...

                        

Anatomia omului [66]
Anatomia topografica [30]
Anestezie/Reanimare [17]
Alergologie [10]
Biochimia [38]
Biochimie Clinica [8]
Biofizica [12]
Biologie moleculara [28]
Biostatistica [7]
Boli Infectioase [12]
Boli infectioase la copii [27]
Boli profesionale [1]
Cardiologie [54]
Chimie bioorganică [4]
Chirurgie [65]
Chirurgia OMF [4]
Chirurgia pediatrica [15]
Cultura comunicarii [0]
Kinetoterapie [10]
Dermatologie [32]
Ecologie [2]
Endocrinologie [15]
Epidemiologie [9]
Examen de Stat USMF [18]
Farmacologie [30]
Filosofie si bioetica [17]
Fiziologia umana [42]
Fiziopatologie [37]
Ftiziopneumologie [11]
Gastroenterologie [34]
Genetica umana [39]
Geriatrie [2]
Ginecologie [22]
Igiena generala [29]
Imunologie [9]
Hematologie [31]
Hepatologie [5]
Histologie [17]
Medicina interna- Terapie [61]
Medicina de Familie [22]
Medicina de Laborator [1]
Medicina Militara [3]
Medicina legala [6]
Medicina sociala [2]
Microbiologie [14]
Morfopatologie [40]
Nefrologie [28]
Neurologie [25]
Neonatologie [16]
Nursing [7]
Obstetrica [28]
Oftalmologie [11]
ORL [10]
Oncologie [9]
Parazitologie [6]
Pediatrie si Puericultura [156]
Pneumologie [37]
Psihiatrie [56]
Psihologie [24]
Radiologie si Imagistica [38]
Reumatologie [33]
Sexologie [1]
Stomatologie [33]
Traumatologia si ortopedia [24]
Urgențe medicale [32]
Urologie [24]
Однажды твоя жизнь будет оценена не по тому сколько денег ты заработал и сколько у тебя машин. А по тому как ты повлиял на чью-то жизнь...


Ar putea sa te intereseze:


Psihologie

Psihologia Muncii de Ioana Omer


·

   Medtorrents este comunitate libera, de acea Download-ul este gratuit.

   Puteti expedia materialele Dvs pe mail: admin@medtorrents.com

 

CUPRINS
1. Concepte fundamentale în psihologia muncii …………………… 9
1.1. Delimitări conceptuale ……………………………………….. 9
1.2. Obiectul psihologiei muncii şi câmpul ei de probleme ………. 10
1.3. Istoric al psihologiei muncii în România şi în lume ………… 11
1.4. Domeniile psihologiei muncii ………………………………... 13
1.5. Relaţiile psihologiei muncii cu alte ramuri ale psihologiei şi cu
alte discipline care studiază munca …………………………...
14
2. Metode de descriere şi analiză a muncii ………………………… 19
2.1. Analiza muncii şi criterii ale analizei muncii ………………… 19
2.2. Metode de culegere a datelor în psihologia muncii comune
cu alte discipline ………………………………………………21
2.2.1. Observaţia …………………………………………….. 21
2.2.2. Ancheta ……………………………………………….. 21
2.2.3. Studiul de caz …………………………………………. 22
2.2.4. Analiza produselor activităţii …………………………. 22
2.3. Metode specifice psihologiei muncii …………………………. 22
2.3.1. Cunoaşterea de către psiholog a activităţii studiate …... 22
2.3.2. Studiul documentelor sistemului ……………………... 23
2.3.3. Metoda timpilor şi a mişcărilor (MTM)………………. 23
2.3.4. Metoda incidentului critic …………………………….. 24
2.3.5. Metoda analizei erorilor ………………………………. 24
2.3.6. Lista de control (check-list-ul) ………………………... 25
2.3.7. Analiza postului ………………………………………. 25
2.3.7.1. Descrierea postului ………………………….. 26
2.3.7.2. Specificaţia postului/specificaţia de personal … 26
3. Studiul profesiunilor ……………………………………………… 32
3.1. Delimitări conceptuale ……………………………………….. 32
3.2. Funcţiile profesiunilor ………………………………………... 33
3.3. Clasificarea profesiunilor …………………………………….. 33
3.4. Elaborarea monografiilor profesionale ………………………. 34
6
4. Rolul ambianţei în procesul muncii ……………………………… 39
4.1. Generalităţi …………………………………………………… 39
4.2. Ambianţa tehnică …………………………………………….. 39
4.3. Ambianţa fizică ………………………………………………. 41
4.4. Ambianţa psihosocială a muncii ……………………………... 47
5. Trăsături de personalitate şi succes profesional ………………... 56
5.1. Aptitudinile …………………………………………………… 56
5.2. Atitudinile ……………………………………………………. 57
5.3. Caracterul …………………………………………………….. 57
5.4. Temperamentul ………………………………………………. 57
5.5. Creativitatea ………………………………………………….. 58
5.6. Motivaţia …………………………………………………….. 58
5.7. Tipuri de personalităţi şi influenţe ale acestora asupra
procesului muncii ……………………………………………58
6. Motivaţia şi satisfacţia în muncă - premisele reuşitei
şi succesului profesional …………………………………………..66
6.1. Definiţia şi formele motivaţiei ……………………………….. 66
6.2. Relaţia motivaţie-performanţă. Optimul motivaţional ……….. 67
6.3. Teorii motivaţionale ………………………………………….. 67
6.3.1. Teorii motivaţionale clasice …………………………... 67
6.3.2. Teorii motivaţionale moderne ………………………… 71
6.4. Caracteristici ale satisfacţiei muncii ………………………….. 74
6.5. Sursele satisfacţiei în muncă …………………………………. 75
6.6. Modalităţi de creştere a satisfacţiei muncii …………………... 76
7. Aspecte ale comunicării în procesul muncii …………………….. 80
7.1. Generalităţi …………………………………………………… 80
7.2. Componentele actului de comunicare ………………………... 81
7.3. Tipuri de comunicare ………………………………………… 83
7.4. Reţele de comunicare ………………………………………… 86
7.5. Bariere şi căi de creştere a eficienţei în comunicare …………. 88
7.5.1. Factori perturbatori externi …………………………… 89
7.5.2. Factori perturbatori interni ……………………………. 89
7.6. Strategia comunicării eficiente ……………………………….. 90
7.7. Principiile comunicării eficiente ……………………………... 91
8. Adaptare-inadaptare profesională ………………………………. 95
8.1. Exigenţe în procesul muncii ………………………………….. 95
8.2. Erorile şi violările de norme ………………………………….. 98
7
8.3. Incidentele şi accidentele de muncă ………………………….. 100
8.3.1. Caracteristicile accidentului de muncă ……………….. 100
8.3.2. Factorii care provoacă accidente şi incidente ………… 101
8.3.3. Prevenirea accidentelor şi incidentelor ………………. 101
8.4. Oboseala în muncă …………………………………………… 102
8.4.1. Caracteristici ………………………………………….. 102
8.4.2. Cauzele oboselii ………………………………………. 102
8.4.3. Simptomele oboselii ………………………………….. 103
8.4.4. Formele oboselii ……………………………………… 104
8.4.5. Prevenirea oboselii …………………………………… 105
8.5. Stresul profesional ……………………………………………. 105
8.5.1. Generalităţi ……………………………………………. 105
8.5.2. Simptomele stresului ………………………………….. 106
8.5.3. Cauzele stresului ……………………………………… 106
8.5.4. Stresul şi cariera profesională ………………………… 109
8.5.5. Managementul stresului ……………………………….. 110
9. Orientarea şcolară şi profesională. Recrutarea, selecţia
şi integrarea personalului la locul de muncă …………………… 116
9.1. Orientarea şcolară şi profesională …………………………… 116
9.1.1. Etapele orientării profesionale ………………………... 117
9.1.2. Criteriile orientării profesionale ………………………. 119
9.1.3. Metode folosite în orientarea profesională …………… 119
9.1.4. Reorientarea şi recalificarea profesională …………….. 120
9.2. Angajarea personalului ………………………………………. 120
9.2.1. Recrutarea de personal ……………………………….. 121
9.2.1.1. Metode de recrutare ………………………… 121
9.2.1.2. Criterii de recrutare …………………………. 124
9.2.1.3. Principii de recrutare ………………………... 125
9.2.1.4. Etapele planului de recrutare ………………... 125
9.2.2. Selecţia de personal …………………………………… 126
9.2.2.1. Generalităţi ………………………………….. 126
9.2.2.2. Criteriile procesului de selecţie ……………... 127
9.2.2.3. Etapele selecţiei de personal ………………… 127
9.2.3. Integrarea profesională ………………………………. 133
9.2.3.1. Generalităţi ………………………………….. 133
9.2.3.2. Factori care influenţează procesul de integrare 133
9.2.3.3. Metode de integrare profesională …………… 133
10. Pregătirea profesională şi dezvoltarea carierei ………………... 138
10.1. Generalităţi …………………………………………………. 138
8
10.2. Componentele pregătirii profesionale ………………………. 138
10.3. Etapele pregătirii profesionale ……………………………… 140
10.4. Metode de formare şi perfecţionare profesională …………… 141
10.4.1. În cadrul instituţiei …………………………………... 141
10.4.2. În afara instituţiei ……………………………………. 142
10.5. Cariera ………………………………………………………. 143
10.5.1. Fazele dezvoltării carierei …………………………… 143
10.5.2. Modele de planificare a carierei ……………………... 143
11. Asistenţa psihologică în cerinţele profesiunii de psiholog
şi codul deontologic ………………………………………………
149
11.1. Funcţiile psihologului ……………………………………….. 149
11.2. Psihoprofesiograma psihologului industrial ………………… 155
11.3. Organizarea laboratorului psihologic ……………………….. 158
11.4. Examenul psihologic ………………………………………... 160
11.4.1. Examenul colectiv …………………………………… 161
11.4.2. Examenul psihologic individual …………………….. 162
Bibliografie …………………………………………………………... 167

Munca reprezintă totalitatea manifestărilor umane conştiente, mentale şi/ operaţionale, prin care omul acţionează asupra mediului, asupra lui însuşi şi a celorlalţi oameni în vederea satisfacerii
trebuinţelor, intereselor, aspiraţiilor, realizării unor scopuri etc.
Caracteristici ale muncii :
1. munca este o activitate învăţată: munca nu este un simplu
răspuns al organismului la stimuli de moment sau la solicitări ale
instinctului, ci o activitate de îndeplinire a unor sarcini;
2. prin muncă omul îşi produce bunurile materiale necesare
subzistenţei şi pe cale spirituală, deci în consecinţă ea este un factor
esenţial în procesul de umanizare, socializare şi culturalizare a fiinţei
umane;
3. este o activitate deliberată întrucât atât produsul, rezultatul
muncii, cât şi scopul sarcinii de muncă au fost construite mai întâi în
plan mental, cu participarea întregului sistem psihic uman. Scopul este
elementul esenţial care declanşează, susţine şi determină felul
activităţii de muncă.
Activitatea este un concept de bază al psihologiei generale şi
totodată un capitol în cadrul proceselor şi activităţilor reglatorii. În
sens larg, prin activitate se înţelege un raport sau o relaţie între
organism şi mediu, care presupune consum energetic şi care are o
finalitate adaptativă. În sens restrâns, activitatea se constituie din
totalitatea manifestărilor de conduită externă sau/ mentală care are
efecte adaptative.
Din acest punct de vedere, munca este o modalitate particulară
de manifestare a activităţii caracterizată prin aceea că ea se analizează
prin produse materiale şi spirituale necesare existenţei umane şi care
pot face obiectul unor aprecieri valorice.
Activitatea profesională este o manifestare utilă, o modalitate
acţională de bază, desfăşurată într-unul din sectoarele existenţei
sociale (industrie, agricultură, transporturi, comerţ), care asigură sursa
principală de venit necesară existenţei. Activitatea profesională nu
presupune în mod obligatoriu o calificare profesională, ea poate să nu
fie organizată şi poate să se desfăşoare fără caracter permanent.
Activitatea de muncă se situează la nivelul interacţiunii ominstrumentele
muncii-obiectele muncii. Interacţiunea om-mediul de
muncă este un proces continuu de asimilare şi acomodare datorită
evoluţiei lente şi schimbărilor tehnologice determinate de progresul
tehnic şi ştiinţific.
Ocupaţia este o activitate profesională sau extraprofesională
caracterizată prin modalităţi acţionale bine definite. Ea poate avea
caracter tranzitoriu sau permanent. Nu presupune calificare profesională
putând fi însuşită prin experienţă. Nu constituie o sursă
permanentă de venit.
Meseria este o activitate mai mult cu caracter practic care nu
necesită în mod obligatoriu calificare superioară.
Profesiunea este o activitate profesională cu implicaţii teoretice
necesitând o calificare superioară. Este o activitate profesională permanentă
care presupune pregătire profesională adecvată, practicarea ei
pe întreg parcursul vieţii active implicând muncă intenţionată şi organizată.
Practicarea unei profesiuni constituie principala sursă de venit şi oferă posibilitatea realizării persoanei pe plan profesional şi social.

Vizualizat: 10     Download: 3

Comentarii:


avatar


Materiale noi pe site:Cele mai citite materiale:  
Design by Dr. wikko © 2018