
Fiziologia umana [41]
Fiziopatologie [37]
Ftiziopneumologie [11]
Gastroenterologie [34]
Genetica umana [39]
Geriatrie [2]
Ginecologie [22]
Igiena generala [29]
Imunologie [9]
Hematologie [31]
Hepatologie [5]
Histologie [18]
Medicina interna- Terapie [61]
Medicina de Familie [23]
Medicina de Laborator [1]
Medicina Militara [3]
Medicina legala [6]
Medicina sociala [2]
Microbiologie [14]
Morfopatologie [40]
Nefrologie [28]
Neurologie [25]
Neonatologie [16]
Nursing [7]
Obstetrica [28]
Oftalmologie [11]
ORL [11]
Oncologie [9]
Parazitologie [29]
Pediatrie si Puericultura [156]
Pneumologie [37]
Psihiatrie [56]
Psihologie [24]
Radiologie si Imagistica [38]
Reumatologie [33]
Sexologie [1]
Stomatologie [33]
Traumatologia si ortopedia [24]
Urgențe medicale [32]
Urologie [24]
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...


Ar putea sa te intereseze:


Psihologie

Orizonturile psihologiei medicale de Florin Tudose


·

   Medtorrents este comunitate libera, de acea Download-ul este gratuit.

   Puteti expedia materialele Dvs pe mail: admin@medtorrents.com

 

Motto: Nu vezi bine decât cu inima ta. Antoine de Saint-Exupery

O carte de psihologie medicală este pentru autor o enormă provocare. Pentru că ea înseamnă nu doar o actualizare şi o completare a unor cunoş­tinţe din cele mai variate domenii aplicative ale medicinii şi psihologiei, ci şi o autoanaliză profundă. Nici un alt domeniu nu solicită autorul într-o mă­sură atât de complexă, pentru că nici o meserie nu se împleteşte cu viaţa proprie aşa cum medicina o face.

„Vita brevis, ars longa" rămâne motto-ul care conţine adevărul superb, dar şi implacabil, al unei meserii milenare în schimbare tot mai rapidă, schimbare ajungând Iα acceleraţii ameţitoare în ultimele decenii.

Psihologia medicală este şi va rămâne, atât timp cât arta medicală va dăinui, fundalul de stabilitate şi umanitate în care aceasta îşi desfăşoară demersul pragmatic, adică nobila înfruntare a suferinţei şi morţii.

Cu cât problemele cu care se confruntă medicina se vor multiplica -iar acestea sunt tot mai neobişnuite, desprinse uneori parcă din scenariile science-fiction: chirurgie genetică, transplant şi protezare cibernetică, donare şi schimbare de sex - cu atât relaţia medic-pacient capătă dimensiuni complexe, ajungându-se lα tipologii nebănuite sau chiar Iα adevărate cap­cane fără ieşire.

Trăim într-o lume în care totul se globalizează, în care informaţia este Iα îndemâna tuturor putând fi astfel folosită în mod pozitiv sau, din contră, defavorabil de oricine. Cu ochii pe ecranul computerului, pacientul se trans­formă, devenind uneori mai informat decât medicul său în ceea ce priveşte o boală sau alta. Şansa medicului este cea oferită de Hipocrate: medicul tratează bolnavi, nu boli. El este singurul care îl poate ajuta într-adevăr pe cel în suferinţă. În plus, medicul trebuie să ştie să responsabilizeze pacientul în ceea ce priveşte comportamentul pentru sănătate, să împartă cu acesta laurii victoriei atunci când suferinţa este îndepărtată. Este o altă viziune şi un alt mod de a înţelege lucrurile.

 

IV   Orizonturile psihologiei medicale

Psihologia medicală este aceea care transformă puterea abstractă şi formală a medicului în putere vindecătoare, limitând fantasmele luciferice ale acestuia.

Spiritul psihologiei medicale, este, sau mai curând ar trebui să fie, prezent în toate practicile medicale cotidiene - de lα „banala" intervenţie din medicina de familie lα cele mai sofisticate: grefe, tratament oncologic complex al cancerelor, programe de recuperare sau abordarea stărilor terminale şi a morţii.

Domeniul psihologiei medicale poate fi regăsit în toate faptele din practica medicală unde intervine, într-un fel sau altul, un factor psihologic, fie că e vorba de raportul unui eveniment traumatizant din punct de vedere afectiv (doliu, despărţire) cu derularea unei afecţiuni somatice, sau de locul relaţiei medic-pacient a proiecţiei acesteia în diagnosticul, tratamentul sau urmărirea bolilor.

Medicina psihosomatică - abordare teoretică şi practică - a câştigat şi continuă să câştige terenul pe care îl merită cu prisosinţă în cadrul medi-cinei, depăşind situaţia precară de viziune alternativă, îmbogăţind cu fiecare demers capacitatea de înţelegere a medicului şi adăugând dimensiunea psihoterapeutică în arsenalul terapeutic.

Psihologia medicală este, în opinia noastră afirmată şi cu alte ocazii, nu doar un domeniu intrinsec practicii şi teoriei medicale, ci şi o resursă, de departe cea mai importantă, în ceea ce va fi medicina viitorului.

Această carte îşi propune să scruteze, cu modestie şi fără pretenţia că le va putea epuiza, orizonturile psihologiei medicale. Dacă în acest demers, făcut cu un neregretat efort, am reuşit să arătăm o câtime din zbaterile sufle­teşti ale medicului şi pacientului, dacă am reuşit să strecurăm o rază de lumină acolo unde înainte era întunericul nepăsării sau cel al ignoranţei, vom crede că va trebui să continuăm.

Gaston Berger spunea că viitorul nu este numai ceea ce se poate întâmpla sau numai ceea ce are cele mai multe şanse să se producă. El este de asemenea ceea ce vom voi să fie. Psihologia medicală contribuie din plin Iα umanizarea medicinii, iar aceasta nu este decât o reîntoarcere în viitor.

 

Cuprins

Capitolul 1.

Ce este psihologia medicală modernă?     .... 1

1.   Psihologia medicală -

o realitate implicită a practicii terapeutice.................................................................... 1

În căutarea unei definiţii ............................. 3

Psihologie medicală, psihologia medicinei,

psihologie clinică - o falsă dilemă   ...................... 5

Prolegomene în apariţia psihologiei medicale......... 7

Naşterea psihologiei medicale moderne........................................ 15

Psihologia medicală - dimensiunea uitată a medicinei româneşti.................. 17

Raportul psihologie medicală şi clinică - psihologie................................................. 18

Relaţii cu domeniul ştiinţelor medicale şi biologice.................................................. 19

Relaţia cu psihopatologia   ..... 19

10. Relaţia cu psihosomatica............. 21

Capitolul 2.

Normalitate, anormalitate, sănătate şi boală    ................... 25

Conceptul de normalitate   . 25

Normalitatea ca sănătate......................... 28

Normalitatea ca valoare medie   ................................................................................. 30

Normalitatea ca utopie   .............................. 31

Normalitatea ca proces   .......35

Normalilate şi comunicare...................................... 36

Normalitate şi adaptare....................... 36

Conceptul de sănătate......................... 39

Simţul intern al coerenţei (Sense of coherence, Antonovsky)   ............................. 42

 

Anormalitate şi boală   ......................... 43

Anormalitate şi prejudecată......................... 45

Comportamentele anormale................................ 46

Conceptul de boală psihică  ..................... 48

Boală psihică şi ecosistem.................................. 49

Dimensiuni existenţiale ale bolii psihice  ......... 50

Capitolul 3.

Vulnerabilitate şi eveniment de viaţă.................. 51

Evenimentul de viaţă-o abordare contemporană   ............... 52

Natura evenimentului   ................. 52

Importanţa evenimentelor................................ 53

Contextul evenimentului    ................... 57

 

VI       Orizonturile psihologiei medicale

Tracasările şi momentele bune cotidiene    ......................... 58

Constrângerile rolului şi natura lor  ................. 60

Abordarea socio-clinică (Brown şi Harris)   ........... 62

Importanţa interacţiunilor.......................... 66

Principiul sumarii  ................. 67

 

Vulnerabilitate şi agenţi declanşatori    ........ 68

Suport social    ................................................ 71

Scala Vulnerabilităţii Psihologice (SVP)    ........ 71

Clasa socială    .......................................... 72

Sexul   ............................................... 73

Conceptul de criză în medicină şi psihologie    ......................................................... 74

Conflictul  ....................................... 77

Traumă, traumatologie   .................. 82

Tulburarea de stres posttraumatic (PTSD)    ............. 86

Reguli pentru terapia traumei (Wilson, 1989)   .................. 95

Capitolul 4.

Adaptare stres şi personalitate     ........................ 97

Despre conceptul de adaptare    .............. 98

Despre starea de sănătate şi adaptare    ............. 104

Conceptul de stres    .......................... 105

Trăsături de personalitate în determinarea bolilor   ......... 116

    5. Personalitatea şi ciclurile vieţii  .............. 123

6. Etapele ciclului vieţii   ........... 127

7.Teren premorbid şi vârstă............. 140

8. "Sensul personal al vieţii" (Jung CG)   .. 140

  9. Conştiinţa identităţii personale   ........... 141

10. Boală şi personalitate   ...................... 142

   11. Personalitate şi adaptare   ........................... 146

Mecanisme de apărare   ................................. 150

O abordare cognitivă a mecanismelor de apărare   ...... 154

Mecanisme de apărare, personalitate şi boală   ............ 159

Interacţiune socială şi mecanisme de apărare   ........... 162

Resursele sociale   .................. 165

17. Modalităţi de abordare a pacientului cu tulburare de personalitate internat   . . 167
18. Personalitatea medicului şi diagnosticul   ........ 170

Capitolul 5.

Aspecte ale comunicării cu pacientul..177

Caracteristicile comunicării medicale   .... 178

Fereastra de comunicare DONA  .... 179

Factori perturbatori ai comunicării   ..... 181

Stabilirea relaţiei de comunicare    ............... 183

Relaţia medic - pacient şi modelul biopsihosocial    ......... 184

 

Cuprins                                                                                                         VII

Comportamentul faţă de boală   .......... 185

Calităţi terapeutice esenţiale  .............. 186

Cuvintele care identifică simptome şi sentimente   ........ 190

Comunicarea nonverbală medic - pacient  ...... 191

Modele ale relaţiei medic/pacient   ...... 196

Aspecte ale dinamicii relaţiei medic-pacient  .......... 198

Transfer şi contratransfer în relaţia medicală    ........... 199

Medicii ca pacienţi   ........... 202

Medicul şi patologia psihologică profesională (sindromul de burnout)   .......... 203

Câteva ipostaze speciale ale relaţiei medic-pacient   ............................................ 205

Comunicare medicală şi gen  ........ 206

Comunicare şi confidenţialitate   

Vizualizat: 820     Download: 320

Comentarii:


avatar


Materiale noi pe site:
Cele mai citite materiale:  
Design by Dr. wikko © 2019